ANA SAYFA
HABERLER
BASINDA TES
VİDEOLAR
MEVZUAT
HUKUK
SENDİKAL ÇALIŞMALAR
EYLEMLERİMİZ
ŞUBELER
YÖNETİM
ANKETLER
YAYIN ARŞİVİ
YAYINLAR
EĞİTİM ve TOPLUM
TES TANITIM FİLMİ
SON VİDEOLAR
GENEL BAŞKAN CNNTÜRK`TE YENİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİ.
GENEL BAŞKAN, YENİ YÖNETMELİĞİ DEĞERLENDİRDİ
ŞUBELERDEN HABERLER

Isparta
ISPARTA ŞUBE, 23 NİSAN İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIAdana 1
ADANA ŞUBE, “MİLLİ EGEMENLİK, SOYKIRIM DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN YAŞAMA HAKKINI MÜDAFA ETMESİDİR”Çorum
ÇORUM ŞUBE, 23 NİSAN ELMALI KÖYÜ İLKOKULUNDA COŞKU İLE KUTLADIKayseri 1
KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, MİLLÎ EGEMENLİKNiğde
NİĞDE ŞUBE:NASIL OLSA “YIRTILAN DELİ BEKİR’İN YAKASI”Kayseri 2
KAYSERİ 2 NO’LU ŞUBE, TOMARZA İLE TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI YAPTISakarya
SAKARYA ŞUBE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIKütahya
KÜTAHYA ŞUBESİNDEN REKTÖRE ZİYARETKocaeli 1
KOCAELİ ŞUBEDEN, REKTÖR ZİYARETİYalova
YALOVA ŞUBE, ONURUMUZU ÇİĞNETMEYECEĞİZ TÜRK EĞİTİM- SEN, EĞİTİM- SEN , EĞİTİM-İŞTekirdağ
TEKİRDAĞ ŞUBE, OKULLARIMIZ TEHDİT ALTINDAŞırnak
ŞIRNAK ŞUBE, TÜRKİYE KAMU-SEN VE TÜRK EĞİTİM-SEN İL BAŞKANI TATAR’DAN POLİS HAFTASI MESAJIKaraman
KARAMAN ŞUBE, KMÜ PERSONELİ İÇİN TÜRK EĞİTİM-SEN YİNE ÜNİVERSİTEDE!İzmir 1
İZMİR 1 NO’LU ŞUBE, NÖBET EYLEMİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIRize
EĞİTİM BİR -SEN’DEN RTE ÜNİVERSİTESİNDE USULSÜZLÜKKayseri 1
KAYSERİ 1 NO’LU ŞUBEDEN, VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBE, DİNAR İLÇE TOPLANTISI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBEDEN, EVCİLER İLÇE TOPLANTISI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBE, HOCALAR İLÇE TOPLANTISI YAPTIAfyonkarahisar
AFYONKARAHİSAR ŞUBEMİZCE DAZKIRI İLÇE TOPLANTISI


Tüm Şube Haberleri  
SİTE İÇİ ARAMA
İçerikte de Ara
Toplam
44,210,725
Sayfa izlenimi aldık.
ANADOLU LİSELERİNE ATAMALAR NEDEN İPTAL EDİLDİ
Oy Sayısı : 20
Yayın Tarihi
27.03.2008 - 13:44
Okunma Sayısı
15,274

Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı 2005 yılında; 23 Ağustos 2005 tarih, 51735 sayılı 2005/73 nolu Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi konulu bir genelge yayınlayarak Anadolu lisesine dönüştürdüğü 350 Genel lisesinin öğretmen ihtiyacını karşılama yoluna gitmişti.
Adı geçen genelge hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin aşağıda yer verilen maddelerine aykırıydı.
“Seçme Sınavı için Duyuru ve Başvuru
Madde 7- Seçme sınavı için Bakanlıkça, her yıl Ocak ayında ülke genelinde duyuru yapılır.
İhtiyacın karşılanamadığı durumlarda, okulların merkez teşkilâtında bağlı oldukları birimlerin önerisi üzerine, Sınav Yürütme Kurulunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı için duyuru yapılabilir.

Sınavların Ölçülmesi
Madde 12-
Sınav sonuçları, 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.”

Yeniden Atama
Madde 18-
Kapsama dâhil okulların öğretmenliğine atananlardan; daha sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak 3 yıl ve daha az süreyle öğretmenlik mesleğinden ayrı kalanlar ile kapsam dışındaki okullarda 5 yıl ve daha az süreyle görev yapanlar, kapsama dâhil okullara atanmak istemeleri hâlinde, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmaları koşuluyla, aynı türdeki okullara yeniden atanabilirler.
Geçici Madde 1-
Daha önce kapsama dâhil okullarda görev yapmakta iken herhangi bir nedenle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılmış olanlardan, kapsama dâhil okullara yeniden atanmak isteyenler hakkında bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.”
Çünkü yönetmelik Anadolu liselerine atanma kriteri olarak atanma şartını "sınav" olarak koyarken genelge hükümleri sınavsız atama yapmıştı ayrıca Anadolu lisesine dönüştürülen 350 genel lisede çalışan öğretmenlere bir hak verilmemişti.
Durum böyle olunca;
Türk Eğitim-Sen genelgenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştı.
Türk Eğitim-Sen Dava dilekçesinde; Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlere öncelik verilmediği gerekçesini öne sürmüştü.
Eğitim-Sen de genelgenin bazı maddelerinin iptali için dava açmıştı. Danıştay ikinci Dairesi açılan bu dava dosyalarını birleştirerek 10.4.2006 gün ve E:2005/2651 sayılı kararla genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar 11.5.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmiştir
İlgili kararda; Danıştay 2. Dairesi “ Davacı Sendika tarafından; değerlendirme işlemlerinde objektif olmayan kriterler olduğu ve Anadolu Lisesine dönüştürülen okullarda görev yapan öğretmenlere öncelik verilmediği gerekçeleriyle dava konusu Genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istenmiş ise de;2577 sayılı Yasanın 20. maddesi gereğince aynı konuda açılan tüm dosyalardaki bilgi ve belgeler değerlendirilmek suretiyle işin esasına geçildi” diyerek davanın neden açıldığını açıkça belirtmektedir.
Eğitim-Sen; yürütmeyi durdurma kararını gerekçe göstererek söz konusu genelge doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığına 29.6.2006 tarihinde başvurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı bu başvuruyu herhangi bir cevap vermeyerek red etmiştir.
Eğitim-Sen; 2005/73 nolu genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için yaptığı başvurunun reddi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşar Necat Birinci ve Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Milli Eğitim Başkanı Hüseyin Çelik tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiş. Eğitim-Sen Bu kararın kaldırılması için Danıştay 1 Dairesi’ne itirazda bulunmuş, itirazını inceleyen Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Remzi Kaya hakkında hazırlık soruşturması açılmasına karar vererek yargılanmalarının önünü açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat Birinci Milletvekili seçildiğinden yargılaması durdurulmuştur.
Eğitim-Sen; 29.08.2006 tarihinde “Mili Eğitim Bakanlığı 2005/73 sayılı genelgeyle Anadolu liselerine hemen her branştan öğretmen ataması yapmıştı. Bu genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada Danıştay 2.Dairesi genelgenin tümünün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Bu karar üzerine bakanlığın yapması gereken genelgeyle atanan öğretmenlerin atamasına geri almak ve Danıştay kararında da belirtildiği üzere bu liselerin öğretmen ihtiyacını sınavla atanan öğretmenlerle karşılamaktı. Oysa genelgeyle atanan öğretmenlerin ataması geri alınmadı, sınav açılmakla yetinildi ve sınav sonucuna göre Anadolu liselerine öğretmen ataması yapılacağı belirtildi. Ancak bu bir oyundu. Çünkü genelgeyle atanan öğretmenlerle Anadolu liselerinin açık öğretmen kadrolarının büyük çoğunluğu zaten doldurulmuştu. Şimdi gerçekte atanabilecek sayıdan çok daha az öğretmen ataması yapılacaktır. Böylece yargı kararı ŞEKLEN uygulanmış olacak, hem de öğretmen kamuoyunun tepkileri giderilecektir.” Açıklamasını yaparak Dava dilekçesinde; 2005/73 nolu genelge hükümleri doğrultusunda yapılan atamaların geri alınması için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 2005/73 sayılı genelgesine dayanarak Anadolu Liselerine ataması yapılan öğretmen atamalarının geri alınmamasına İlişkin davalı yönetim işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması isteminde bulunmuştur.
Yukarıda bahsedilen olaylarda sendikaları suçlamak tamamen yersiz tutumdur. Olayın olduğu tarihlerde bu durumdan etkilenen ve norm kadro fazlası olarak diğer okullara atanan yüzlerce öğretmen bulunmaktadır.
Anadolu liselerinde görev yapan ve şu an ne olacağını düşünen öğretmenler bu duruma düşüren bakanlık yöneticileridir. İlgili yönetmelik "sınavla atanır" demesine rağmen "sınavsız atama" yapılmış. Ve bu durum yargıya taşınmıştır. Şimdi atananların hakkı ne olacak demek hukuki ve etik bir davranış değildir.
2005/73 nolu genelge kapsamı ile atamalar iptal edilecekse, bu aşağıdaki öğretmenleri ilgilendirmemektedir.
1-Anadolu Lisesi öğretmeni iken ataması yapılanlar.
2.Anadolu lisesinde norm fazlası konumda iken ataması yapılanlar.
3.2000 yılındaki Anadolu Lisesi öğretmenliği seçme sınavını kazanarak atamsı yapılanlar.
Bakanlık yetkilileri bu durumdan öğrencilerin etkilenmemesi için aşağıdaki önlemleri almalıdır.
1-Eğer atamalar iptal edilecekse öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri eğitim öğretim sonuna bırakılmalıdır.
2.Bu öğretmemelerin Anadolu liselerinde çalışmışlık ve tecrübeleri göz önüne alınarak yeniden başvuru ve atama işlemleri yapılmalıdır.
3.Söz konusu öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerinin değerlendirilmeye alınmalıdır ek süre verilmelidir.

MEMURLAR NET

YORUMLAR
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden Türk Eğitim-Sen sorumlu tutulamaz. Tehdit ve hakaret içeren yorumlar yayınlanmaz
tercih
02.04.2008 - 13:48  
Değerli arkadaşlar
Yorumlarınız sabırla okuyorum.Bende mağdur öğretmenlerdenim.Bakanlığın veya bakanın suçu veya başka sebepler ancak bir gerçek varki şu an sadece Ankara''da 518 öğretmen mağdur durumda ve dahi seneye bu okullardaki öğrencilerde aynı mağduriyeti yaşayacak.Görevlendirme veya vekaletle ne kadar bu eğitimi sürdürecekler acaba.Mevcut idareci zihniyeti ile Türk Milli Eğitimi hiç bir yere gidemiyeceği açık.Çünkü mevcut idarecilerde vekaletle işleri yürütmektedirler.(Bunların nasıl o göreve getirildikleri de malum.)Şimdi sendikamızdan istediğimi sitede verişlmiş olan dilekçelerle değilde sendika olarak derhal bir girişimde bulunup bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesidir. Saygılar.
adnan
01.04.2008 - 18:42  
görev yaptığım anadolu lisesinde kadrolu öğretmen eksikliği var .öğretmen eksikliğinden vekil öğretmenler derse girmektedir . anadolu lisesinde vekil öğretmen görev alıyor. kadrolulardan bazıları ise 2005 de atandınız diye .gönderilecek.seneye derslere girecek öğretmen kalmayacak idareciler zaten vekil anadolu lisesi kadrosunda olmayanları deışarıdan getirip idareci yapıyorlar

USTAD
28.03.2008 - 19:36  
TES atamalrın iptali için değil, genelgenin iptali ve durdurulması için dava açmıştır. 2006 yılında eğitim-sen atamaların iptali için dava açmış ve neticede atamalar iptal etmiştir. Bu konuda tek suçlu MEB Hüseyin ÇELİK ve AKP hükümetidir. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayan genelgelerle vatandaşlarımızı mağdur etmişlerdir. Bütün eğitim çalışanı arkadaşlarımın bu hususta gerek bakana ve gerekse de başbakana hem maddi hem manevi tazminat davası açmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sınav gerekliliği 2000 yılındaki genelgede açıktır ve ölçüt olması için önemli etkendir. Saygılarımla...
ender446
29.03.2008 - 05:32  
Ben geçen yıl sınava girdim.Mart ayında Anadolu Liselerine öğretmen olarak başvurdum.Önce bir okula atandım,3 gün sonra başka bir okula atandığımı öğrendim.Ancak atandığım okulda branşımda norm dolu.Orada göreve başlayınca,ya ben norm kadro fazlası olacağım,yada o okulda görevli arkadaş.2005 yılında atananların iptali 06/12/2007 tarihinde yapılmış.Bakanlık bu okullardaki öğretmenleri şimdi il emrine veriyor.Bu okullar neden mart ayındaki duyuruda boş olarak gösterilmedi de, normu dolu olan okullar boş olarak gösterildi.Şimdi o kadar çok mağdur olan var ki,nasıl kimseyi rahatsız etmeyecek bir çözüm bulunacak onu merak ediyorum
mk1234
28.03.2008 - 07:16  
Bu konu ile ilgili daha önce yazdığım yorumum nedense eğitim bir sitesinde yayınlanmadı şimdi bu aynı yorumu her bütün sendikalara yazıyorum.Bu kararnameler bu gün şu saat itibarı ile iptal edilerek illere bildirildi yine son dakika golü yerdeğiştirmede son gün yani yine mağdur olağız.Geç kalanlar sıraya giremeyecek.Bende bu durumda bir öğretmenim diğer arkadaşların belirttiği gibi bu okullara atandığımızda okulda çalışan(Yeni açılan A.L)kişiler bize hak yiyici gözü ile bakmışlardı.Bizde sınava girip bu bakışlardan kurtulmak istediksede sınavlara giremedik.Tayinde isteyemedik çünkü göreve eylül ayında başlamıştık.Geçen yıl ise 30 eylül değil temmuz baz alınmıştı.Mahkeme kararına gelince 10.4.2006 da alınmış idarenin 30 gün içinde uygulaması gerekirken bu güne kadar (2yıl)geciktirmiş böylece bu insanlar A.L.seçme sınavlarına giremediklerinden şamar oğlanına dönmüşlerdir.Burada insanları mağdur eden sendikalar değil bizzat bakanlığın kendisidir.Bu genlgeden sonraki atamalarda dava edildi 3er5 er yıl ara ile onlarında iptal edilmesi normaldir kimse yerim sağlam demesin 3 yıl önce atanan müdür ve yardımcılarıda tabiri caizse sürünüyorlar araya bir sürü siyasetçi koyup işini yaptıranlar şimdi benim gibi kafasını duvara vuruyor.Ben bu iptal kararını destekiyorum şimdi il içi yer değiştirme için tayin istedim.Bir dahada bu bakanlığın ipi ile kuyuya inmem.
mk1234
28.03.2008 - 07:30  
    TES bu konuda rahat olsun mağdur olmamın sebebi sendikam değil bakanlıktır.Bizler ülkemizin her yerinde çalışırız yeterki adalet olsun inanç olsun.Ben sizi müdür yaparım müdür yardımcısı yaparım anadolu lisesin atarım diyerek üye kaydedenler hem başkalarını yerine üye yaptıkları kişileri atatarak haksızlık yapıyorlar hemde sendikacılığı yaralıyorlar sendikacılık birilerine kıyak yapmak değil haksızlığı önlemektir.Kıyak yaptıkları insanlar şimdi kafalarını duvara vuruyor müdür müdür yardımcısı olmuşlardı şimdi hepsi geri döndü. ilçe il değiştirenler bile olmuştu gitikleri yerde ev alıp borca girenler çocuğunu okula kaydedenleri bir düşünün ne durumdalar.Bundan sonraki atamalarda çeşitli şekillerde yargıya verildiğine göre adalete güvenmeliyiz yarin bir gün diğerleride iptal olur.Kimse adaletsiz atamalar yaptırarak prim elde edeceğini sanmasın görüldüğü gibi yandaşları bu şekilde daha mağdur oluyor. 
YORUM EKLE
Yorum ekleyebilmek için üye girişi yapmalısınız.
Türk Eğitim-Sen Genel Merkez © 2014
Talatpaşa Bulvarı No:160 6.Kat Cebeci/ANKARA
Telefon : 0 312 4240960 (8 Hat) Belgegeçer : 0 312 4240968
Site İlgili Görüş ve Önerileriniz İçin
Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri
ile irtibata geçebilirsiniz.