24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANKETİ

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla  öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumunu, mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdik.

1 Cinsiyetiniz?
Kadın
Erkek
2 Medeni Haliniz?
Evli
Bekar
3 Çocuğunuz var mı?
1
2
3 ve üzeri
Çocuğum yok
4 Göreviniz nedir?
Öğretmen
Okul müdürü
Okul müdür yardımcısı
5 İstihdam şekliniz nedir?
Kadrolu
Sözleşmeli
Ücretli
6 Görev yaptığınız kurum türü?
Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise
7 Kaç yıldır görev yapıyorsunuz?
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
8 Aylık kazancınız ne kadardır?
3.300-3.500 TL
3.501-4.000 TL
4.001-4.500 TL
4.501 TL ve üzeri
9 Kredi borcunuz var mı?
Evet
Hayır
10 Cevabınız evet ise, miktarı ne kadar?
5.000-10.000 TL
10.001-30.000 TL
30.001-50.000 TL
50.001-70.000 TL
70.001-100.000 TL
100.001-150.000 TL
150.001-200.000 TL
201.000 TL ve üzeri
11 Altın ya da döviz borcunuz var mı?
Evet
Hayır
12 Cevabınız evet ise altın/döviz artışı nedeniyle son üç ay içerisinde ortalama kaç TL zararınız bulunmaktadır?
1.000-3.000 TL
3.001-5.000 TL
5.001-10.000 TL
10.001-20.000 TL
20.001-30.000 TL
30.001 TL ve üzeri
13 Son yapılan zamlardan en çok hangisi bütçenizi etkiledi?
Elektrik, su
Doğalgaz
Yakıt (Benzin, motorin)
Toplu taşıma
Gıda ürünleri
Giyim ürünleri
14 Son bir yılda alım gücünüz/ekonomik durumunuz nasıl bir seyir izliyor?
Artıyor
Azalıyor
Aynı seviyede
15 Alım gücünüz azalıyor ise bunu oransal olarak nasıl ifade edersiniz?
Yüzde 5-10 oranında azaldı
Yüzde 11-20 oranında azaldı
Yüzde 21-30 oranında azaldı
Yüzde 31-40 oranında azaldı
Yüzde 41-50 oranında azaldı
Yüzde 51’den fazla azaldı
16 Alım gücünüz azalıyor ise, bu en çok hangi durumu ortaya çıkarıyor?
Yeterli ve dengeli beslenmemize engel oluyor
Giyim, barınma, ısınma v.b. ihtiyaçlarımızda kısıtlama yapıyoruz
Sosyal, kültürel faaliyetlerimiz azalıyor
Aile içi tartışmalara yol açıyor
Psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden oluyor
Herhangi bir etkisi olmuyor
17 Ek iş yapıyor musunuz?
Özel ders veriyorum
Ticaretle uğraşıyorum
Çiftçilik yapıyorum
Taksicilik/şoförlük yapıyorum
İşportacılık/Satış yapıyorum (internet üzerinden ya da gezerek)
Diğer
Ek iş yapmıyorum
18 Döviz artışı nedeniyle başta gıda maddeleri olmak üzere tüm gider kalemlerimizde artış olması ve enflasyonun artması nedeniyle memurlara ek zam yapılmalı mıdır?
Evet
Hayır
19 Okulda/okul çevresinde şiddet gördünüz mü?
Evet
Hayır
20 Cevabınız evet ise hangi şiddet türüne maruz kaldınız?
Sözlü şiddet
Fiziksel şiddet
Psikolojik şiddet
Cinsel şiddet
21 Şiddete maruz kaldıysanız size kim şiddet uyguladı?
Öğrenci/Veli
Okul yöneticisi
Öğretmen
Memur/Yardımcı personel
22 Yaşadığınız şiddet olayı nedeniyle şikâyette bulundunuz mu?
Evet
Hayır
23 Cevabınız hayır ise nedeni en çok aşağıdakilerden hangisidir?
Korktuğum için şikâyette bulunmadım
Gerekli görmediğim için şikâyette bulunmadım
Şiddet uygulayan kişi özür dilediği için şikâyette bulunmadım
Telkin ve tavsiyeler nedeniyle şikâyette bulunmadım
Diğer
24 22. soruya cevabınız evet ise, şiddet uygulayan kişi herhangi bir ceza aldı mı?
Evet
Hayır
25 Eğitim çalışanlarının güvenlik içinde çalışması ve yasal koruma altına alınması amacıyla kanun çıkarılmasını destekler misiniz?
Evet
Hayır
26 Yönetici atamalarında mülakat kaldırılmalı mıdır?
Evet
Hayır
27 Cevabınız evet ise nedeni en çok aşağıdakilerden hangisidir?
Adil ve şeffaf bir yöntem değil, yandaş kayırmacılığının önünü açıyor
Mülakat komisyonlarında uygulama birliği yok
Mülakatta sorulan soruların yönetici ölçme ve değerlendirmeye uygun değil
Mülakat bilgi ve birikimleri, tecrübeyi yok sayan bir yöntemdir
Diğer
28 Vizyon belgesine göre sözleşmeli öğretmenlerin görev süresi 3 yıl sözleşmeli 1 yıl kadrolu olmak üzere 4 yıla indirilecek. Sözleşmeli öğretmenliğin görev süresinin kısaltılması beklentilerinizi karşıladı mı?
Evet, beklentilerimi karşılar
Hayır, sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasını istiyorum
29 Ücretli öğretmen istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden en çok hangisi sizin görüşünüzü yansıtıyor?
Öğretmen açığını gidermek için gerekli bir uygulamadır
Eğitimin kalitesini düşürdüğü, ucuz iş gücü istihdamı sağladığı ve öğretmenler arasında ayrıma yol açtığı için kaldırılmalıdır
30 Özür grubu mağdurlarının sorunlarını çözmek için yapılması gereken en öncelikli husus nedir?
Öğretmen tayinlerinde sıra sistemi uygulanması
Tayinlerin yıl içerisinde iki defadan daha fazla yapılması
İl/ilçe emrinin geri getirilmesi
Karşılıklı becayiş verilmesi
Mevcut uygulamaya devam edilmelidir
31 Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat yöntemini doğru buluyor musunuz?
Evet
Hayır
32 "Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi emekliliği teşvik edecek ve öğretmen atamaları için kadro açılmasını sağlayacaktır” ifadesine katılıyor musunuz?
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum
33 Emekliliği teşvik için en çok aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
3600 ek gösterge verilmelidir
Stajyerliğin başlama tarihinin emeklilik başlama tarihi olarak kabul edilmelidir
Öğretmenlere yıpranma payı verilmelidir
Ek ders ücretleri ve emekliliğe yansımayan diğer ödeme/ücret kalemleri emekliliğe yansıtılmalıdır
34 Hizmet içi eğitimlerin yeterli olması için en çok ne yapılması gerekmektedir?
Hizmet içi eğitimlerin sayısı artırılmalıdır
Hizmet içi eğitimlerin içeriği yenilenmelidir
Online hizmet içi eğitim modeli getirilmelidir
Eğitmenlerin daha bilgili ve donanımlı olmalıdır
Hizmet içi eğitimlere katılımın artması sağlanmalıdır
Hizmet içi eğitimler mevcut haliyle yeterlidir
35 Öğretmenlerin statü kaybı yaşadığını düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
36 Cevabınız evet ise bunun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Öğrenci/velinin öğretmenlere yönelik şiddet uygulaması
Toplumda öğretmenlere yönelik küçümseyici ifadelerin artması
Öğretmenlik mesleğinin tercih edilmemesi
Diğer
37 Öğretmen olmanızdaki en önemli neden nedir?
Üniversiteye giriş puanım nedeniyle öğretmenlik mesleğini seçtim
İdealimdeki meslekti
İş garantisi olduğu için öğretmenlik mesleğini seçtim
Saygınlığı olan bir meslek olduğu için seçtim
Çevremdekilerin teşvik etmesiyle seçtim
38 Öğretmenlik mesleğinde iş doyum düzeyinizi/memnuniyet derecenizi nasıl tanımlarsınız?
Az
Orta
Fazla
39 Motivasyonunuzu azaltan en önemli husus nedir?
Öğrenci/velilerin tutum ve davranışları
Yöneticilerin mobbing uygulaması
Yandaş kayırmacılık, kadrolaşma, ahbap-çavuş ilişkisi
Eğitim politikalarındaki değişiklikler
Sınıf mevcutlarının fazlalılığı/Öğretmen açığı
Ücretlerin düşük olması
Diğer
40 Eğitimin en önemli sorunu nedir?
Okullaşma oranlarının düşük olması
Öğretmen ve derslik açığı
Okullardaki fiziki, alt yapı, donanım eksikliği ve eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği yetersizliği
Müfredat, eğitim programları ve ders kitaplarından kaynaklanan sorunlar
Bölgesel farklılıkların giderilememesi
Eğitim ve sınav sistemlerinde sık yaşanan değişiklikler
Liyakatsiz, ehliyetsiz insanların iş başında olması
Ücretlerin yetersizliği
41 Türk Eğitim-Sen`in talebi üzerine Öğrenci Andı ile ilgili Danıştay 8’inci Dairesi’nin “Öğrenci Andı yeniden okullarda okutulmalı” kararı bulunmaktadır. Öğrenci Andı yeniden okullarda okutulmalı mıdır?
Evet
Hayır