ANA SAYFA
HABERLER
BASINDA TES
VİDEOLAR
MEVZUAT
HUKUK
SENDİKAL ÇALIŞMALAR
EYLEMLERİMİZ
ŞUBELER
YÖNETİM
ANKETLER
YAYIN ARŞİVİ
YAYINLAR
EĞİTİM ve TOPLUM
TES TANITIM FİLMİ
SON VİDEOLAR
GENEL BAŞKAN CNNTÜRK`TE YENİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİ.
GENEL BAŞKAN, YENİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİ
ŞUBELERDEN HABERLER

Isparta
ISPARTA ŞUBE, 23 NİSAN İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIAdana 1
ADANA ŞUBE, “MİLLİ EGEMENLİK, SOYKIRIM DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN YAŞAMA HAKKINI MÜDAFA ETMESİDİR”Şanlıurfa
ŞANLIURFA ŞUBEDEN REKTÖR ZİYARETİMalatya
MALATYA ŞUBE, YENİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİÇorum
ÇORUM ŞUBE, 23 NİSAN ELMALI KÖYÜ İLKOKULUNDA COŞKU İLE KUTLADIKayseri 1
KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, MİLLÎ EGEMENLİKNiğde
NİĞDE ŞUBE:NASIL OLSA “YIRTILAN DELİ BEKİR’İN YAKASI”Kayseri 2
KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, TOMARZA İLE TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI YAPTISakarya
SAKARYA ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIKütahya
KÜTAHYA ŞUBESİNDEN REKTÖRE ZİYARETKocaeli 1
KOCAELİ ŞUBEDEN, REKTÖR ZİYARETİYalova
YALOVA ŞUBE, ONURUMUZU ÇİĞNETMEYECEĞİZ TÜRK EĞİTİM- SEN, EĞİTİM- SEN , EĞİTİM-İŞTekirdağ
TEKİRDAĞ ŞUBE, OKULLARIMIZ TEHDİT ALTINDAŞırnak
ŞIRNAK ŞUBE, TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK EĞİTİM-SEN İL BAŞKANI TATAR’DAN POLİS HAFTASI MESAJIKaraman
KARAMAN ŞUBE, KMÜ PERSONELİ İÇİN TÜRK EĞİTİM-SEN YİNE ÜNİVERSİTEDE!İzmir 1
İZMİR 1 NO’LU ŞUBE, NÖBET EYLEMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIRize
EĞİTİM BİR -SEN’DEN RTE ÜNİVERSİTESİNDE USULSÜZLÜKKayseri 1
KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBE, DİNAR İLÇE TOPLANTISI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBEDEN, EVCİLER İLÇE TOPLANTISI YAPTI


Tüm Şube Haberleri  
SİTE İÇİ ARAMA
İçerikte de Ara
Toplam
44,304,345
Sayfa izlenimi aldık.
MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI
Oy Sayısı : 31
Yayın Tarihi
04.08.2013 - 02:47
Okunma Sayısı
15,092

Yazdır

4 Ağustos 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28728

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,

b) Atama: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarını yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,

c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda yazılı ve sözlü sınav puanları ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanı ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme esas alınarak hesaplanan puanı,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumları,

e) Hizmet bölgesi: İllerde, Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen A, B, C ve D eğitim kurumu tiplerini,

f) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,

g) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu müdürlüğüne atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,

ğ) Yer değiştirme: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde il içerisinde görev yerlerini değiştirmelerini,

h) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

ı) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar

Sınava başvuru ve atama şartları

MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;

a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmış veya yapmakta olmak,

ç) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,

d) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı veyahut müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olmak,

e) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

şartları aranır.

(2) Yöneticilik sınavına başvuru için birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.

Sınav duyuruları ve başvuru

MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.

Komisyonlar ve görevleri

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Sınav Komisyonu; Bakanlıkta, bir müsteşar yardımcısının veya İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veyahut görevlendirilecek bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.

(3) Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(4) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki mevzuat konularını belirlemek,

b) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin tedbirleri almak, genel gözetim ve denetimi yapmak,

c) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

(5) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından okul müdürü veya daha üst görevlerde bulunan Bakanlık personeli veya üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek bir kişinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.

(6) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(7) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yapmak ve eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,

b) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip oy çokluğuyla sonuçlandırmak.

(8) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna ikinci ve beşinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenebilir.

(9) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınav duyurusu İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlık internet sitesinden ilan edilir. Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce kadro ihtiyaçları dikkate alınarak merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

(3) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; türü itibarıyla ayrı ayrı her ilde ilan edilen boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(4) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın tamamı esas alınarak atama puanı belirlenir.

(5) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanı ile Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın toplamı esas alınarak atama puanı belirlenir.

(6) Adayların Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hesaplanan atama puanları il millî eğitim müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan ve elektronik posta yoluyla en geç 10 gün içerisinde adaylara tebliğ edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, müdür ve müdür yardımcıları için ayrı ayrı yapılır ve aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:

a) Türkçe dil bilgisi: % 10,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,

c) Okul yönetimi ve geliştirme: %10,

ç) Eğitim-öğretim liderliği:%10,

d) Eğitim ve yönetimde etik: %4,

e) Türk idare sistemi: %5,

f) Protokol kuralları: %2,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,

ğ) Genel kültür: %8,

h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç bir ay içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik posta adresine tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri

MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.

(2) Sözlü sınavda aday;

a) Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %20,

b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,

c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %15,

ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,

e) Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,

f) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,

g) Genel kültür düzeyi: %15,

konularından değerlendirmeye tabi tutulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar, ikinci fıkranın (a) ve (g) bentlerinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.

(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir.

(5) Sözlü sınav sonuçlarına itiraz Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna, ilgililere tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamalar

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri, başvuru ve atamalara ilişkin hususları atama puanı hesaplanan adaylara elektronik ortamda ilan ve elektronik posta yoluyla tebliğ eder. Adaylara, yönetici olarak atanmak istedikleri eğitim kurumlarını seçmeleri için en fazla 20 tercih hakkı verilir. Adaylar tercihlerini elektronik ortamda, duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirirler.

(2) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

(3) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.

(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır.

(5) İmam hatip ortaokulu ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.

(6) Müdür başyardımcılığına, kurumdaki müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.

Kurucu müdür

MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına; eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadroya bağlı atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddeye göre müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme

MADDE 14 – (1) Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

Merkez teşkilata bağlı eğitim kurumları

MADDE 15 – (1) Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı; hizmet içi eğitim enstitüleri, kız teknik olgunlaşma enstitüleri, akşam sanat okulları, öğretmen evleri ile yaygın eğitim kurumları ve diğer kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda sözlü sınav ve değerlendirme, eğitim kurumunun bulunduğu ilde kurulan Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet Bölgeleri, Kurum Tiplerinin Tespiti ve Yer Değiştirmeler

Hizmet bölgeleri ve kurum tipleri

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında hizmet bölgeleri her ilde Ek-2 Kurum Tipleri Tespit Formuna göre tespit edilen eğitim kurumu tiplerini ifade eder.

(2) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri, Ek-2 üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda A, B, C ve D tipi olmak üzere valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

Hizmet süresinin başlangıcı

MADDE 17 – (1) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine tabi tutulan eğitim kurumları yöneticilerinin bulundukları kurumdaki hizmet süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır.

(2) İsteğe veya çalışma süresine bağlı olarak, kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin hizmet süresi yeniden başlar.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumlarından da 10 olmak üzere en fazla 20 tercih yaparak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

(2) 12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, boş bulunan müdür yardımcılıklarına bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, tercihleri ve norm ihtiyaçları dikkate alınarak bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle müdür başyardımcısı olarak atanabilirler.

(4) Bu maddeye göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır.

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 19 – (1) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanların yer değiştirmeleri, il içinde bölge hizmeti ve rotasyon esasına göre yapılır.

(2) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri; tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olmak kaydıyla değiştirilir.

(3) Yöneticilerin her hizmet bölgesi için belirlenen altı yıllık hizmet sürelerini aynı eğitim kurumunda tamamlamaları esastır. Bulundukları hizmet bölgesindeki hizmet süresini tamamlayan yöneticiler, kendi hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için 10, bir alt veya bir üst hizmet bölgesindeki eğitim kurumları için de 10 olmak üzere en fazla 20 tercihte bulunurlar. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler; başvuru tercihleri ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.

(4) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların atamaları elektronik ortamda valiliklerce gerçekleştirilecek kura sonucuna göre hizmet bölgelerinden birine re’sen yapılır.

(5) Bu maddeye göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar valiliklerce duyurulur.

(6) Bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(7) 12 nci maddenin altıncı fıkrasına göre atanan müdür başyardımcıları, bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce müdür başyardımcısı olarak atananlar, müdür başyardımcısı olarak yer değiştirmeye tabi tutulur.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği

MADDE 20 – (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde; sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 21 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, öncelikle alt hizmet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarına olmak kaydıyla hizmet bölgelerindeki başka bir eğitim kurumuna atanırlar.

(2) Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır.

(3) Bu madde kapsamında yer değiştirme veya atamaya tabi tutulanlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, beş yıl geçmeden ayrıldıkları ile sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.

Norm kadro fazlası yöneticiler

MADDE 22 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya herhangi bir nedenle norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek atanma şartlarını taşıdıkları uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da herhangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroya atanır.

(3) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

(4) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.

Yöneticilik görevinin sona ermesi

MADDE 23 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar, Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ile uluslararası kuruluşlarda ya da yurt içinde, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilenler hariç, bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (D) fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

ç) Norm kadro fazlası durumuna gelen ve iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri,

d) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticiliklerinin alınmasına karar verilenler ile 5 inci maddede öngörülen şartları kaybedenlerin yöneticilikleri,

sona erer.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden bu durumları ortadan kalkanlar; daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliğinin boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması ve talepleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek durumlarına uygun boş bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanırlar. Bu şekilde atanamayanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu fıkraya göre öğretmen olarak atananlar, bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde eğitim kurumu yöneticiliği normu boşalması halinde, boşalan yöneticilik görevine öncelikle yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(3) Kendi istekleri ile eğitim kurumu yöneticiliğinden ayrılanlar, tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadro bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 28/2/2013 tarihli ve 28573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.

Dönüştürülen okulların yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun gereği dönüşümleri yapılan okulların, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dolayısıyla norm kadro fazlası haline gelen ve durumlarına uygun bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, 19 uncu maddeye göre yer değiştirmeye tabi tutulana kadar bir defaya mahsus olmak üzere kadrolarının bulunduğu okullarda bırakılır. Bu durumdaki yöneticilerin 18 inci maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme hakları saklıdır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ek - 1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU


Kişisel Bilgiler

T.C. Kimlik No


Adı ve Soyadı


PUAN DEĞERİ

BELGE/SÜRE

TOPLAM PUAN

Doğum Yeri, Yılı


Alanı


Kadrosunun Bulunduğu Eğitim Kurumu


Atanmak İstediği Eğitim Kurumları

1-

6-

11-

16-


2-

7-

12-

17-


3-

8-

13-

18-


4-

9-

14-

19-


5-

10-

15-

20-


Eğitimler

Ön lisans ve lisans eğitiminin her bir yılı

1Yönetim alanında yüksek lisans (*)

6Diğer alanlarda yüksek lisans (Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)(**)

4Yönetim alanında doktora(*)

10Diğer alanlarda doktora(**)

8Bakanlık tarafından düzenlenen sertifikalı eğitimlerin her biri için (En fazla 6 adet)

0.5Bu bölümde; 1- Yüksek lisans ve doktora yapanlara en son gördükleri eğitim için öngörülen puan verilecektir. 2- Yönetim ve diğer alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanların yüksek puan verilen eğitimi değerlendirilecektir.
Ödüller ve Cezalar

Ödüller

Teşekkür Belgesi veya Başarı Belgesi (En fazla 1 adet)

1Takdir Belgesi veya Üstün Başarı Belgesi (En fazla 1 adet)

2Aylıkla Ödül veya Ödül (En fazla 1 adet)

3Cezalar

Ders ücretlerinin kesilmesi

-3Her aylıktan kesme veya maaş kesilmesi cezası (4 ila 10 yıl öncesinde alınan)

-4Her kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem indirilmesi ve derece indirilmesi cezası (4 ila 10 yıl öncesinde alınan)

-6Kariyer

Uzman Öğretmen unvanı

3Başöğretmen unvanı

5Bu bölümde; 1- Son kariyer unvanına puan verilecektir. 2- Lisans üstü öğrenime bağlı olarak uzman öğretmen ve/veya başöğretmen unvanlarını almış olanlara lisans üstü eğitim ve kariyerden sadece birisi için öngörülen ve yüksek olan puan verilir.
Ek Puan

Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacak meslek dersi öğretmenleri, imam hatip ortaokul ve liselerine atanacak meslek dersi ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri ile özel eğitim kurumları yöneticiliğine atanacak görme, işitme ve zihinsel engelliler alan öğretmenlerine

10Yatılı kız öğrencisi bulunan veya öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuran bayan adaylar için

5Kurucu müdür olarak görev yapılan eğitim kurumuna yapılacak atamada

10Hizmet

Öğretmenlikte geçen her bir yıl

0.48Müdür yetkililik veya müdür yardımcılığında geçen her bir yıl

0.60Müdür başyardımcılığında geçen her bir yıl

0.72Müdürlükte geçen her bir yıl

0.96Bu bölümde; 1- Bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2-Yöneticilikte geçen ikinci görev süreleri ile aylıksız izinli olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. 3- Yöneticilikte geçici görevlendirme ile geçirilen süreler ile asker öğretmen olarak Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.
TOPLAM PUAN


Açıklamalar

(*) Üniversitelerin sosyal bilimler veya eğitim bilimleri enstitülerinin Eğitim Yönetimi ve Politikası, İşletme, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalları ile bunların alt programlarında yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca bu programlarla eşdeğer kabul edilen diğer programları tamamlayanlar yönetim alanında yüksek lisans veya doktora yapmış kabul edilecektir.

(**) Yukarıda yer alan anabilim dalları ile bunların alt programlarını tamamlayanlar dikkate alınacaktır.

Bu form içeriği değiştirilmeden elektronik ortama uyarlanabilir.

 * Ek-2 Kurum tipi tespit formu

YORUMLAR
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden Türk Eğitim-Sen sorumlu tutulamaz. Tehdit ve hakaret içeren yorumlar yayınlanmaz
nakşidil
14.08.2013 - 10:49  
1-il dışı hakkıda verilmelidir.2- bazı maddeleri resmen ebs yi tutar vaziyette . 3-ödüllerin nasıl ve ne şekilde alındığı malum 3- aynı zamanda müdürlükte mülakat olması çok saçma nasıl seçileceği belli kimlerin nerede olduğu belli . 4- uzmanlık sınavı yapılmadı yapılmayıda düşünülmüyor bu uzmanlık sınavına girmemiş öğretmenler için haksızlık değil mi?
mertalp
07.08.2013 - 01:16  
endikamızdan isteklerimiz şu şekildedir 1- ek1 tamamnın alınması genç idareci adaylarının şansını çokkk azaltmaktadır 2- yıllardır yapılmayan uzmanlığa verilen puan eşitlik ilkesine aykırıdır vede 2005 ten sonraki öğretmenlere haksızlıktır 3-Ödüllerin ne şekilde alındığı bellidir ödüllere puan olmamalıdır 4-bakanlık sertifikalı hizmet içi eğitimler öyle her isteye çıkmıyor hepimiz biliyoruz bunlara puan verilmesi haksızlık tır lütfen sendika temsilcilerimiz bu yapılan haksızlıklara ses verin üyeleriniz olarak bekliyoruz . teşekkürler.
MESTANER
06.08.2013 - 22:53  
HAKSIZLIK VAR: Anadolu Lisesi müdürüyüm ve 2011 sınavında iyi bir puan aldım. Ek 2 çok çok iyi durumda. Öğretmen olarak gidebildiğim Fen Lisesine müdür olarak gidemiyorum gibi görünüyor. (İlgili okullara atanma şartı, ilgili okulda öğretmen olarak çalışıyor olmak.) Ne şanssız adamım! Rekor puanla Anadolu Lisesine atandım, onlar kapatıldı. Şimdi de Fen Lisesine gidemiyorum.
sema
05.08.2013 - 14:22  
yeniden atama nerede gözden kaybolmuş olamaz bu nasıl adalet ben sendikamızın bu konuda üyelerini mağdur etmeyeceğini elinden gelini yapacağını umuyorum sınavı kazan çalış meslekte de başarılı ol ama nerde liyakat nerde çalışanın emeği Allah sorsun hesabını bir de siz sendikamız yetkilileri rica ediyorum lütfen emeklerim boşa çıkmasın yeniden atanma hakkım :(
Engin
05.08.2013 - 13:59  
Madde 5- C Ne ANLAMA GELİYOR??? 2007 yılında yapılan Fen – Sosyal Bilimler ve Anadolu Öğretmen Liseleri öğretmen seçimi sınavına ve beraberinde mülakatına girerek Anadolu Öğretmen Lisesine atandım. 2009 Sınavı Yönetici puanlarımızı 2009-2012 yılları arasında kullanırken, Fen- Sosyal Bilimler liselerine tercih ettiğimizde bizi öncelikli olarak görüyor ve atamada buna göre değerlendirme yapılıyordu. Nitekim İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü en son 13.01.2012 tarihli ve B.08.4.MEM.0.35.08.02.903/02-01/3164 sayılı İdareci atama yazısı bu öncelikleri dikkate almış ve buna göre duyuruya çıkmış ve atamaları yapmıştır.. Her yıl Sınava bağlı atamalar ocak –Şubat ayında yapılması gerekirken 2013 yılında yapılmamıştır. Ve yeni yönetmelik Madde-5 c) Fıkrası ile Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliğine bu okullarda öğretmenlik yapmış olanlar ile halen yapmakta olanlar başvurabileceklerdir. DEMEKLE Bizim kazanılmış haklarımızı yok etmeyi mi çalışıyor buna Sendikamızın ASLA izin vermeyeceğine inanıyorum. Kazanılmış Haklarımız KORUNMALI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete : 13.8.2009/27318 Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar(1) MADDE 8 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır. 9 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28220: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK “MADDE 8 – (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır. “MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,
balcılar
05.08.2013 - 11:59  
Öncelikli atama sınav puanına göre atama olmalıdır.Çünkü binlerce insan şubat ayından beri atanmayı bekliyor.Ayrıca sınav puanı ile atanan öğretmenlerden boşalacak kadrolara ilk atama ve özür eş durumu atamaları yapılabilsin.Sınav puanına göre atamadan sonra ise rotasyon atamaları sonrada isteğe bağlı atamalr yapılmalıdır.
erkan
05.08.2013 - 09:31  
CEZA ALANLAR04/08/2013 TARİHLİ YÖNETİCİ AAHA ÜST BİR CEZA ALANLARTAMA YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN BAŞVURU ŞARTLARINDA GÖRÜLEN AYLIKTAN KESME VE DAHA BİR ÜST CEZA ALANLAR BAŞVURUDA BEULUNAMAZLAR İBARESİ 657 'NİN 132 MADDESİNE UYGUN DEĞİLDİR. BU MADDE BELİRTİLEN CEZALARI ALANLARIN NERELERE ATANAMAYACAĞINI AÇIKÇA BELİRTİR. HİÇ BİR YÖNETMELİK YASAYA AYKIRI OLAMAZ. BU MADDENİN İPTALİ İÇİN SENDİKANIN ACİLEN ÇALIŞMA YAPMASI DİLEĞİYLE
rasev
05.08.2013 - 06:06  
Müdür yetkililik, illera rası yer değiştirme ve HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDEKİ MÜDÜR BAŞ YARDICILIĞI YOK. DİKKAT! Müdür izne ayrılınca Müd yrd. arasında didişme oluyor.
yasemin
05.08.2013 - 00:18  
6 yıllık sürenin hesaplamasında yönetim kademesi ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi değerlendirilir? Yönetmelikte 6 yıllık sürenin hesaplanmasında asalet ya da vekalet ayırımı yapılmamış. Bunlarında açıklığa kavuşması lazım.
ilhANKARAkaya
04.08.2013 - 22:59  
2000 yılında yönetici atama yönetmeliğinin bazı maddelerini iptal etmesiyle birlikte Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mahkeme kararını okuyup anlayacak il yöneticisi bulunmadığı için şahsımı ilgilendiren bir iptal kararı olmamasına rağmen eski görev yerime "mahkeme kararına göre atama iptali" ibaresiyle gönderildim. iki ay boyunca eski görev yerime gittim geldim: ev keçiörende, çoluk çocuğun okulları hep keçiörende... ben taa bala'nın bir köyüne gittim geldim. çok şükür "aaaa bu mahkeme kararı sizi ilgilendirmiyormuş" diyerek "mahkeme kararına göre atama iptalinin İPTALİ" ibaresiyle! keçiörendeki okuluma tekrar döndüm. eski yönetmelikte benim durumumdakiler için mahkeme kararından itibaren süre hesaplanıyordu. bu yönetmelikte hem 8 yılı 6 ya indirmişler, hem de ilk atamamdan itibaren süre hesaplanmış. hak kaybına uğradığımı düşünüyorum. bu vesile ile ramazan-ı şerifinizi kutluyorum, önümüzdeki ramazan bayramınızı da tebrik ederim, saygılarımla...
acan25
04.08.2013 - 18:45  
Yeniden atamanın taslakta varken yönetmelikte olmaması hak gasbıdır. Sendikamızın bu konuda meb e. Gereken uyarıyı yapacağına inanıyorum
Bozkurt1957
04.08.2013 - 16:38  
Hz Ömer adaleti olmalıdır. Siyasi adalet olmamalıldır.Sözlü sınavda torpil ve siyasetin işleyeceğini anasından yeni doğmuş çocuğa sorsan bilir. Bu Milli Eğiitme ne zaman adalet gelecek. 1999 atama yönetmeliği şimdiyekadar ki en adaletli yönetmeliktir.Milli Eğitim Bakanlığı siyasallaşmamalıdır. Atatürk'kün kurduğu Cumhuriyette ve müslüman bir ülke olarak adaletli davranılmalıdır
caranak
04.08.2013 - 16:18  
Yeniden atamaya hemenn dava açilmali... yandaş sendika oyunu..
yasemin
04.08.2013 - 16:15  
Kurum tipleri belirlemesinde kriterler adil değil. Meslek liseşerinde İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında 60 puan A iken, meslek liselerinde 60 puan B tipi olarak belirlenmiş. Bu eksik ve haksız bir uygulamadır.
balcılar
04.08.2013 - 15:47  
İşte mahkemeye gitme ihtimali yüksek olan maddeler: Madde 4 ı bendi : Müdür başyardımcısı yöneticilerin içinde sayılmıyor.Eksik düzenleme. Madde 6: Yazılı sınavın hangi ayda yapılacağı belirtilmemiş.2009 yönetmeliğinde ekim ayında yapılır ibaresi vardı.Eksik düzenleme. Madde 7 bentler 5,6,7,8 ,9 Madde 8 bent 4 ve Madde 11 müdürlük için sözlü sınav.2011 yılında girenler sadece yazılı sınav ve ek-1 yönetici değerlendirme sınavına göre girmişlerdi.Bu sözlü sınav hesapta yoktu. Sözlü sınav objektif değerlendirmeye ters ve liyakati gözetmez. Adam kayırmacılığın ve torpilin önünü sonuna kadar açar. Madde 12 bent 6 : Müdür baş yardımcılığına atamada hiçbir kriter ve liyakat yoktur.Bu madde şöyle olabilirdi:’’Müdür baş yardımcılığına kurumdaki müdür yardımcıları arasından, Ek-1 değerlendirme formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.’’ Ek-1 değerlendirme formu müdür yetkililikte geçen süreler müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilmiş. Oysa 2009 yönetmeliğinde bu süreler müdürlükte geçen süreler gibi değerlendiriliyordu. Bu adalete ve hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca bu yönetmelikte idarecilerin yeniden atanma ve il dışı atamalarıyla ilgili maddeler yok. Buda eksik bir düzenlemedir.
acan25
04.08.2013 - 14:45  
Gyeniden atamaya yer verilmemiştir. Kazanılmış haklar yine hiçe sayılmıştır. Sözün bittiği yerde miyiz?
turkuaz
04.08.2013 - 13:09  
Rotasyon sekiz yıl olacak diye kendimizi ona göre ayarladık. çocuğumuzun okulunuda ona göre belirledik. şimdi çıkıp biz altı yıl yaptık diyorlar. ne olacak kazanılmış haklarımız. mülakat ayrı bir haksızlık ayrıca soruşturma sonucu ceza alan yöneticilerinde görevi sona erecekmiş. böyle olursa yakında sendikamıza üye yönetici bırakmazlar.
turkuaz
04.08.2013 - 13:03  
meb idarecileri göçmen kuşlara döndü bırakın adamlar rahat iş yapsın niye sekiz yıl yapıldı şimdi niye altı yılla düşürülüyor. meb bu yanlıştan dönmeli.
turkuaz
04.08.2013 - 13:02  
Rotasyon Süresi Tekrar 8 Yıl Olmalıdır... Eskiden 8 yıl olduğu için rotasyona uğramiyordum şimdi 6 yıl yapıldığı için rotasyona uğruyorum. Bu bir hak gaspıdır. Sendikamız konuya el atmalı rotasyon başlamadan tekrar süre 8 yıla çıkartılmalıdır.
balcılar
04.08.2013 - 12:29  
İşte mahkemeye gitme ihtimali yüksek olan maddeler: Madde 4 ı bendi : Müdür başyardımcısı yöneticilerin içinde sayılmıyor.Eksik düzenleme. Made 6: Yazılı sınavın hangi ayda yapılacağı belirtilmemiş.2009 yönetmeliğinde ekim ayında yapılır ibaresi vardı.Eksik düzenleme. Madde 7 bentler 5,6,7,8 ,9 Madde 8 bent 4 ve Madde 11 müdürlük için sözlü sınav.2011 yılında girenler sadece yazılı sınav ve ek-1 yönetici değerlendirme sınavına göre girmişlerdi.Bu sözlü sınav hesapta yoktu. Sözlü sınav objektif değerlendirmeye ters ve liyakati gözetmez. Adam kayırmacılığın ve torpilin önünü sonuna kadar açar. Made 12 bent 6 : Müdür baş yardımcılığına atamada hiçbir kriter ve liyakat yoktur.Bu madde şöyle olabilirdi:’’Müdür baş yardımcılığına kurumdaki müdür yardımcıları arasından, Ek-1 değerlendirme formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar atama yapılır.’’ Ek-1 değerlendirme formu müdür yetkililikte geçen süreler müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilmiş. Oysa 2009 yönetmeliğinde bu süreler müdürlükte geçen süreler gibi değerlendiriliyordu. Bu adalete ve hakkaniyete aykırıdır. Ayrıca bu yönetmelikte idarecilerin yeniden atanma ve il dışı atamalarıyla ilgili maddeler yok. Buda eksik bir düzenlemedir.
kadirli01
04.08.2013 - 11:38  
MADDE 10 .Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. 3 Eylül 2013 de sınav olacak mı? Yoksa seneye mi olacak.
1911
04.08.2013 - 04:47  
il içi 3 yıla çıkmış.öğretmenlere mağdur olmasın diye 3 yıl hesabında 31 aralığı baz ,yöneticilere 30 haziran.. geçmişte genelde atmalar temmuz ağustosta yapıldı.amaç belli eski müdürler yerinde otursun.EBS tosuncuklar görevlendirme ile devam etsin.sendikamız bu konuyu gündeme getirmeli.gerekirse eylem yapılmalı.çifte standart olurmu .
YORUM EKLE
Yorum ekleyebilmek için üye girişi yapmalısınız.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez © 2014
Talatpaşa Bulvarı No:160 6.Kat Cebeci/ANKARA
Telefon : 0 312 4240960 (8 Hat) Belgegeçer : 0 312 4240968
Site İlgili Görüş ve Önerileriniz İçin
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
ile irtibata geçebilirsiniz.