HUKUK
Başlık
Aday Öğretmenlik Sınavında Başarısız Olanların Yeniden Performans Değerlendirmesine Tabi Tutulmasına İlişkin İtiraz Dilekçesi 04.11.2015 4,355
AİHM’e Başvurmak İsteyen Eğitim Kurumu Yöneticileri İçin Dava Dilekçesi Örnekleri 01.08.2015 5,150
Anayasa Mahkemesi Kararı Gereği Göreve Dönüş İçin Başvuru Dilekçesi 24.07.2015 5,465
Yönetici Görevlendirme İDDK Kararının Uygulanması İçin Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği 26.06.2015 5,697
Yöneticilik Sınavlarına Girmiş Olanlar İçin Yolluk Dilekçesi 18.11.2009 5,142
Tasarrufu Teşvik Hesap. Biriken Paraların Ödenmesine İlişkin Hazine Müs. Müracaat Dilekçesi Örneği 08.11.2005 4,654
Patrikhane Yunanistan'a kampanyası Dilekçe örneği 20.11.2005 4,381
Nemadan Kendi İsteği İle Ayrılanlara İlişkin Dilekçe Örneği 08.11.2005 4,947
Görev Yerleri Değiştirilen Okul Müdürleri İçin Dilekçe Örneği 08.11.2005 6,247
Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesi İle İlgili Örnek Dilekçe 08.11.2006 7,094
Duyuru Yapılmadan Atananlarla İlgili Dava Dilekçe Örneği 16.05.2007 5,454
Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişilerin Bizzat, Posta, E-posta veya Faksla Başvuru Formu) 21.04.2006 5,946
Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişilerin Bizzat, Posta, E-posta veya Faksla Başvuru Formu) 21.04.2006 5,402
Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesi Tüzel Kişiler İçin 01.11.2005 5,420
Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesi Gerçek Kişiler İçin 06.11.2005 6,921
4/C Statüsünde Görev Yapanlarla İlgili Örnek Dilekçe 03.04.2007 5,785
23 Mayıs İş Bırakma Eylemine Katılanların Okul Müdürlüğüne Vereceği Beyan Dilekçesi 29.05.2012 3,693
1985-1999 Yılları Arasında 6 Yıllık İyi Sicilden Kademe Alıp da Takdirname Alamayanlar İçin Örnek Başvuru Dilekçesi 13.09.2010 3,986
04/03/2006 Tarihli Yönetici Atamaları Yönetmeliği Uyarınca Ve Danıştay
Kararı İle Yürütmesi Durdurulmayan Maddelere İstinaden Atamaları İptal
Edilen ve Valilikler Tarafından Eski Görevlerine İade Edilen Üyelerimiz
İçin Dilekçe Örneğidir
08.01.2008 4,961
Şube Müdürlüğü Sınavı Yolluk Talep Dilekçesi 24.12.2013 3,740
Başlık
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Yürütmesinin Durdurulması ve Devamında İptali Talebiyle Danıştay`da Açtığımız Dava Dilekçesi 30.01.2020 1,555
MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI-MÜDÜR YARDIMCILARI İÇİN DANIŞTAY İDDK KARARI DOĞRULTUSUNDA DAVA DİLEKÇESİ 22.08.2015 3,846
DANIŞTAY İDDK KARARI DOĞRULTUSUNDA YENİDEN DEĞERLENDİRME İŞLEMİNE KARŞI DAVA DİLEKÇESİ 22.08.2015 4,015
DAHA ÖNCE DAVA AÇMAYAN OKUL MÜDÜRLERİ İÇİN DANIŞTAY İDDK KARARI DOĞRULTUSUNDA DAVA DİLEKÇESİ 22.08.2015 3,318
ROTASYON UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 21.07.2015 3,422
Danıştayın Yürütmeyi Durdurma Kararı Gereği Yapılan Atamaların İptali ile İlgili Dava Dilekçe Örneği 29.12.2012 4,928
Duyuru Yapılmadan Atananlarla İlgili Dava Dilekçe Örneği 29.12.2012 3,710
Okul Müdür Yardımcılığı İçin Müracaat Ettiği Halde Yerine Başkası Atanan Üyelerimizin Dava Açabilmesi İçin Dilekçe Örneği 29.12.2012 3,732
Nemadan Kendi İsteği İle Ayrılanlara İlişkin Dava Dilekçesi Örneği 29.12.2012 3,008
04.03.2006 tarihli Yönetmeliğe Göre Atanıp Ataması İptal Edilenlerden Takdir Puanı Kullanılmayan veya Kullanılsa da 1. Sırada Olmasını Etkilemeyenler İçin dava Dilekçesi 29.12.2012 2,871
04.03.2006 Tarihli Yönetmeliğe Göre Atanıp Danıştay Kararınca Ataması İptal Edilen Müdür Yardımcısı Üyelerimiz İçin Örnek Dava Dilekçesi 29.12.2012 3,272
04.03.2006 Tarihli Yönetmeliğe Göre Atanıp Danıştay Kararınca Ataması İptal Edilen Müdür Başyardımcısı Üyelerimiz Örnek İçin Dava Dilekçesi 29.12.2012 2,926
76. Maddeye Göre Yapılan Atamaların İptali İçin Dava Dilekçe Örneği 29.12.2012 3,554
Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İle İlgili İdari Mahkeme Başvurusu Örnek Dilekçesidir. 29.12.2012 3,981
Başlık
(597) TÜBİTAK Bursu İle İlgili Karar (Van) 27.08.2020 605
​(596) Norm Fazlası Durumuna Düşürülenler İle İlgili Karar (Ankara) 27.08.2020 700
(595) Merkezi Sistem Sınavlarında Her Bir Oturum İçin Sınav Ücreti Ödenmesine İlişkin Danıştay Kararı 26.09.2019 1,093
(594) Soruşturma İzini Verilmemesine İlişkin İtiraza Bölge İdare Mahkemesinden Olumlu Kararlar (Ankara) 23.05.2019 1,341
(593) Yargı Kararının Yanlış Uygulanması İle İlgili Manevi Tazminat Kararı (Ankara) 18.04.2019 1,515
(592) Görevden Alınan Okul Müdürünün Manevi Tazminatı İle İlgili Olumlu Karar (Ankara) 08.04.2019 1,669
(591) 04.02.2016 Tarihli ÖYP Esaslarındaki Değişikliğin iptali ile İlgili Danıştay Kararı 26.03.2019 1,419
(590) Yargı Kararına Rağmen Şube Müdürünün Ödüllendirilmemesine İlişkin İşlemin İptaline Dair Karar (Ordu) 05.03.2019 1,393
(589) Yöneticilik Görev Süresinin Hesaplanması İle İlgili Karar (Erzurum) 15.02.2019 1,519
(588) Yöneticilik Görevine İade Edilenlerin Görev Süresinin Hesaplanmasıyla İlgili Olumlu Karar (Ankara) 14.02.2019 1,543
(587) Danıştay Kararı Gereği Ödenmesi Gereken Koordinatörlük Ücretleriyle İlgili Yargı Kararı (Ankara) 14.02.2019 1,437
(586) Ücretli Öğretmen Görevlendirmeleri İle İlgili Bilgi Edinme Reddine İlişkin Kararlar (Ankara) 14.02.2019 1,483
(585) Kırıkkale Üniversitesi Hizmet Binaları İçerisindeki Kameralı İzleme Sistemi İle İlgili Danıştay Kararı 11.08.2018 1,852
(584) Bölüm Başkanlığı Görevi Üzerinden Alınarak Farklı Fakülteye Görevlendirilen Üyemizle İlgili Olumlu Kararlar (Kayseri) 31.05.2018 1,901
(583) Şube Müdürünün Yayınlanan Ödül Listesinde İsminin Bulunmaması İşlemine İlişkin İptal Kararı (Ordu) 17.05.2018 2,033
(582) Doktora Mülakat Sınavında Başarısız Sayılma İşleminin İptaline İlişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı (Ankara) 09.03.2018 1,999
(581) Proje Okullarındaki Görev Süresine İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı (Danıştay) 09.03.2018 2,218
(580) Yönetici Değerlendirmede Yargı Kararını Uygulamayan İdareye Tazminat Cezası İle İlgili Yargı Kararı (Ankara, Erzurum) 27.02.2018 2,120
(579) HEM`Lerde Seminer Ücreti İle İlgili Karar (İstanbul) 12.12.2017 2,121
(578) Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması Gerekir Dair Karar (Yozgat) 04.12.2017 2,235
(577) Yüksek Lisans Yapılmasına İzin Engeli İle İlgili Yargı Kararı (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) 27.11.2017 2,305
(576) Araştırma Görevlisi Kadrosunda Bulunup Doçentlik Unvanına Sahip Olanların Ders Vermesi ve Tez Danışmanı Olmasının Uygun Olmadığı Yönündeki YÖK Kararının İptali İle İlgili Karar (Ankara) 06.06.2017 2,054
(575) Öğretmenlerin Düşük Verilen Performans Değerlendirme Puanlarıİle İlgili Mahkeme Kararları (Manisa) 21.04.2017 2,278
(574) 4/C`lilerin İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılamayacağına Dair Karar (Ankara) 11.04.2017 1,901
(573) Muhtelif Tarihlerde Dilekçe Vererek İdareyi Meşgul Etmekten Dolayı Verilen Uyarma Cezasının İptali İle İlgili Karar (Yozgat) 08.04.2017 2,293
(572) Yüksek Lisans Yapan Üyemizin Naklen Ataması İle İlgili Karar (Yozgat) 08.04.2017 2,306
(571) 4/C`li Personelin İş sonu Tazminatından Gelir Vergisi Kesilemeyeceği İle İlgili Karar (Edirne) 27.12.2016 2,378
(570) Şartları Taşıyan Üyemizin Açtığı Davada İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataması İptal Edildi (Erzurum) 01.07.2016 2,709
(569) Usulsüz Tebligatla Müstafi Sayılan Üyemiz İle İlgili Karar (Kayseri) 30.06.2016 2,617
(568) Proje Okulu Kapsamında Bulunan Okullardaki Öğretmenlerin İl MEM Emrine Atamaları İşleminin İptali İle İlgili Karar (İstanbul) 05.05.2016 2,504
(567) Sendika Ödenti Listelerinin Düzenli Olarak İlgili Sendikaya Gönderilmesi Gerektiğine Dair Karar (Kırıkkale) 12.04.2016 2,535
(566) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanının Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına Karar Verme Yetkisinin Bulunmadığına Dair Karar (Ankara) 12.04.2016 2,534
(565) Bilgi Edinme Kapsamında İstenilen Bilgilerin Verilmesine Dair Karar (Kırıkkale) 12.04.2016 2,646
(564) Yönetici Görevlendirmede Yargı Kararını Uygulamayan Yöneticilere Tazminat Cezası ile ilgili Kararlar (Samsun, Şanlıurfa) 12.04.2016 3,176
(563) Kırıkkale Üniversitesindeki Yüz Tanıma Uygulamasının İptali İle İlgili Karar 02.04.2016 2,424
(562) Sadece Müdürlüğe Değil Eski Görev Yerine de İade İle İlgili Karar (Ankara) 12.02.2016 3,721
(561) 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının Bitimi İle Görevi Sona Eren Davacı Tarafından, Müdür Yardımcılığı Görev Süresinin Uzatılmayarak, Öğretmen Olarak Atanmasına İlişkin İşlemin İptali İle İlgili Karar (Balıkesir) 11.02.2016 2,627
(560) Yönetici Görevlendirmede mali hakların iadesi ve görev süresi uzatmama işlemine iptal (Konya) 11.02.2016 2,814
(559) Ösym’nin (GYS) Sınav Soru ve Cevaplarını Yayınlamaması işlemine ilişkin Açtığımız Davayı Kazandık (Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kararı) 03.02.2016 2,670
(558) Eğitim Uzmanı Yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İle İlgili Önemli Danıştay Kararı 22.01.2016 2,547
(557) Üçüncü Kez Değerlendirilerek Başarısız Sayılmasına Ve Görev Süresinin Uzatılmamasına İlişkin İşlemin Yürütmeyi Durdurma ve Bölge İdare Mahkemesi Kararı ( Kayseri) 06.01.2016 2,861
(556) Yargı Kararına İstinaden 2 Kez Değerlendirmede de Düşük Puan Verilen Üyemizin Kazandığı Karar (Elazığ) 06.01.2016 2,696
(555) Başka Bir Personele Yer Açmak Amacıyla Keyfi olarak Görev Yeri Değiştirilen Üyemizin Kazandığı Dava (Kırıkkale) 14.11.2015 2,902
(554) 4/C`li Personele Yolluk Ödenmesi İle İlgili Karar (Tekirdağ) 08.10.2015 2,753
(553) Hukuk Mücadelemiz Sonucunda Müdürlerin Eski Görevlerine Dönmeleri İle İlgili Bölge İdare Mahkemesi Karar (Kırıkkale) 08.10.2015 3,156
(552) Soruşturma Sonucu Haksız Yere Ceza Verilen Üyemizin Cezasının İptaline İlişkin Karar (Elazığ) 05.08.2015 3,386
(551) Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirmesine Yargıdan İptal (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi) 01.08.2015 2,891
(550) Şef İhtiyacı Varken Tayin Talebinin Reddi İle İlgili Yargı Kararı (Malatya Bölge İdare Mahkemesi Kararı) 26.06.2015 2,876
(549) Üniversite Bünyesinde 4/C`li Olarak Çalışan Üyelerimizin Ek Ödemeleri İle ilgili Kazandıkları İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi Kararları (Malatya) 03.06.2015 2,501
(548) Direksiyon sınavındaki uygulamalar nedeniyle görev vermeme cezanın iptali ile ilgili Kararlar (Yozgat) 13.04.2015 2,760
(547) Müdürlük Mülakatında Komisyon Üyelerinin Mevzuata Uygun Oluşturmaldığı Gerekçesiyle Dava Açan Hatay 1 Nolu Mevzuat Sekreterimizin Kazandığı Dava Kararı ((Hatay) 08.04.2015 2,777
(546) Gece Eğitimi Ve Telafi Dersleri Maaş Karşılığına Sayılamayacağına Dair Yargı Kararı (Elazığ) 16.03.2015 2,717
(545) 4/C'Lilerin Ek Ödemesi ile ilgili Karar (Ankara-Edirne) 29.01.2015 2,729
(544) Disiplinsiz Davranışı Gerekçe Gösterilerek İdare Tarafından Keyfi Olarak Belleticilik Görevi Verilmeyen Üyemizin Kazandığı Dava (Kırıkkale) 07.01.2015 2,787
(543) Tüm Sendikaların Tevkifat Listelerini Talep Eden Şubemize Üniversite Yönetimince Verilen Red Cevabına Karşı Açılan ve Kazanılan Dava (Kırıkkale) 07.01.2015 2,731
(542) Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavında 15 dakikalık süre ile belirlenen mesafeye uymadığı gerekçesiyle 1702 Sayılı Kanunun 22/3. maddesi uyarınca bir günlük maaş kesme cezası işleminin iptalina dair karar (Antalya) 26.12.2014 2,671
(541) 4/C'Lilerin Ek Ödemesi İli ilgili Karar (Antalya) 24.12.2014 2,532
(540) Büyükşehir Sınırları İçerisinde Yolluk Ödeneceğine Dair Karar (Antalya) 24.12.2014 2,593
(539) 4/C'Lilere Ek Ödeme Verilmesine Dair Karar (İstanbul) 18.12.2014 2,461
(538) Yöneticilik Sınavından Yüksek Puan Alıp 1. Sırada Mülakata Çağırılmasına Rağmen Sözlü Sınavdan düşük Puan Verilme İşleminin Reddine İlişkin Karar (Hatay) 18.12.2014 2,803
(537) Sübuta Ermeyen Suçtan Dolayı Görev Yerinin Değiştirilemeyeceğine Dair Karar (Adana) 20.11.2014 3,257
(536) İş Bırakma Eylemine Katılan Üyeye Ceza Verilemeyeceğine Dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kararı 21.10.2014 2,841
(535) Teknoloji Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan davacının esas alanı olan sınıf öğretmenliğine geçirilmesi yönündeki başvurunun reddine ilişkin iptal kararı (Yozgat) 02.10.2014 2,582
(534) Bursa ili ve ilçelerinde bulunan toplam 22 şube müdürlüğü kadrosuna görevlendirme yapılmasına ilişkin İşlemin iptali ile ilgili karar (Bursa Bölge İdare Mah.) 19.08.2014 2,675
(533) 50/d uyarınca göreve son verilmesine ilişkin iptal kararı (İstanbul) 14.07.2014 2,833
(532) 28.02.2013-03.08.2013 tarihleri arasında öğrenim özründen atama yapılması işlem ile ilgili karar (Aksaray) 16.06.2014 2,575
(531) Müdürlük Mülakatının İptali İle İlgili Kararlar (Kırıkkale) 31.05.2014 3,165
(530) Kurumlararası Geçişle Şube Müdürlüğü Sınavını Bertaraf Eden İşleme Yargıdan Yürütmeyi Durdurma (Bursa) 26.05.2014 2,655
(529) Mahkeme kararı üzerine yapılan atamada kişinin tercihlerinin dikkate alınmaması, yargı kararının eksik uygulanması sebebiyle atamanın iptaline ilişkin karar (Balıkesir) 07.03.2014 2,862
(528) Eksik ilan nedeniyle atamanın iptaline ilişkin karar ( Balıkesir) 07.03.2014 2,709
(527) 4/C’liye Geriye Dönük Aile Yardımı İle İlgili Karar (Malatya) 10.02.2014 2,786
(526) 3 Yıldan Az İLKSAN Üyeliklerinde Aidat İadesi İle İlgili Karar (Sakarya) 10.02.2014 2,864
(525) Yönetici Atamalarında Mülakata Yyürütmeyi Durdurma Kararı (Sivas) 16.01.2014 2,940
(524) Danıştay İddk Sağlık Özründe Adaylığın Kalkması Şartının Yürütmesinin Durdurma Kararı 07.12.2013 2,874
(523) DPY çerçevesinde okul pansiyonlarında öğretmen çocuğu kontenjanından ücretsiz yararlandırılması gerektiğine dair Karar(Balıkesir) 10.10.2013 2,783
(522) İl içi eş durumundan tayin talebinde bulunan üyemizin boş kontenjan olmaması nedeniyle yapılmayan yer değiştirme işleminin reddi ile ilgili Bölge İdare Mah. Kararı (Kırıkkale) 10.10.2013 2,832
(521) Silsile Yolunu Takip Etmeden yapılan İtiraz Sebebi İle Disiplin Cezasının Verilemeyeceğine İlişkin Karar (Adana Bölge İdare Mah) 01.10.2013 2,671
(520) Müdür Başyardımcılığının Usulsüz Düşürülmesine İlişkin Karar (Kırıkkale) 24.07.2013 2,793
(519) Eşinin yanına gidebilmek için zorunlu memurluğa geçirilen üyemizin kazandığı dava (Ankara) 10.07.2013 2,747
(518) Üyemizin Müdür Yardımcılığı sınavına girmek için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine ile ilgili karar (Samsun) 10.07.2013 2,679
(517) Yönetici Atamalarında Ek-2 Değerlendirme Formunda İlave Puan verilmesi ile ilgili Karar (Danıştay) 20.06.2013 2,739
(516) Sendika İşyeri Temsilcilerinin Görev Yerinin Keyfi Olarak Değiştirilmesinin İptali İle İlgili İdare Mahkemesi Kararını Onayan Danıştay Kararı (Türk Sağlık-Sen) 08.04.2013 2,788
(515) 2012-2 İlk Atama Döneminde Teknoloji Tasarım Öğretmenliğine Yapılan Atamaların Haksız Yere İptalleri İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Mardin) 25.03.2013 2,701
(514) Marmara Üniversitesi’nde uygulanan Performans Yönergesi’ni ve Yönergeye dayalı yapılan işlem ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı (İstanbul)ı 21.03.2013 2,707
(513) Öğrenim Özrü İle İlgili Karar (Kırıkkale Sakarya) 13.03.2013 2,716
(512) Öğrenim Özrü ile ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Danıştay) 13.03.2013 2,841
(511) Bacayiş İptalleri ile ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararlar (Ankara Malatya) 13.03.2013 2,646
(510) Doktorasını Bitirene Başöğretmenlik verilmesi ile ilgili Yargı Kararları (Eskişehir, Kastamonu) 19.02.2013 2,857
(509) Uygulanan Disiplin Cezalarına Karşı Yapılacak Olan İtirazların İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarında Görüşülürken Sendika Temsilcisi Bulundurulması İle İlgili Karar (Ankara) 02.01.2013 2,548
(508) Eş Durumu Özründen Tayin İstediği İlde kontenjan Yetersizliği Nedeniyle Başvurusu Reddedilen Üyemizin Aldığı Yürütmeyi Durdurma Kararı (Edirne) 02.01.2013 3,070
(507) Anayasa Mahkemesi Mahkeme Kararını yerine getirmeyen Kamu Görevlisi suçlu dedi 02.01.2013 2,826
(506) Kırıkkale Üniversitesinde yüksekokul sekreteri olarak görev yapan davacıların görev yerlerinin Rektörlük makamınca değiştirilmesine ilişkin işlemlerin iptaline ilişkin karar 02.01.2013 2,629
(505) Hem Soruşturmayı Yapan Hem de Cezayı Verenin Aynı Kişi Olmayacağına Dair Yargı Kararı (Afyonkarahisar) 02.01.2013 2,658
(504) İl Milli Eğitim Müdürüne Ait Ceza Verme Yetkisinin Müdür Yardımcısına Devredilemeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı 02.01.2013 2,800
(503) Bağış Aldığı Gerekçesiyle Ceza Verilen Okul Müdürü Üyemize Verilen Cezanın İptali İle İlgili Karar (Afyonkarahisar) 02.01.2013 2,961
(502) Becayiş ile ilgili karar (Bursa) 20.07.2012 3,035
(502) Tayin İstediği Yerde Maaş Karşılığı Girebileceği Dersi Olmasına Rağmen Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İle İlgili Karar (Adana) 26.07.2012 3,140
(501) TUREM’de Sözleşmeli personelin normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaların karşılığında ek ücret ödenmesi veya izin verilmesi ile ilgili Danıştay Kararı 04.07.2012 2,716
(500) Yargı Yönetici Atamada “Normun Dolu Olması Başvuruya Engel Değildir” dedi (Kırıkkale) 29.05.2012 3,207
(504) İl Milli Eğitim Müdürüne Ait Ceza Verme Yetkisinin Müdür Yardımcısına Devredilemeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı 04.09.2012 2,776
(503) Bağış Aldığı Gerekçesiyle Ceza Verilen Okul Müdürü Üyemize Verilen Cezanın İptali İle İlgili Karar (Afyonkarahisar) 04.09.2012 2,620
(499) Atama yapıldığı kurum aynı kurum niteliği kapsamında olmadığı gerekçesiyle yapılan işleminin hukuka aykırılığı ile ilgili karar (Ordu) 09.04.2012 3,742
(498) Duyuru ve İlan Yapılmaksızın ve Müdür Yardımcılığı Sınav Puanı Gözetilmeksizin yapılan atamanın iptali ile ilgili karar (Ordu) 09.04.2012 2,974
(497) Doçentlik unvanını almış olmasına rağmen görev yaptığı üniversitede doçent kadrosunda görev almadığı için doçentlere ödenen ek gösterge ve maaş farkından yararlanamayan üyemiz ile ilgili karar (Ankara) 27.03.2012 3,231
(496) Kadrolu Şube Müdürü varken bir başkasının İlçe MEM olarak görevlendirilmesi yerine kadrolu Şube Müdürünün görevlendirilmesi gerektiğine dair karar (Danıştay) 24.03.2012 3,214
(495) KPSS Puanı Olmaksızın ÖSYM'ye Sözleşmeli Personel Alımıyla İle İlgili ikinci Yürütmeyi Durdurma Kararı (Danıştay) 24.03.2012 2,769
(494) Bankacı Eşi Eş durumu Özrü ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı (Batman,Sakarya) 24.03.2012 3,650
(493) Müdür Yardımcısı Rotasyonu ile ilgili karar (Manisa, Eskişehir) 24.03.2012 3,426
(492) Sendikal İzin Talebine Ceza verilemeyeceğine dair karar (Rize İsrafil Bayrak) 09.03.2012 3,241
(491) Sef Olan Üyemizin Yer Değiştirmesinde Keyfi Olarak Engellenmesinin Reddilimesi İşleminin İptali İle İlgili Karar (Samsun) 01.03.2012 3,292
(488) Yeniden değerlendirme sonucu sınav puanı yükselen ve değerlendirme öncesinde tercihte bulunan davacının düzenlenmiş yeni puanı ile tercih ettiği okullar arasında yeniden değerlendirme yapılması gerektiği İle İlgili yd Kararı (Yozgat) 31.01.2012 3,227
(487) Sözleşmeli Yolluğunda Zaman Aşımınından Reddi Kararının Bozulmasına İlişkin Bölge İdare Mahkemesi Kararı (Antalya) 31.01.2012 3,502
(486) Burdur İli’nde görev yapan öğretmenlerin her gün saat 16:00’ya kadar görev yerlerinden ayrılmamalarına ilişkin işlemin kaldırılması İle İlgili Yargı Kararı (Isparta) 28.01.2012 3,144
(485) Sözleşmeliyken Kadroya Geçenlerin Yolluğu İle İlgili Karar (Sivas) 27.01.2012 4,251
(490) Eksik Yapılan Soruşturma Sonucu Üyemize Verilen Cezanın İptali İle İlgili Karar (Afyonkarahisar) 01.03.2012 3,739
(489) Sendikal Faaliyet Kapsamındaki Açıklamanın Cezalandırılamayacağına Dair Karar (Adana Ahmet Rasim ASKER) 01.03.2012 2,785
(484) KEY İle İlgili Karar (Bursa) 19.01.2012 3,563
(483) İdarenin Sehven Ödemeleri İle İlgili Yargı Kararı (Konya) 12.01.2012 4,600
(482) Hafta Sonundaki Seminere Ek Ders Ücreti Ödenmesi İle İlgili Yargı Kararı (Yozgat) 30.12.2011 3,583
(481) Sözleşmeliyken Kadroya Geçenlerin yolluk ödenmesine engel olarak gösterilen ifadenin Danıştay’ca yürütmesinin durdurulması nedeniyle idarece öğretmene verilmeyen yolluğun verilmesi ile ilgili karar (Yozgat, Balıkesir, Ordu) 26.12.2011 5,123
(476) Sözleşmeliyken KPSS Puanıyla Kadroya Geçen Öğretmenin Yolluğu İle İlgili Karar (Mardin, Tokat) 12.11.2011 4,734
(475) KPSS Puanı Olmaksızın ÖSYM'ye Sözleşmeli Personel Alımıyla İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Danıştay) 03.11.2011 3,103
(473) Yüksek Lisans Mezunlarının Uzmanlığıyla ilgili önemli kararlar (Yozgat, Ankara) 21.10.2011 5,063
(472) Sözleşmeliyken Geçen Sürelerin Adaylığa Sayılması İle İlgili karar (Mardin, Van) 19.10.2011 3,915
(471) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca verilen dilekçenin sürüncemede bırakılması soruşturma izni verilmesi gerektirir nitelik ve ağırlıkta olduğuna dair karar. (Aydın Bölge İdare Mahkemesi) 07.10.2011 3,709
(470) Yönetici olarak atama şartlarnıı taşımadığı halda yapılan atamanın iptali ile ilgili karar (Samsun) 17.09.2011 4,800
(469) Norm Kadro Yönetmeliğindeki Hükmün Farklı Uygulanmasına Dair Danıştay Kararı 08.09.2011 5,245
(480) Sözleşmesi feshedildikten sonra yeniden sözleşmeli atama talebinin reddine ilişkin işlem ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı (Ankara) 22.12.2011 3,142
(479) Üniversitedeki Usulsüz Atamaya Yargı’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı (Edirne Bölge İdare) 15.12.2011 3,702
(468) Yöneticilik Asker Öğretmenken Yapılsa Bile Dikkate Alınmasına İlişkin Yargı Kararı (Adana) 07.09.2011 3,373
(467) Yurt Yönetim Memurunun Geçici Görevlendirme İşleminin İptali İle İlgili Karar (Konya) 17.08.2011 3,166
(466) Öğretmenliğe Geçiş İçin Muvafakat Verilmemesi İle ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Samsun) 17.08.2011 4,075
(465) Doğrudan disiplin amirince sadece davacının savunması alınarak disiplin cezası verilmesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına dair yargı kararı (Yozgat) 09.08.2011 3,735
(464) Sözleşmeli Yolluğunda Yeni Bir Yargı Kararı (Afyonkarahisar, Malatya) 02.08.2011 4,135
(463) Sözleşmeli Yolluğunda Yeni Bir Yargı Kararı (Van, İstanbul) 27.07.2011 3,854
(462) Sözleşmeli Yolluğunda Yeni Bir Yargı Kararı (Zonguldak) 27.07.2011 4,071
(461) Ceza Alıp Görev Yeri Değiştirilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır (Aydın) 25.07.2011 4,598
(455) Rotasyon ile ilgili karar (Kırklareli) 07.06.2011 3,566
(454) Rotasyon İle İlgili Ordu İdare Mahkemesinin Kararı 25.05.2011 3,228
(453) Duyuru Yapılmadan İdari Atamaya Yargıdan Ret (İzmir) 24.05.2011 3,184
(452) Edirne Bölge İdare Mahkemesinden Rotasyon Kararı 18.04.2011 3,038
(451) Rotasyon İle İlgili Kaskamonu İdare Mahkemesinin Kararı 18.04.2011 3,006
(450) İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunmasının Anayasaya aykırı bulunmadığına dair Anayasa Mahkemesi Kararı 14.04.2011 2,980
(449) Rotasyon ile ilgili Trabzon İdare Mahkemesi Kararları 05.04.2011 3,249
(448) Yetkilendirilen sendika şubesi tarafından açılan davanın ehliyetten reddine ilişkin kararın bozulmasına ilişkin Danıştay kararı 31.03.2011 2,862
(447) Rotasyon ile ilgili Eskişehir 2. İdare Mahkemesi Kararı 29.03.2011 3,317
(446) İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 29.03.2011 3,102
(445) Rotasyon İle İlgili İstanbul 6 İdare Mahkemesinden Yürütmeyi Durdurma Kararı 23.03.2011 3,174
(444) Sözleşmelilere Yolluk Ödenmesi İle İlgili Adana İdare Mahkemesi Kararı 21.03.2011 3,402
(443) Rotasyon ile ilgili Isparta İdari Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 21.03.2011 2,968
(442) Atama Talebinin Usulsüz Reddine Dair Yargı Kararı (Denizli) 12.03.2011 4,593
(441) Zonguldak İdare Mahkemesinden Rotasyon ile İlgili Karar 11.03.2011 3,290
(440) İLKSAN Aidat İadesinde 5 Yıllık Şartı Aranamayacağına Dair Yargı Kararı (Ankara) 11.03.2011 3,054
(439) Ususlsüz Soruşturma Sonucu Verilen Cezanın İptali İlie İlgili Karar (Afyonkarahisar) 08.03.2011 3,837
(438) Döner Sermaye Alan Bir Kuruluştan Üniversiteye Görevlendirilen Ek Ödeme Alabilmesi İle İlgili Karar (Antalya) 08.03.2011 3,440
(437) Üniversitelerde Disiplin Cezasından Dolayı Döner Sermaye Kesilemeyeceğine Dair Karar (Ankara) 01.03.2011 2,957
(436) Rotasyon ile ilgili Kocaeli İdari Mahkemesinin Yürütmeyi durdurma kararı 24.02.2011 3,286
(435) Norm fazlası olan müdür yardımcısının atama talebinin reddinin iptali ile ilgili karar (Gaziantep) 19.02.2011 3,565
(434) Memuriyet Mahalli Dışında Görevlendirilen Memura Geçici Görev Yolluğunun Ödenmesi İle İlgili Karar 15.02.2011 3,690
(433) Ankara İdare Mahkemesinden Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 15.02.2011 2,963
(432) Özelleştirme sonucu Başka Kuruma geçen Personelin Denge Tazminatından Yararlanması Gerektiğine Dair Karar 14.02.2011 3,056
(431) Manisa İdare Mahkemesinden Rotasyon ile İlgili Karar 14.02.2011 3,365
(430) Kastamonu Üni. Eğitim Fakültesinin şehir içerisindeki bulunduğu binadan üniversite kampüsüne taşınması işlemine verilen yürütmeyi durudurma kararı (Kastamonu) 10.02.2011 3,022
(429) Sınav puanına göre müdürlük talebinin reddedilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı (Tekirdağ) 10.02.2011 3,335
(428) İlk Tercihine Puanı Yüksek Olduğu Halde kendisinden Daha Düşük Puanlı Birisini Atamasının Yapılmasının Hukuka Uygun Olmadığına Dair Karar (Manisa) 03.02.2011 3,178
(427) Yüksekokul yönetim kurulu üyeliğinin sendika üyeliğine engel olduğuna dair herhangi bir yasal kısıtlamanın olmadığı ile ilgili karar (Antalya) 03.02.2011 3,006
(426) Kurum Tipinin farklı olmasından dolayı verilen rotasyon kararı (Kocaeli) 31.01.2011 3,007
(425) 5 yıllık sürenin yanlış hesaplanmasından dolayı verilen rotasyon kararı (Kocaeli) 31.01.2011 3,050
(424) Rotasyon İle ilgili Antalya İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 27.01.2011 3,225
(423) Yargı Çalışanın İsteği Dışında Yapılan Görevlendirmeyi İptal Etti 24.01.2011 3,263
(422) Kaymakamlıkların Görevlendirme Yetkisi Olmadığına Dair Yürütmeyi Durdurma Kararı (İzmir) 20.01.2011 3,503
(421) Kurucu Müdürlükten Verilen Puana Yargı İptali (Gaziantep) 18.01.2011 2,847
(386)Hakkında Soruşturma Yapılması Talep Edilenler Hakkında Soruşturma İzni Verilmemesi İşleminin İptali İle İlgili karar (Gaziantep Bölge İdare) 30.09.2010 3,164
(385) Dışı Kontenjanı Uygulaması İle ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Mardin) 29.09.2010 3,072
(384) Atama Sürecinde Verilen Belgeye İptal (Afyonkarahisar) 14.09.2010 3,077
(383) Kariyer Basamakları İle İlgili Olumlu Kararlar (Zonguldak) 02.09.2010 3,414
(382) Uzmanlık Kontenjanla Sınırlandırılamayacağına Dair Danıştay Kararı 28.06.2010 3,635
(387) Rotasyon İle İligili Karar (İstanbul) 09.10.2010 3,427
(381) Üniversitede Denge Tazminatı ile ilgili karar (Adana) 15.06.2010 3,218
(380) Kamu Alacaklarında 60 Günlük Süre Geçerse Geri Tahsilat Yapılamaz 14.06.2010 3,680
(379) İş Bırakma Eyleminin Suç Olmadığına Dair Karar (Sivas) 10.06.2010 3,192
(378) Geçici Görevlendirilen Şube Müdürlerinin Görev Dağılımı ile ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Bursa) 08.06.2010 3,066
(377) Usulsüz Görevden Alınan Müdürün Parasal Haklarının Ödenmesi İle İlgili Karar(Sivas) 04.06.2010 3,660
(376) Geçici Görevde İken Unvanı Değişen Memurun Maaşı Nasıl Ödeneceğine Dair Danıştay Kararı 28.05.2010 3,140
(375) İsteği Dışında Müzik Öğretmeni Olarak Atanan Halk Oyunları Öğretmeninin Kazandığı Dava Kararı (Balıkesir) 24.05.2010 3,241
(347) 12.12.2008’den Sonra Yapılan Şube Müdürü Atamalarında İptal Kararı (Ankara) 18.05.2010 3,093
(346) Sendikaların Toplumsal Sorunlara İlişkin Yapılan Toplantılara Katılması Türünden Faaliyetlerin Sendikal Faaliyet Kapsamında Değerlendirilmesi İle İlgili Danıştay Kararı 13.05.2010 3,105
(345) Kalkınmada Öncelikli İllerde Geçen Her İki Yıl İçin 1 Kademe İlerlemesi Verilmesi İle İlgili Karar (Şanlıurfa) 13.05.2010 3,889
(344) Araştırma Görevlisinin 35. Maddeden Yararlandırılmama İşlemine Karşı Açtığı ve Kazandığı Dava Kararı (Manisa) 05.05.2010 3,129
(343) Güvenlik Görevlillerinin Sendikalı Olmaları ile İlgili Karar 30.04.2010 2,959
(342) 40+40'larla İlgili Karar (Aydın) 29.04.2010 3,106
(341) "Sadece Sözlü Sınav ile Personel Alınamaz" İle İlgili Karar 29.04.2010 2,929
(340) Memurluktan Çıkarılma Kararının İptaline İlişkin Yargı Kararı 20.04.2010 3,951
(339) Ders Yükünün Ve Ek Ders Görevinin Eşit Dağıtılmasına İlişkin Karar (Sivas) 20.04.2010 3,447
(338) İlk KEY Listesinde Adı Çıkmayan Memurun Kazandığı Dava Kararı (Ankara) 15.04.2010 3,172
(337) Akademik Personelin Merkezi Sınavına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 15.04.2010 3,188
(336) Şartları Tutanın Daire Başkanı Olarak Atanmasına Dair Karar (Ankara) 13.04.2010 3,142
(335) Usulsüz Şube Müdürü Ataması İle İlgili İptal Kararı (Erzurum) 13.04.2010 3,208
(334) Süt İzni Saatine İdare Karar Veremez (Yargı Kararı) 29.03.2010 3,933
(320) Okul Müdürünün Öğretmen Olarak Atanmasının Hukuka Uygun Olmadığına Dair Karar (Kocaeli) 05.02.2010 3,574
(319) Sınavsız Şube Müdürü Atamaları İptali İle İlgili Karar (Adana) 05.02.2010 3,124
(318) 12.12.2008 Tarihinden Bugüne Kadar Yapılan Tüm Şube Müdürlüğü Atamalarının İptali İle İlgili Karar 03.02.2010 3,027
(317) Danıştay Kararının Yön. 26. Maddesini Kapsamadığına Dair Karar 30.01.2010 3,312
(316) Müfettiş İncelemesi İle Yer Değişikliğine İptal 30.01.2010 3,656
(315) 4/c'lilerin Sendika Üyeliği İle İlgili Karar (Hatay İdare) 29.01.2010 3,191
(314) İlköğretim Müfettişi Lise Öğretmenine Ceza Veremez 19.01.2010 3,279
(313) İlsis Kayıtlarındaki Statünün “ANADOLU” Olarak Düzeltilmesine İlişkin Yargı Kararı 19.01.2010 2,935
(312) Rehber Öğretmenlerin Haziran Ayında Ek der Ücretlerinin Ödenmesi İle İlgili Karar (Konya) 19.01.2010 3,288
(311) Askerde Olduğu İçin 4/B'li Ataması İptal Edilen Diş Hekiminin Kazandığı Yürütmeyi Durdurma Kararı 18.01.2010 2,892
(330) 4/C' lilerle İlgili Mahkeme Kararı (Tür Eğitim-Sen) 08.01.2010 3,340
(329) Önlisans Mezunu 4/C'li Öğretmenin 4/B'li Olmasına Dair Danıştay Kararı 02.01.2010 3,262
(328) Atamalarda Puan Üstünlüğü Olmayan Birinin Takdir Yetkisi Kullanılarak Atanamayacağı İle İlgili Mahkeme Kararı 30.12.2009 3,533
(327) 30 Günden Fazla Rapor Nedeniyle Sözleşme Feshedilemez 30.12.2009 3,093
(326) 2005 Yılı Müdür Yardımcılığı Sınavını Kazanan Ve 2009/38 Sayılı MEB Genelgesi Uyarınca Müdür Yardımcısı Olarak Atanma Talebi Reddedilen Üyemizin Kazandığı Dava 30.12.2009 3,098
(325) Kınama Cezasının İptali ile İlgili Karar (Samsun) 29.12.2009 3,575
(324) Sicil Notu Önceki Yıllarla Uyumlu Olmalıdır (Sivas) 29.12.2009 3,326
(323) Askerdeki Personelin Ataması İptal Edilemez 29.12.2009 3,056
(322) 30 Gün Rapordan Dolayı Sözleşmesi Feshedilen Sözleşmeli Öğretmenler İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı 17.12.2009 3,139
(321) Eğitime Hazırlık Ödeneği İle İlgili Karar (Adana) 15.12.2009 3,190
(320) 5442 Sayılı Kanunun 8/C Maddesi Uyarınca Yapılan Atamanın İptali (Balıkesir) 14.12.2009 7,789
(319) İkinci Bir Ceza Niteliğindeki Yer Değiştirme İşleminin İptali İle İlgili Karar 09.12.2009 3,921
(318) Sicil Notu İle İlgili İki Adet Karar 09.12.2009 3,261
(317) Askerde İken Ataması Yapılan Ancak Göreve Başlayamayan Öğretmenin Ek Kararname İle Yeniden Atanması Gerektiğine Dair Karar 01.12.2009 2,942
(316) Disiplin Soruşturması Sonucu Görev Yeri Değişikliği ile İlgili Karar 25.11.2009 4,496
(315) İsteği Dışında Rotasyona Tabi Tutulan Üyemizin Kazandığı Karar 25.11.2009 3,200
(314) Eylemlerde Afiş Açma ile İlgili Karar (Sivas İdare Mahkemesi) 21.11.2009 3,408
(313) Duyuru Yapılmadan İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Yapılan Atamanın İptali İle İlgili Karar 20.11.2009 3,346
(312) 2009 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Klavuzunda Yer Alan 6 Aylık Süre ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi 18.11.2009 3,099
(311) 4/C'lilerin Sendikaya Üye Olabilmeleri ile İlgili Edirne İdare Mahkemesi Kararı 17.11.2009 3,048
(310) Memuriyetten Ayrılanlar KPSS10 Puanı ile Öğretmenliğe Atanabileceklernie Dair Yürütmeyi Durdurma Kararı 17.11.2009 3,103
(309) Sistem Tarafından "Alanınız Müsait Değil" Diye anadolu Lisesine Atama Talebi Reddedilen Daha Önce Anadolu Lisesinde Çalışmış Öğretmenin Kazandığı Dava 12.11.2009 2,958
(308) Sicil Notunun İyi(83) Olmasına Rağmen Açılan ve Kazanılan Dava Kararıdır 12.11.2009 3,258
(307) Usulsüz Kurucu Müdür Görevlendirmesinin İptali İle İlgili Karar 10.11.2009 3,312
(306) Sözlü Sınavla İlgili İptal Kararı 10.11.2009 3,051
(305) İstifa Sonrasında Göreve Başlamaya İlişkin Isparta İdare Mahkemesinin Kararı 02.11.2009 3,144
(304) Anadolu Statülü Okullara Yönetici Atamasına İlişkin Karar 31.10.2009 3,366
(303) Anadolu Lisesi Kadrosunda Olmayan Öğretmenin Bu Lisede Görevlendirilmeyeceğine Dair İzmir 2. İd. Mahkemesi Karar 17.10.2009 3,199
(300) 4/C'lilerin Sendikaya Üye Olabilmeleri İle İlgili Mahkeme Kararı 12.10.2009 3,032
(299) 76.Maddeye Dayanılarak Yapılan Kurumlar Arası Atamanın İptali İle İlgili Kararlar 08.10.2009 3,318
(298) Manisa Şube Başkanımız Aleyhine Açılan Tazminat Davası ile İlgili Olumlu Karar 08.10.2009 3,193
(297) İmzasız Başvurularla Açılan Soruşturmalara Yargıdan Olumlu Karar 06.10.2009 3,439
(302) Geçici Görev Yolluğu İle İlgili Karar 16.10.2009 3,582
(301) Banka Promosyonları İle İlgili Karar 16.10.2009 3,887
(296) Sınavsız Ataması Yapılan Şube Müdürlüğü ile İlgili Yönetmeliğe Yürütmeyi Durdurma Kararı 30.09.2009 3,076
(295) Promosyon Parası ile Okul Yaptırılamaz 30.09.2009 3,006
(294) Yöneticiliğe Okul Dışından Görevlendirme Yapılamayacağına Dair Karar 12.09.2009 3,192
(293) Askerliği Yapmamak Memuriyete Alınmama Gerekçesi Olamaz 09.09.2009 3,015
(292) 4 Günü Geçmeyen Sevklerden Ek Ders Kesilmemesi Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı 04.09.2009 3,089
(291) Mücavir Alana Alanla İlgili Karar 28.08.2009 3,113
(290) İlk Tercihine Verilmeyen Yönetici İçin Gaziantep İdare Mahkemesinin Olumlu Kararı 25.08.2009 3,035
(289) Memurun, Kpss10 Puanıyla Öğretmenliğe Başvurabilmesi İle İlgili Danıştay Kararı 12.08.2009 3,302
(288) Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkındaki Tebliğin Yürütmesinin Durdurulmasına İlikin Karar(Kamu-Sen) 11.08.2009 3,133
(287) 4/B statüsünde görev yapanların Milli Eğitim Bakanlığına geçişi sonrasında çalıştığı süre derece/kademelerinde değerlendirilmesi yönünde karar 29.06.2009 3,210
(286) Görevde Yükselmede geriye doğru iptal kararı 01.06.2009 3,549
(285) Meslek Liselerinde Meslek Dersi Öğretmenlerinin Anadolu Lisesine Öğretmen Olarak Atanmaları İle İlgili Karar 26.05.2009 3,331
ÖRNEK MAHKEME KARARLARI (2) 20.04.2009 4,042
(281) Şartları Tutanlarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Atanabileceklerine Dair Karar 17.04.2009 3,466
(280) Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastahanelerinde) Sağlık İş Kolunda Üye Olamayacaklarına Dair Yürütmeyi Durdurma Kararı 17.04.2009 3,144
(279) İntibak İşlemi İle İki Derece Arasındaki Parasal Hakların Ödenmesi İle İlgili Karar 06.04.2009 3,032
(279) Zorunlu olarak sandık üyeliği sona eren kişinin İLKSAN kesintisini alabılması ile ilgili karar 27.03.2009 3,263
(278) 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesi uyarınca atanma isteminin reddine ilişkin mahkeme kararı 25.03.2009 3,969
(277) Görev yaptığı yere promosyon ödemesinin yapıldığı tarihten sonra göreve başlamış olsa dahi promosyon parası ödenmesi gerektiğine dair karar 20.03.2009 3,869
(276) İLKSAN'la ilişkisi kesilen üyemizle ilgili karar 20.03.2009 3,345
(275) İlköğretim kurumlarında görev yapan personelin parasal hakları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi için kurum dışından personel görevlendirilmesi ve görevlendirilen personelin ücretinin kurumda görevli personel maaşlarından karşılanmasına ilişkin ka 20.03.2009 3,167
(274) İdari İşlemlere İtiraz Edilmeksizin Dava Açılabileceğine dair karar 20.03.2009 3,781
(273) Uzman Öğretmenlikle İlgili İptalin Gerekçeli Karar 20.03.2009 4,022
(272) Danıştay’ın eğitim durumundan nakil yapılabileceğine dair kararı 20.03.2009 3,738
(271) Ataması İptal Edilen Öğretmenlerin Eski Görev Yerlerine Verilmesi İle İlgili Karar 06.03.2009 3,287
(270) Askerlik Dönüşünde Göreve Başlayana Banka Promosyonu Verilmesine Dair Karar 03.02.2009 3,439
(269) Banka Promosyonunun Çalışanlara Verilmesi İle İlgili Karar 29.01.2009 3,581
(268) Müdür Yardımcılıkları ile ilgili karar (2008/50) 19.12.2008 3,887
(267) 4/B Üniversite çalışanları ile ilgili mahkeme kararı 19.12.2008 3,272
(266) 4/C lilerde sendika üyesi olabilecek 17.12.2008 3,204
(265) Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerine İlave tazminat Ödenmesi İle İlgili Karar 16.12.2008 3,311
(264) Anadolu Lisesi İle İlgili Olumlu Karar 16.12.2008 3,457
(263) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulundan emekli öğretmenin tedavisine ilişkin karar 15.11.2008 3,195
(262) Rehber Öğretmene Nöbetçi Belleticilik Görevi Verilemeyeceğine Dair Karar 14.11.2008 3,366
(261) Geçici Görevlendirme Sonucunda Yolluk ve Yevmiye Masraflarının Geri Alınması İle İlgili Karar 13.11.2008 3,676
(260) Hukuka Aykırı Geçici Görevlendirmenin İptali İle İlgili Karar 13.11.2008 3,658
(259) Sendikaca Açılan Davanın Gerekçe Gösterilmesinin Hukuka Aykırı Olduğuna dair mahkeme Kararı 07.11.2008 3,245
(258) Yüksek Öğretimde Disiplin Kurullarına Sendika Temsilcisinin Bulunması İle İlgili Karar 14.10.2008 3,780
(257) Güvenlik Görevlileri Sendikaya Üye Olabilecekler 05.09.2008 3,215
(256) 2005/73 Sayılı Genelge doğrultusunda atanıp, daha sonra atamaları iptal edilen, daha önce Anadolu Lisesinde çalışmış öğretmenlerin atamalarının iptal edilmeyeceğine Dair Karar 05.09.2008 3,539
(255) Sıraların çalıştırılması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı 01.09.2008 3,580
(254) Anadolu Liselerindeki İptale İlişkin Mahkeme Kararları 21.08.2008 3,968
(253) Disiplin Soruşturmaları İle İlgili Danıştay Kararı 30.07.2008 4,596
(252) Burdur Valiliği'nin Ödül Belgeliriyle İlgili Bilgi Verilmesi Gerektiğine Dair 02/07/2008 Tarihli Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararı 10.07.2008 3,364
(251) Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İle İlgili Karar 10.07.2008 3,561
(250) SGK kontrol memurluğu sınavında iptal edilen soruya ilişkin İst. 1. İdare Mahkemesi kararı 23.06.2008 3,271
(249) Gaziantep Valisi ve Vali Yardımcısı Hakkında Soruşturma İzni Verilmesine Dair Karar 10.06.2008 3,408
(248) Anadolu Liseleri İle İlgili Olumlu Karar (Adana) 10.06.2008 3,455
(247) Okuldaki döküm bölümü kapatılmadan önce gerekçeli rapor hazırlanması gerektiğine ilişkin. Mahkeme kararı 22.05.2008 3,154
(246) 4/B'li Tatil Günlerinde Ücretsiz Çalıştırılamayacak 10.05.2008 3,316
(245) İl İçi Yer Değiştirme Talebi Reddedilen Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeninin Kazandığı Dava Kararı 09.05.2008 3,582
(244) MEB'de Şef Atamalarının 2. Kısmı Atamaları İptal Edildi 09.05.2008 3,227
(243) Sınıf öğretmeniyken 4 yıl 10 ay İLKSAN aidatı kesildikten sonra branş öğretmeni olarak atanan öğretmen
İLKSAN'dan aidatmarını mahkeme kararı ile aldı
30.04.2008 3,377
(242) Sağlık Bakanlığı'ndan dönüştürülen okullarda zorunlu çalışma yükümlülüğü ile ilgili karar 14.04.2008 3,671
(241) Eğitim Seminerlerine ücretsiz katılınamayacağına dair mahkeme kararı 12.04.2008 3,409
(240) Danıştay’ın Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atamaları İle İlgili Gerekçeli Kararı 05.04.2008 3,633
(239) 2002 yılında ilk defa atanan öğretmene harcırah verilmesi gerektiğine dair karar 02.04.2008 3,338
(238) "Üst görevlere getirilmesi sakıncalıdır" şeklindeki sicil değerlendirilmesinin iptali ile ilgili karar 02.04.2008 3,442
(238) KBDS'daki değerlendirme formuna ilişkin Denizli İdare Mahkemesi kararı 02.04.2008 3,062
(237) Sendikal faaliyetler kapsamında göreve gelmemesinden dolayı ceza verilemeyeceğine dair Danıştay kararı 02.04.2008 3,544
(236) 60 gün geçtikten sonra geri istenen ek ders ücretinin süresinde olmaması sebebiyle kazanılan mahkeme kararı 02.04.2008 3,677
(235) Danıştay Kararlarının farklı yorumlanmış ve atamaya dayanak oluşturan yönetmelik hükmünün iptal edilmemiş olması sebebiyle hukuka aykırı yapılan atamanın iptaline yönelik karar 02.04.2008 4,240
(234) Banka promosyon anlaşması sonrasında göreve başlayan çalışana da pay verilmesi gerektiğine dair mahkeme kararı. 02.04.2008 3,963
(233) Atama Yönetmeliğinin 26. Maddesine Göre Atanıp Takdir Puanı Kullanılmayan Okul Müdürünün İptal Kararı 19.03.2008 3,581
(232) Doçentlik Unvanı Alamadığı İçin Mahkemeye Başvuran Öğretim Üyesinin Kazandığı Dava Kararı 11.03.2008 3,371
(231) Müdür Yardımcılığı Sınavını Kazanıp, Atama Şartlarına Sahip Değilsiniz Denilerek Başvurusu Reddedilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararı 05.03.2008 4,167
(230) Memur Kadrosunda Çalışırken KPSS Sınavında Başarılı Olup, Ataması Yapılıp MEB Tarafından Reddedilen Öğretmenin Kazandığı Dava Kararı 04.03.2008 3,354
(229) Disiplin Cezasının İptali ve Kesilen Tutarın Faiziyle Birlikte Ödenmesine İlişkin Karardır. 29.02.2008 3,911
(228) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sözlü Sınavla Personel Alımı İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 29.02.2008 3,282
(227) Ataması Yapılan Çalışanlara Ait Bilgilerin Çorum Türk Eğitim Sen Şubesine Verilmesi Gerektiğine Dair Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararı 26.02.2008 3,280
(226) Sendika Eylemi Nedeniyle Göreve Bir Gün Gelmeyen Memura Disiplin Cezası Verilmeyeceğine İlişkin Danıştay Kararı 25.02.2008 3,312
(225) Branş Öğretmenliğine Geçen İlköğretim Öğretmeni, İlksan'dan Aidatlarını Aldı 19.02.2008 3,257
(223) Banka Kredi Kartı Yıllık Ücreti Alınmaması İle İlgili Karar 29.01.2008 3,559
(224) Kilis İlinde 2005 Yılında Alınan Promosyonun Çalışanlara Dağıtılması İle İlgili Kazandığımız Dava Kararı 31.01.2008 3,305
(222) Kaymakamların "Geçici Görevlendirme" yetkilerine Dair Mahkeme Kararı 28.01.2008 3,772
(221) Öğretmene İhtar Cezasının İptal İle İlgili Mahkeme Kararı 18.01.2008 3,588
(220) İşyeri Temsilcisinin Geçici Görevlendirmesi İle İlglii Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Kararı 17.01.2008 3,467
(219) Şikayetlerde Ön İnceleme Yapılmadan Dilekçenin Reddedilemeyeceğine Dair Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Kararı 16.01.2008 3,247
(218) 2002'de İlk Atama ile Atandığı İçin Yolluk Alamayan Üyemizin 2007'de Müracaatı Üzerine Kazandığı Yolluk Davası 16.01.2008 3,700
(217) Mahkeme Kararını 30 Gün İçinde Uygulamayanlar Hakkında Açılan Tazminat Davası Sonucunda 1000 YTL Tazminat Kazanılmasına Dair Karar 16.01.2008 3,615
(216) İlköğretim Müfettişlerince Lise Müdürüne Verilen Ceza Nedeniyle Tayini Çıkan Okul Müdürünün İlköğretim Müfettişlerinin Liselerde Denetleme Yapamayacakları İçin Aldığı İptal kararı 16.01.2008 3,251
(216) İlköğretim Müfettişlerinin Liselerde Denetleme Yapamayacağına Dair Karar 16.01.2008 3,494
(215) Kendisinden Kaynaklanmayan Valilik Görevlendirilmesi İle Görevlendirildiği İçin Yanlış Ek Ders Ücretinin Geri Alınamayacağına Dair Gaziantep İdare Mahkemesi Kararı 16.01.2008 3,320
(214) Yanlış Ödenen Eğitim Tazminatının Ancak 60 Gün İçinde Geri İstenebileceğine Dair Erzurum İdare Mahkemesi Kararı 16.01.2008 3,394
(213) Bayan Memurların Cezaevlerinde Üst Aramak İçin Görevlendirilemeyeceğine Dair Sakarya İdare Mahkemesi Kararı 16.01.2008 3,370
(212) Kademe İlerlemesi Durdurulma Cezası Disiplin Affı Kapsamında Olduğundan Hizmetiçi Eğitim Kursuna Hak Kazanıldığına Dair Mahkeme Kararı 11.01.2008 3,252
(211) Başkasına 10 Puan Fazla Verilerek Ataması Yapıldığı için Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır 07.01.2008 3,371
(210) Kadrolu Personel 4/B'li Eşinin Yanına Gitmek İçin Açtığı ve Kazandığı Dava Kararı 17.12.2007 3,463
(209) 4/B'lilerin Askerlik Dönüşü Göreve Başlaması İle İlgili Karar 14.12.2007 3,340
(208) "Fiilen Yaptığı Görev" sebep gösterilerek şeflik sınavı müracaatı kabul edilmeyenin kazandığı dava 12.12.2007 2,974
(207) "İdare Kendi Eylem ve İşlemlerinden Doğan Zararı Ödemekle Yükümlüdür" Hükmü Gereğince Ücretin Geri Ödenmeme Kararı 12.12.2007 3,310
(206) Asaleten Atama Şartlarını Taşıdığı Halde Vekaleten Yürüttüğü Görevin Ek Ders Ücreti Verilmeyen Üyemizin Kazandığı Dava kararı 06.12.2007 3,919
(205) Şube Sekreterinin Basına Demeç Vermesi Nedeniyle Aldığı Cezanın İptali İçin Açtığı ve Kazandığı Dava Kararı 22.11.2007 3,327
(204) 2002'de İlk Atamayla Atanan Üyemizin Kazandığı Yolluk Davası Kararıdır 19.11.2007 3,243
(203) Şubelerin Tüzel Kişiliği Olmadığından Beşte Bir İmza Toplanarak Olağanüstü Kongre İstemine Ratle İlgili Yargıtay Kararı 19.11.2007 2,915
(202) Yürütmeyi Durdurma ve İptallerde Kararların Uygulanmasında İdarenin "Takdir Yetkisi" Olmadığına İşlemin İptali Gerektiğine İşlemin İptal Nedeni Doğmamışsa Kabul Edilmesi Gerektiğine İptalin Herkesi Kapsadığına Dair Danıştay Kararı 16.11.2007 3,608
(201) "Yürütmeyi Durdurma"nın İptal Gibi Olduğu, Yürütmesi Durdurulan İşlemin Baştan İtibaren Geçersiz Olduğu ve İşlemlerin İptali Gerektiğine Dair Danıştay Kararı 16.11.2007 3,511
(200) Siciline 60 Puan Verildiği İçin İtiraz Nedeniyle Alınan İptal Kararı 02.11.2007 3,493
(199) 13.04.2007 Tarihli Atama Yönetmeliğine Göre Atanan 33 İdarecinin Atamalarının İptali Kararı 02.11.2007 3,090
(198) Metropol İlçelerde Okul Olmadığı Halde İlde Okul Var Derilerek Öğretmen Çocuğu Kontenjanından yararlandırılmayan Öğretmenin Kazandığı Dava 31.10.2007 3,152
(197) 2007 Yılı İsteğe Bağlı ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme ve Atamaların Eğitim Kurumları Bazında Dağılımı ve Minimum Hizmet Çizelgesine Göre Atanmaması Sebebiyle Üyemizin Aldığı Yürütmeyi Durudurma Kararı 25.10.2007 3,251
(196) Askara Giden 4/B'lilere Askerlik Görevi Bitiminde Tekrar Atanacaklarına Dair Karar 24.10.2007 3,169
(195) Sınavsız Memur Alınamayacağına Dair Mahkeme Kararı 23.10.2007 3,272
(194) Olumsuz Sicilden Dolayı Ek Ödemenin Kesilemeyeceğine Dair Mahkeme Kararı 03.10.2007 3,185
(193) İlk Atamada Yolluk Verileceğine Dair Yozat İdare Mahkemesi Kararı 03.10.2007 3,663
(192) 4/B'li Çalışanların Taraflar "Bir Ay Önce İhbar Etmek Şartıyla Sebep Göstermeksizin Sözleşmelerinin" Feshedilemeyeceğine Dair Karar 02.10.2007 3,402
(191) Danıştay 2. Dairesinin İptalinden Sonra Atanamyan Müdür Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 02.10.2007 3,266
(190) 40 Yaşından Gün Almış Olan Öğretmenlerinde Öğretmen Olarak Atanabileceğine Dair Mahkeme Kararı 02.10.2007 3,410
(189) Ceza Verenin Disiplin Kurulunda Bulunması ve İki Karşı Oy kullanılması Gerekçesiyle Maaş Kesim Cezasının İptali İle İlgili Karardır. 02.10.2007 3,243
(188) Öğretmenin Lojman Boşaltması Yazısına Açtığı ve Aldığı Yürütmeyi Durdurma Karardır. 02.10.2007 3,221
(187) Afyonkarahisar İli İscehisar İlçe milli Eğitim Müdürlügünde Şube Müdürü Osman Arıkoğlunun Sürgün Edelmesine Afyonkarahisar İdare Mahkemesinden Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi. 02.10.2007 3,226
(186) 2002 yılından bu güne kadar ilk defa göreve atanan devlet memurlarına yolluk ödeneceğine dair karar 28.09.2007 3,391
(185) Kurum Değiştiren Personelin Eski Kurumlarında Geçen Hizmet Sürelerinin, Atandıkları Kurumlardaki Görevde Yükselmelerde Dikkate Alınmasına Dair Karar 25.09.2007 3,306
(183) Yönetici Atamalarının İptali İle İlgili Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Kararı 07.09.2007 3,356
(182) Yönetici Atamalarının İptali ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 07.09.2007 3,757
(184) Yürütmeyi Durdurma Verildikten Sonra Önceki İşlemlerin İptal Edileceğine Dair Danıştay Kararı 20.09.2007 3,487
(181) Geçici Görevlendirmede Süre Belirtilmediği İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesine Dair Karardır. 04.09.2007 3,548
(180) Emeklilikten Vazgeçmek İçin Emekliliği Onaylanmadan Önce Dilekçe Verdiği Halde Dilekçesi Kabul Edilmeyen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 04.09.2007 3,644
(179) 13.04.2007 Tarihli MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Kapsamında Atanamayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır 04.09.2007 3,170
(179) İlk Atamada Yolluk Verilebileceğine Dair Karar 17.08.2007 3,762
(178) 13.04.2007 Tarihli MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Kapsamında Atanamayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 17.08.2007 3,224
(177) Fazla Mesai Yapmasına İzin Verilmeyen Memurun Açarak Kazandığı Dava Kararıdır. 17.08.2007 3,051
(176) Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden Doğum İzni Kullandı Diye Kesinti Yapılan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 02.08.2007 3,074
(175) Uzman Öğretmenlik ve Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavında Hizmet Süresinin Eksik Hesaplanması ve Kontenjan Yetersizliği Nedeniyle UzmanÖğretmen Sertifikası Alamayarak Başarısız Sayılan Üyelimizin Kazandığı Dava Kararlarıdır. 17.07.2007 4,271
(174) Memurken Öğretmen Olarak Atanan ve Muvafakat Alamayan Kişinin Kazandığı Dava Kararıdır. 10.07.2007 3,369
(173) Bakanı Protesto Ettikleri İçin Ceza Verilemeyeceğine Dair Mahkeme Kararı. 05.07.2007 2,940
(172) Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi İle Eğitim Seminerine Katılanlara Ek Ders Ücreti Ödenmesine Dair Mahkeme Kararıdır. 23.06.2007 3,274
(171) Banka Promosyonları İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 19.06.2007 3,689
(170) Eğitime Hazırlık Ödeneği Alamayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 29.05.2007 3,701
(169) Açıktan Atanması İşleminden Dolayı Yolluğu Ödenmeyen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 28.05.2007 3,281
(168) İl İçi Sıralamada 1. Sırada Olduğu Okula Değil de 3. Tercihine Atanan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 01.05.2007 3,198
(167) Sendika ve Sendikanın Bağlı Olduğu Konfederasyonunun Aldığı Karar Uyarınca Eyleme Katılanlara Ceza Verilemeyeceğine Dair Danıştay Kararı 27.04.2007 3,362
(166) Görevi Olmayan İşleri Yapması İstenen Teknisyenin "Görevi Kasten Yapmamaktan" Aldığı Cezayı İptal Kararı 26.04.2007 3,274
(165) Eğitim Durumundan Tayinlerde "Anayasaya Göre Eğitim Öğretim Hakkından Mahrum Bırakılamayacağı Nedeniyle" Kazanılan Dava Kararıdır. 18.04.2007 4,319
(164) Türkçe Öğretmeni olan Üyemizin Türkçe Norm Kadrosu Dışında Bırakılması Nedeni İle Kazandığı Dava Kararıdır. 28.03.2007 3,448
(163) Banka Promosyonları İle İlgili Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 21.03.2007 4,190
(162) Toplu Sözleşme Hakkına İlişkin Danıştay Kararıdır. 15.03.2007 3,210
(161) Müdürlüğü Boş Olduğu İçin Okulda Müdür Yardımcısı Varken Başka Okuldan bir Öğretmenin Müdürlüğe Vekaleten
Görevlendirilmesi Üzerine Samsun 2 Nolu Şube Başkanımızın Açtığı ve Kazandığı Dava Kararıdır.
15.03.2007 3,837
(160) Sağlık Meslek Lisesi Müdürünün Okuluna Öğretmen Olarak Atanması Üzerine Açtığı
ve Kazandığı Dava Kararıdır.
15.03.2007 3,403
(159) Sendikanın Görüşü Alınmadığı İçin Verilen Disiplin Cezasının İptali İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararıdır. 13.03.2007 3,503
(158) 3 Ekimde Göreve Başladığı İçin Eğitime Hazırlık Ödeneği Alamayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 02.03.2007 3,302
(157) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesinin (b) Bendinin 4. Fıkrası
Hükmü Gereğince Görev Yeri Değiştirilen Öğretim Elamanının Kazandığı Dava Kararıdır.
26.02.2007 3,492
(156) Öğretmen Evi Müdürlüğüne Usulsüz Olarak Atanan Müdür Hakkında, Sivas
Şubemiz Tarafından Dava Ederek İptal Ettirilen Karardır.
21.02.2007 3,095
(155) Anaokulu Öğretmenlerinin Çocuklarla Birlikte Geçirdikleri Yemek Saatleri Günlük
Çalışma Süresinden Sayılacak
21.02.2007 3,345
(154) Dönüştürülen Anadolu Liselerine Usulsüz Atanan Müdür Yardımcılığının
İptali Hakkında Mahkeme Kararıdır.
21.02.2007 3,278
(153) İptal Edilen Son Okul Müdürleri Rotasyon Yönetmeliği İle Atanan
Erzincan Şubemiz Üyesinin Kazandığı Dava Kararıdır.
27.01.2007 3,142
(152) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Sivas Şubemizin İtirazı
Üzerine Promosyonlarla İlgili Bilgi Verilmesi Gerektiğine Dair Karar Verdi.
05.01.2007 3,398
(151) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na Geçmek İçin Muavafakat Alamayan Öğretmen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 29.12.2006 3,169
(150) Tasarruf Teşviklerde Devlet Katkısının Ödeneceğine Dair Karardır. 28.12.2006 3,096
(149) Bazı Boş Okulların Duyurulmaması ile ilgili MEB Genelgesinin İptal Kararıdır. 27.12.2006 3,262
(148) 26.03.2005 Tarihli Müdür Yardımcılığı Sınavı Sorularının Bazılarının İptali İle İlgili Karardır. 21.12.2006 3,251
(147) 04.03.2006 Tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin
Bazı Maddelerinin İptali İle İlgili Karar.
20.12.2006 3,163
(146) 4-B'lerin Sendikalara Üye Olabileceklerine Dair Karardır. 19.12.2006 3,146
(145) Trabzon 2 Nolu Şube Başkanımız Turgay Çakır’ın Başka Bir Kuruma Tayini
Nedeniyle Açtığı Dava ve İptal Kararıdır.
14.12.2006 3,250
(144) Gazeteye Gönderdiği Mailden Dolayı 1/30 Oranında Maaş Kesim Cezası Verilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararı. 07.12.2006 3,263
(143) Yolluklarla İlgili Mahkemeye Müracaatlarda Yollukların Ödenmesi Nedeniyle "Dava Konusu"
Kalmadığı Halde Avukatlık Ücretinin Davalı Tarafından Ödenmesi Gerektiğine
Dair Karardır.
05.12.2006 3,239
(142) Askerliğini Görevden Sayarak Üç Yılı Doldu Denilerek Zorunlu Hizmet Bölgesine Gönderilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 28.11.2006 3,499
(141) Seçimlerde “Belediye Başkan Adayının Yanında Görüntü Verdiği” İddiasıyla Soruşturma Açılıp Tayin Edilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 21.11.2006 3,157
(140) Valilerinde Eleştirilebileceğine dair Mahkeme Kararı 16.11.2006 3,428
(139) Mahkeme Kararından Sonra Tekrar Başka Bir Yere Atanan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 20.10.2006 3,796
(138) Eğitime Hazırlık Ödeneği İle İlgili Mahkeme Kararıdır. 02.10.2006 3,519
(137) Geçmişe Yönelik Harcırah Kanunu Sonrasında, Dava Masraflarının İdarece Ödeneceğine Dair Mahkeme Kararıdır. 02.10.2006 3,397
(284) 76. Madde İle İlgili İptal Kararı 23.05.2009 3,959
(283) Mayısta Göreve Başlayan Öğretmene Hazırlık Ödeneği Verilmesi İle İlgili Danıştay Kararı 18.05.2009 3,081
(282) Müdür vekilinin yerine bir başka okuldan öğretmenin görevlendirmesinin hukuka aykırı olduğuna dair karar 12.05.2009 3,202
(398) Bir Başkası Hakkındaki Yargı Kararı Uygulanırken Durumuna Uygun Boş Bir Okula Atanmayarak Mağdur Edilen Üyemizin Mahkeme Kararı (Isparta) 06.11.2010 3,133
(397) Edirne Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararları 06.11.2010 2,682
(136) Puanlamda 1. Sırada Olduğu Halde 2. Sırada Yer Alanın Gediz Anadolu Ticaret Meslek Lisesine Müdür Olarak Atanması Üzerine Üyemizin Açtığı ve Kazandığı Dava Kararıdır. 25.07.2006 3,194
(135) Müdür Yardımcılığı Atamasında Takdir Puanı İle Puanı Yükseltilerek Yapılan Atamanın İptali İçin Üyemizin Açtığı Ve Mahkemenin Takdir Puanını Kabul Etmediği Yürütme Durdurma Kararıdır. 25.07.2006 3,094
(134) İlksan Üyeliğinden 5 Yılını Doldurarak Ayrılanlara "Emekliye Ayrılanlara Yapılan Ödemenin Ölçü Alınarak" Ödeme Yapılması Gerektiğine Dair Karardır. 25.07.2006 4,039
(133) İlgili Karar Düzeltme Gereği; Sendika Avukatı, Üyelerinin Tümünü İlgilendiren ve Ayrı Ayrı Kişisel Davalarını da Vekaletname Almadan Açabileceğine Dair Danıştay Kararıdır. 12.07.2006 3,386
(132) Adıyaman Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Branşına Uygun Olmadığı, 2. Sırada Olduğu Halde Müdür Yardımcısı Olarak Atamanını İptaline İlişkin Karardır. 08.07.2006 3,172
(131) Meslek Liselerinde Branş Dışı Derslerin 12 Komisyon 15 Gözcü Sınırı Dışında Olduğunna Dair Danıştay Karardır 08.07.2006 3,070
(130) Sendikaların Üyeleri Adına Dava Açabilecekleri Yolundaki Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararıdır. 21.06.2006 3,223
(129) Merkez İlçede Görev Yapan Öğretmene İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarafından Disiplin Cezası Verilemeyeceğine Dair Mahkeme Kararıdır. 21.06.2006 3,325
(128) Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Seminer Çalışmalarına Katılan İ.Ö.Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ek Ders Ücreti Alabileceklerine Dair Mahkeme Kararıdır. 21.06.2006 3,157
(127) Adana Şubemiz Üyesinin Anadolu Liselerine Öğretmen Alımı İle İlgili 23.08.2005 Tarihli Genelgeye Göre Atamanın Yanlış Olduğu İçin Dava Açarak Kazandığı karardır. 16.06.2006 3,245
(126) Eş Durumundan Tayin İstediği Halde Tayini Yapılmayan, Kendinden Puanı Düşük Olanların Atanması Üzerine Mahkemeye Başvurup Kazanılan Dava Kararıdır. 15.06.2006 3,442
(125) Anadolu Lisesinde Daha Önce Görev Yaptığı Halde 3 Yıllık Yüksekokul Mezunu Olduğu İçin Ataması Yapılmayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 15.06.2006 3,175
(124) Türk Eğitim-Sen Yetkilileri İle Aynı Fotoğrafta Bulunduğu İçin Tayin Edilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 14.06.2006 3,166
(122) T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulunun “takdir, teşekkür, maaşla ödüllendirme alanlarla,
atanan yöneticilerin adları, soyadları, görevleri ve görev yeri bilgilerinin verilebileceğine dair karardır.
07.06.2006 3,251
(121) Disiplin Cezasından Dolayı Memurun Ek Ödemelerinde Kesinti Yapılamayacağına Dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararıdır. 01.06.2006 3,387
(120) Eş Durumundan Tayin Olan Üyemizin Kazandığı Yolluk Dava Kararıdır. 01.06.2006 3,500
(119) 08.03.2005 Tarihinde Tayin Olup Süresinde Yolluk İçin Dava Açan Amasya Şubemiz Üyesinin Kazandığı Yolluk Dava Kararıdır. 01.06.2006 3,229
(118) Okul Müdürlüğünün Boşalması Halinde Müdür Başyardımcısının Vekalet Edebileceğine Dair Danıştay Kararıdır. 02.05.2006 3,424
(117) 22.08.2003 Tarihinde Atanarak 14.04.2005 Tarihinde Müracaat Eden Üyemizin Kazandığı Yolluk Davası Kararıdır. 26.04.2006 3,138
(116) Yollukların İlgili Danıştay 2. Dairesinin “Yürütmesinin Durdurulmasına Karar Verilen Konuda Yeniden Karar Verilmesine Yer Bulunmadığı İçin” Verdiği Ödeme Karardır. 24.04.2006 3,332
(115) Devletten Alacağı Olanların Beş Yıl İçinde Alabileceklerine Dair Karardır 24.04.2006 3,438
(114) Açık Bulunan Müdür Baş Yardımcılığına Hizmet Süresi ve Puanı Az Olan Birisinin Atanması Üzerine Açılarak Kazanılan Dava Kararıdır. 24.04.2006 3,072
(113) İşitme Cihazı Ücretinin Bir Kısmının Ödenmemesi Üzerine “Tamamının Ödenebileceğine Dair” Karardır. 24.04.2006 3,324
(112) 18.08.2004 Yılında Tayin Olup Yolluk İçin Müracaat Eden Üyemizin Kazandığı Yolluk Kararıdır. 24.04.2006 3,412
(111) Önlisans Mezunu Öğretmenlerin Norm Kadro Dışına Çıkarılamaması ile ilgili Mahkeme Kararlarıdır. 21.04.2006 3,181
(110) 07.04.2003 Tarihinde Tayin Olarak Yolluğunu Alamayan Üyemizin 22.04.2005 Tarihinde Dava Açarak Kazandığı Mahkeme Kararıdır. 18.04.2006 3,378
(109) Samsun 1 No’lu Şubemizden Bilgi Edinme Konuları İçin 3149 YTL İsteyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Verdiği Cevabi Karardır. 06.04.2006 3,225
(108) KTÜ İşyeri Temsilcimizin 1 Yıl Süreyle Başka Bir Yerde Görevlendirilmesi Üzerine Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin Verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararıdır. 25.03.2006 3,173
107) Sivas İdare Mahkemesinin 18.01.2005 Tarihinde Tayin Olan Üyemizin 16.06.2005 Tarihinde İdareye Müracaat Ederek Anayasa Mahkemesinin 26.11.2005 Tarihindeki “Kendi Yazılı Talepleri Olmak Üzere” İbaresini İptali Nedeniyle Kazandığı Yolluk Davası Kararı 25.03.2006 3,865
(106) Yaşlılık Maaşı Alan Anne Ve Babalarının Sağlık Giderlerinin Emekli Sandığınca Karşılanabileceğine Dair Danıştay Kararıdır. 11.03.2006 3,456
(105) Erzincan İlinde İlköğretim Müfettişlerince “Okul Müdürlerinin Yerlerinin Değiştirilmesinin
Başarıyı Artıracağı Yerlerinin Değiştirilmesinin Kaçınılmaz olduğu” Yolundaki Kararlarından Sonra Görev
Yeri Değiştirilen Üyemizin Kazandığı Danıştay
11.03.2006 3,158
(104) 11.02.2002 Tarihinde Erzurum’a İlk Defa Atanan Üyemizin 20.04.2005 Tarihinde Kuruma
Verdiği “Yolluk Dilekçesi”nin Reddi Üzerine Mahkemeye Müracaatı Sonunda Erzurum 2. İdare Mahkemesi
Yolluk Ödenmesi Konusunda Karar Vermiştir.
11.03.2006 3,240
(103) Vekaleten Görev Yaparken Alınanların Yerine Vekaleten Atama Yapılamayacağına Dair Mahkeme Kararıdır. 09.03.2006 3,747
(102) Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticiliğin İptali İle İlgili Kazandığımız Yürütmeyi Durdurma Kararıdır. 06.03.2006 3,406
(101) Öğretmen Evi Aidatlarının İptali İle İlgili Danıştay Kararıdır. 04.03.2006 3,589
(100) Başka Kuruma Geçmek İçin Sınava Girerek Kazanan Ve Muaffakat Alamayan Kişinin Dava Açarak, Kazandığı Dava Kararıdır. 04.03.2006 3,373
(99) Anadolu Lisesine Öğretmen Alımında Komisyon Başkanınca “Tutum Ve Davranışların Böyle
Bir Göreve Uygun bulunmadığı” Gerekçesi İle Takdir Puanı Verilmeyen Üyemizin Kazandığı,
Sivas İdare Mahkemesi Kararıdır.
02.03.2006 3,193
(98) 10.06.2003 Tarihinde Göreve Başlayan Üyemizin Müracaatı Üzerine Anayasa Mahkemesinin İptali Nedeniyle Kazandığı Yolluk Dava Kararıdır. 02.03.2006 3,145
(97) İşitme Engelliler Okuluna “Dersi” Olmadığı Halde Müdür Olarak Atanan Kişinin, İptali
İçin Sivas Şubemizin Dava Ederek İptal Ettirdiği Karardır.
02.03.2006 3,130
(96) 21.06.2004 Tarihinde Atanarak 01.07.2005 Tarihinde Yolluk İçin Müracaat Eden Üyemizin “Anayasa Mahkemesinin İlgili Maddeyi İptali” Gerekçesiyle Kazandığı Dava Kararıdır. 02.03.2006 3,457
(95) 2002 Yılında İlk Defa Van’a Atanan Üyemizin 17.12.2004 Tarihinde Mahkemeye Müraacat Ederek Kazandığı Yolluk İle İlgili Dava Kararıdır. 28.02.2006 3,209
(94) Somut Deliller Gösterilmeden Sicil Notuna 74 Verilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 28.02.2006 3,847
(93) Soruşturma Nedeniyle İdarecilik Görevi Alınan Müdür Yardımcısının Okulunda Branş Öğretmeni Olarak Kalabileceğine Dair Ankara 2. İdare Mahkemesi Kararıdır. 28.02.2006 3,474
(92) Yolluklarda Süre Aşımını Ortadan Kaldıran Mahkeme Kararıdır. 21.02.2006 3,853
(91) Ödeme tarihinden 60 gün geçtiği için İl genelinde Türkçe ve Matematik derslerinde
yetersiz öğrenciler için açılan kursta görev alan öğretmenlerden “Usulsüz Ödeme”
nedeniyle ücretlerin geri istenemeyeceğine dair karardır.
18.02.2006 3,339
(90) Ankara 9. İdare Mahkemesinin Atölyede Çalışan Teknisyenlerin de Fiili Hizmet Zammından Yararlandırılması İle İlgili Mahkeme Kararıdır. 14.02.2006 3,142
(89) Milli Eğitim Bakanlığı Atama Yönetmeliğinin 27. Maddesi Ve 5442 Sayılı Yasanın 8/C Maddesine
Dayanılarak 'Sık Sık Sağlık Raporu Alması Ve Okul Başarısının Düşük Olması' Gerekçesiyle
Başka Bir Okula Atanan Okul Müdürü Üyemizin Kazandığı Dava
09.02.2006 3,387
(88) Sicil Notunun Orta Verilmesi Nedeniyle Dava Açan Okul Müdürü Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 09.02.2006 4,024
(87) 18.01.2005 Tarihinde Eş Durumundan Tayin Olup Yolluk Alamayan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 09.02.2006 3,453
(86) Önceden İdareciliği Olduğu İçin Müdür Yardımcılığına Atanmak İçin Müracaat Eden Ve Müracaatı Kabul
Edilmeyen Üyemizin Davayı Ve Tazminatı Kazandığı Dava Kararıdır.
09.02.2006 3,535
(85) Okul Müdürüne Kızdı, Bağırdı Diye Soruşturma Yapmadan 1/30 Oranında Maaş Kesimi Cezası Veren Okul Müdürünün
Verdiği Cezaya İtiraz Eden Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır.
08.02.2006 3,601
(84) İlçe Kaymakamına Makamında 'Bir Memura Yakışmayacak İfadeler Kullandığı' İçin Yapılan İnceleme Sonunda
Yapılan Teklif Üzerine Müdürlükten Alınarak Öğretmen Olarak Tayin Edilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır.
08.02.2006 3,769
(83) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 8/c Maddesi İle Okul Müdürlüğünden Öğretmenliğe Atanan
Okul Müdürünün Kazandığı Dava Kararıdır.
08.02.2006 4,157
(82) 05.03.2003 Yılında Erzurum'dan Bursa'ya Tayin Olan Üyemizin 12.08.2003 Tarihindeki
'Kendi Yazılı Talepleri Üzerine' Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptalinden Sonra Kazandığı Dava Kararıdır.
08.02.2006 3,265
(81) 07.07.2003 Tarihinde Atanarak Yolluk Alamayan Üyemizin Müracaatı Üzerine Kazandığı Dava Kararıdır. 08.02.2006 3,307
(80) İlk Atamada Askerde Olması Nedeniyle Göreve Başlayamayan, Askerde Olduğunu Bildirmesine
Rağmen Görevine Son Verilen Kişinin Kazandığı Dava Kararıdır.
08.02.2006 3,269
(79) Sicil Raporuna Orta Verildiği İçin İtiraz Ederek Kazanılan Dava Kararıdır. 08.02.2006 3,902
(78) Vali Yardımcısı Onayı İle Başka Bir Okula Öğretmen Olarak Tayin Edilen
Müdür Baş Yardımcısı Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır.(Yetki Yönünden)
08.02.2006 3,163
(77) Anayasa Mahkemesinin İptal Kararından Sonra Geriye İşleyerek Yolluk Alınabileceğine Dair Karardır. 08.02.2006 3,327
(76) Mesai Dışında İşlenen Şuçdan Dolayı İdari Ceza Verilemeyeceğine Dair Karardır. 08.02.2006 3,523
(75) Mahkeme Kararıyla Eski Görevine İade Edilen Üyemizin Tekrar, Kısa Bir Süre
Sonra Başka Bir Göreve Görevlendirilmesi Üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin
Verdiği Yürütmeyi Durdurma Kararıdır.
01.02.2006 3,338
(74) Hakkında Şikayet Olduğu İçin Başlatılan Soruşturma Gerekçe Gösterilerek Başka
Bir Okula Görevlendirilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır.
01.02.2006 3,698
(73) Zorunlu Hizmet Kapsamına Girdiği İçin Çalıştığı İlde, Çalışma Süresi Olan
Üç Yılını Doldurmadan İsteği Dışında Zorunlu Hizmet Bölgesine Gönderilen Üyemizin
Kazandığı Dava Kararıdır
01.02.2006 3,166
(72) Sınıf Öğretmeni Almanca Öğretmeninin Anadolu Lisesine Geçiş İçin Yaptığı Müraacatın
Milli Eğitim Müdürlüğünce Önce Ataması Yapıldığı Halde, MEB’e Gönderilen Listeden Çıkarılması
Üzerine Açtığı Dava Ve Aldığı Yürütmeyi Durdurma Kararı.
28.01.2006 3,209
(71) 2000 yılı içinde üç ayrı yerde farklı sürelerde görev yapan davacının 2000 yılı sicilinin en çok süreyle (5 ay 21 gün) yanında görev yaptığı yeni görev yeri sicil amiri tarafından doldurulması gerektiği hakkındaki karardır. 07.01.2006 3,024
(70) Düşük not takdir edilmek suretiyle olumlu olarak düzenlenen sicillerin de hukuka uygun bir sebebe dayandırılması gerektiği hakkındaki karardır 07.01.2006 3,615
(69) Danıştay 2. Dairesi, Yargı kararının uygulanmasıamacıyla düzenlenen sicil raporunda,Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20/3 mad.uyarınca, son 3 yılın aritmetik ortalaması alınarak işlem yapılması gerektiği hakkındaki karar 07.01.2006 3,424
(68) Bütçe Kanunu maddesinin iptali nedeni ile müracaat süresinin 5 yıl olduğunu belirten Danıştay kararıdır.(İptalden sonra da 60 gün şartı yoktur süre 5 yıldır) 30.12.2005 3,327
(67) Fransızca Öğretmeni Olan Adana İli Yüreğir İlçesinde Türkçe Branşı İle İlişkilendirilmemesi üzerine Açılan Ve Kazanılan Dava Kararıdır. 22.12.2005 3,059
(66) Norm Kadroda Olmasına Rağmen, Kendinden Daha Düşük Puanlı Ve Kendisinden Sonra Gelen Birisi Dururken Başka Bir Okula Görevlendirilen Üyemize Ait Karardır. 22.12.2005 3,732
(65) Eş Durumunun Ailenin Bütünlüğünün Korunması Anayasa, İnsan Hakları Sözleşmesi Ve 657 Sayılı Yasa Uyarınca İdare İçin Bir Görev Olduğu Bu Sebeple Eş Durumu Tayinlerine Yolluk Ödenmesi Gerektiğine Dair Karardır. (01.10.2004'te Tayin) 22.12.2005 3,499
(64) Sağlık Özürü Nedeni İle Tayinde Özür Nedeni Olan Annesinin Bulunduğu Yerin Uzağına Tayin Edildiği İçin İtiraz ve Kazanılan Dava Kararıdır. 22.12.2005 3,466
(63) Müdür Yardımcısı Olduğu Halde Kendisi Yerine Öğretmenin Müdürlüğe Vekaleti Nedeni İle Açılan Dava Sonucu Kazanılan Karardır. 22.12.2005 3,821
(62) İşitme Özürlü Kızının İşitme Cihazının Bir Kısmının Kendine Ödenmesi Gerektiğine İtiraz Ve Kazanılan Davadır. 22.12.2005 3,189
(61) Vekaleten Yürüttüğü Görev Nedeni İle Yapılan Ödemenin Haksız Olduğu İçin Geri İstenmesi Üzerine Açılan Davanın : "Yapılan İş Usulsüz de Olsa Angarya Olamayacağından Bir Ücret Ödenmesi Gerekeceği" İptali Davasıdır. 22.12.2005 3,091
(60) Görev Yeri Dışına Görevlendirilen Üyemizin Yolluk Ve Yevmiye İle İlgili Açarak Kazandığı Davadır. 22.12.2005 3,463
(59) Eşinin Özürünü Kabul Etmeyen Bakanlık Sağlık İşlerinin Kararı ve Atamasının Yapılması Üzerine Açılan Dava Sonunda Mahkeme Konya Tıp'dan Görüş İstemiş ve Olumlu Karar Vermiştir. 22.12.2005 3,327
(58) Müdür Yardımcılığı Müracaatı Okul Tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmeyen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 16.12.2005 3,088
(57) Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şubemizin İl Bilgi Edinme Yasası Doğrultusunda İlgi Vermemesi Nedeniyle 4982 Sayılı Kanunun 29.Maddesi GereğinceBilgi Vermeyenler Hakkında İşlem Yapılmasına Dair Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararıdır. 16.12.2005 3,309
(56) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Sicil Raporlarının Tastikli Bir suretinin "Gizli Ve Kişiye Özel" Bir Yazı İle Kişiye Verilmesine Dair Karardır. 16.12.2005 3,433
(55) Okul Müdürleri Atamasından Sonra Milli Eğitim Bakanlığının İtirazının Reddine Dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Kararıdır. 16.12.2005 3,609
(54) Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı İken Bolu İli Mengen İlçesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Olarak Atanan Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 16.12.2005 3,369
(53) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde Şef Olarak Görev Yapan Davacının Ankara Milli Eğitim Müdürlüğüne Atanmasına İlişkin İşlem Nedeniyle Uğradığı Zararın Tazminine İlişkin Açılan Davada Alınan Karardır. 16.12.2005 3,198
(52) Üyemizin Müdür Rotasyonu İle İlgili Açmış Olduğu Davada Verilen Yürüymeyi Durdurma Kararıdır. 16.12.2005 2,954
(51) Vekalete Atanan Şartları Uymayan Şube Müdürünün İptali İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,497
(50) Müdür Atamalarında Sözlü Mülakatı Ve 5 Kisilik Sıra Oluşturulmasına Ait Yönetmeliğin İptali Kararıdır. 16.12.2005 3,151
(49) Anayasa Mahkemesinin "İsteğe Bağlı Tayinlerle"İlgili İptal Kararından Sonra Bu Karara Dayandırılarak Verilen Yolluk Kararıdır. 16.12.2005 3,466
(48) 1.Sıradaki Adayın Baska Bir Kuruma Atanması 2.Sıradaki Müdür Adayının Okul Boş Bırakılarak Atanması Nedeniyle Müracaatı Ve İptali Kararıdır. 16.12.2005 3,148
(47) Yapılan Soruşturma Sebebi İle Görev yeri Değiştirilen Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 4,435
(46) Sağlık Özürüne Bağlı Tayin Sebebi İle Üyemizin Yolluğunu Ödenmesi İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,153
(45) M.E.B. Başkent Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Olarak Görev Yapan Davacının Ankara Gölbaşı Öğretmen Evinde Müdür Yardımcısı Olarak Görevlendirilmesine İlişkin Uğradığı Tüm Zararların Tazmin Edilmesi Kararıdır. 16.12.2005 3,467
(44) 5 Yılını Dolduran Okul Müdürlerinin Rotasyonlarını Durdurma Kararıdır. 16.12.2005 3,332
(43) Yüksek Lisansını Alanı Dışında Yapan Üyemizin Ek Ders Ücretlerini %25 Fazla Alabilmesi Hakkında Mahkeme Kararıdır. 16.12.2005 3,555
(42) Tasarrufu Teşvik Kesintilerinden Sadece Kendi Paylarını Alarak Ayrılanların Devlet Katkısınıda Alabileceklerine Dair Danıştay Kararıdır. 16.12.2005 3,201
(41) Görev Yaptığı Meslek Alanı Dışında Bir Okulu Bitirdiği Halde Özel Hizmet TazminatıÖdenmeyen Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,635
(40) Atama Şartlarını Taşımayan Birisinin Müdür Yardımcılığına Atanması Üzerine Üyemizin Dava Açması Sonunda İşlemin İptali İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,449
(39) Okul Müdürlerinden Sözlü Mülakata Atananların İptali ile İlgili Açılan Dava Sonucu Alınan İptal Kararıdır. 16.12.2005 3,296
(38) Siciline Düşük Verildiği İçin Müdür Yardımcılığına Müracaat Edemeyen Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,751
(37) İlk Atama Nedeniyle Yolluk Alamayan Üyemizin Müracaatı Üzerine Kazandığı Dava Kararıdır. 16.12.2005 4,009
(36) Hafta Sonu Yapılan Sınavlar İle Tam Gün Tam Yıl Uygulamalarında Gece Ücreti Ödenmesi Gerektiğine Dair Karardır. 16.12.2005 3,225
(35) Uyarma ve Kınama Cezalarında Yargıya Götürülebileceğine Dair Ankara 5. İdare Mahkemesinin Kararıdır. 16.12.2005 3,708
(34) 2 Yıllık Okul Mezunu Olduğu İçin Endüstri Meslek Lisesinde Norm Fazlası Gösterilen Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,329
(33) İlköğretim Müfettişlerinin Anadolu Liselerinde Soruşturma Yapamayacağına Dair Karardır. 16.12.2005 3,217
(32) Okul Müdürlüğü Müracaatında Puanlamada Birinci Sırada Olduğu Halde Atanmayan Üyemizin Müracaatı Üzerine Kazandığı Dava Kararıdır. 16.12.2005 3,410
(31) Vekil Müdürün Görevinin Duyuru Yapılmadan Asalete Çevrilmesi İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,638
(30) 22.07.2004 Tarihinde Tayin Olup Yolluğunu Alamayan Üyemizin Anayasa Mahkemesinin İptali Üzerine Yolluğunu Haketmesine Dair Karardır. 16.12.2005 3,263
(29) 5 Yıllık Okul Müdürlerinin Yer Değiştirilmesi Sonucu Tayini Çıkan Okul Müdürü Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,345
(28) 2 nci Yarı Yılda Göreve Başlayan Öğretmenlerin Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Alabileceğine Dair Sayıştay Kararıdır. 16.12.2005 3,637
(27) Zamanında Müracaatına Rağmen İdarenin Yanlışlığından Dolayı Müracaatı Kabul Edilmeyen Üyemizin Anadolu Lisesi Öğretmeniliğine Atanması İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,418
(26) Üyemizin Puan Olarak Daha Üstün Olduğu Halde Kendisinden Daha Düşük Puanlı Birinin Atanması İle İlgili Müracaatı ve Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,386
(25) 5 Yıllık Okul Müdürlerinin 'Rotasyon' Maddesinin İptalinden Sonra Kısa Sürede Mukdedir Kürkçü'nün Aldığı Karardır. 16.12.2005 3,207
(24) Öğretmenliğe Müracat Ederek Atanan Ama Muvaffakat Alamayan İnfaz Koruma Memuru İle İlgili Karardır. 16.12.2005 3,382
(23) Danıştay 5. Dairenin Sendikanın 4688/19-F Maddesi Uyarınca Üyeleri Adına Dava Açacaklarına Dair Karardır. 16.12.2005 2,998
(19) Okul Müdürü Olmayan Kurumlarda 'Müdürbaş Yardımcısı ve Müdür Yardımcısının Yetersiz ve İsteksiz Olmaları Durumunda O İlde Görevli Öğretmen ve Yöneticilerden Vekaleten Görevlendirilebileceğine' Dair MEB'in 2003/70 Sayılı Genelgesinin İptali Kararıdır. 09.12.2005 4,278
(17) Memurun Gerçek Dışı Beyanı Veya Hilesi Halleri Hariç, Hatalı Ödemelerde, Hatalı Ödemenin İlk Yapıldığı Tarihten Başlamak Üzere, 60 Günlük Süre Geçtikten Sonra Geri Alınamayacağına Dair Karardır. 08.12.2005 3,675
(16) Müdür Yardımcılığından Alınıp Öğretmen Olarak Atandığı Sırada Mahkeme Sonuçlanıncaya Kadar Geçen Süredeki Ek Ders Ücretlerinin Faiziyle Birlikte Ödeneceğine Dair Dava Kararıdır. 08.12.2005 3,698
(15) İlk Beş Sıraya Giren, Puanı Yüksek Olan Üyemiz Yerine 4. Sırada Yer Alan Başka Birinin Atanması Üzerine Kazanılan Dava Kararıdır. 08.12.2005 3,366
(14) Puanı Yüksek Olduğu Halde Daha Düşük Puanlı, 3. Sıradaki Birinin, Atanması Üzerine Kazanılan Dava Kararıdır. 08.12.2005 3,592
(13) Müdür Yardımcılığı Atamalarında Takdir Puanı Verilmeyeceğine Dair Karardır. 08.12.2005 3,640
(12) Öğretmenler Kurulunda Müdür Vekiline, "Senin Gibi Müdüre Böyle Davranılır" Dediği İçin Maaş Kesimi Cezası Alan, Vali Oluruyla 8-C'ye Başka Bir Okula Gönderilen Üyemizin Kazandığı Dava Kararıdır. 08.12.2005 4,072
(11) Görevde Yükselme Sınavını Kazandığı Halde 'Boş Kadro Yok' Gerekçesi İle Atanmayan Üyemizin Atanması Gerektiğine ve Dilekçe Tarihinden İtibaren Faiziyle Birlikte Hakettiğinin Ödenmesi İle İlgili Karardır. 06.12.2005 3,697
(10) Sicil Notu 61 Olduğu İçin Şube Müdürlüğünden Öğretmenliğe Atanan Üyemizin Aldığı Yürütmeyi Durdurma Kararıdır. 06.12.2005 3,825
(21) 5 Yıllık Müdür Atamasına Ankara 4. İdare Mahkemesinden Jet Yürütmeyi Durdurma Kararıdır. 13.12.2005 3,403
(22) Çankırı Milli Eğitim Md. Müdür Yardımcısı İken K.Maraş-Pazarcık İlçe Milli Eğitim Md.'ne Müdür Olarak Atanan Üyemizin Kazandığı Davadır. 16.12.2005 3,767
(420) İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 15.01.2011 2,706
(419) Aydın Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 14.01.2011 2,668
(418) Promosyonla ilgili karar (Manisa ) 14.01.2011 4,013
(417) Rotasyorn İle İlgili Ankara İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durduruma Kararı 12.01.2011 2,703
(416) 4/B’linin Özür Grubu Tayininde Harcırah Ödeneceği İle İlgili Karar (Bursa) 07.01.2011 2,763
(415) Norm Fazlası Olduğu Halde Atanma Talebi Reddedilen Üyemizin Atanmak İstediği Kuruma Daha Sonra Yapılan Müdür Yardımcısı Atamasının İptali ile İlgili Karar (Sakarya) 06.01.2011 2,666
(414) İşitme cihazı Bedelinin Ödenmesi ile ilgili Karar (Afyorkarahisar) 04.01.2011 2,622
(413) İzmir Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 04.01.2011 2,772
(412) Sivas Bölge İdare Mahkemesinin Rotasyon ile İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı 28.12.2010 2,747
(411) Öğretmen Normunun Yanlış Hesabı Mağduriyetine Yürütmeyi Durdurma (İzmir) 25.12.2010 3,093
(410) Promosyonla ilgili karar (İzmir) 23.12.2010 3,513
(409) Aydın İdare Mahkemesinden 2 Rotasyon Kararı 23.12.2010 2,727
(408) 25 Kasım İş Bırakma Eyleminden Dolayı Ceza Verilemeyeceğine Dair Karar (İzmir, İstanbul) 06.12.2010 2,385
(407) Sivas Bölge İdare’den Rotasyonda Yürütmeyi Durdurma Kararı 06.12.2010 2,603
(406) Sendikal Ayrım Yapan Müdüre Ceza (Bursa) 06.12.2010 2,548
(405) Sözleşmelilerin Eş Durumu Nakillerinde Sınırlama Yapılamayacağı ile İlgili Karar (Tekirdağ) 06.12.2010 2,832
(404) Ders Dışı Egzersiz Programının Keyfi Olarak Reddedilemeyeceği ile ilgili karar (Ankara) 03.12.2010 2,570
(403) Görevlendirmelerde "Görevlendirme Süresi" Belirtilmelidir (İstanbul) 02.12.2010 2,940
(402) Rotasyon ile ilgili Sivas İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 02.12.2010 2,665
(401) Rotasyon ile ilgili Kocaeli İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 01.12.2010 2,492
(400) Rotasyon ile ilgili Denizli İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Durdurma Kararı 01.12.2010 2,670
(399) rotasyon ilye ilgili Bursa İdare Mahkemesinin Yürütmeyi Duruduma Kararı 11.11.2010 2,707
(396) Bilecik Şube Başkanı Ömer YEL'in Sicil Notu İle İlgili Olumlu Kararı 05.11.2010 2,877
(395) Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Rağmen Bilgi Vermeyen İdare Hakkında Kazandığımız Karar (Bursa) 03.11.2010 2,615
(394) 76. Madde Şube Müdürü Atamasının İptali İle İlgili Karar (Adana) 01.11.2010 2,820
(393) Uzmanlıkta Parasal Hakların da iadesi İle İlgili Yargı Kararı (Adana, İstanbul, Ordu) 01.11.2010 2,935
(392) Üniversiteler de Promosyonun Tamamının Dağıtılacağı İle ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (İstanbul) 27.10.2010 2,726
(391) İl Dışı Yer Değiştirme Talebi Kılavuzda Yapılan Değişiklikle Engellenerek Başvurusu Reddedilen Üyemiz İle İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Adana) 26.10.2010 2,775
(390) Uzman Öğretmenlikle İlgili Karar (Kastamonu, Kırıkkale,Adana,Manisa,Adana,Konya,Sivas,Mersin,Afyonkarahisar, Erzurum,Bursa,Gaziantep) 25.10.2010 4,179
(389) Kapanan Okulun Öğretmenlerinin Görevlendirilmesinde Ayrımcılık Yapılamayacağına Dair Karar (Elazığ) 15.10.2010 3,772
(388) Norm Kadroda “Sehven” Görünmemeyi Yargı Kabul Etmedi (Kırıkkale) 11.10.2010 2,976
(328) Duyurudan Sonra Verilen Ödüllerin Değerlendirmeye Alınamayacağına Dair Karar (Danıştay) 05.03.2010 2,868
(327) Diş Tedavileri ile İlgili Karar (Danıştay) 05.03.2010 2,809
(326) Kamu Zararı Gerekçesiyle Tesis Edilen Haksız İşlem İptali ile İlgili Karar (Sivas) 05.03.2010 2,931
(325) Fiilen Ders Yapılmaması Nedeniyle Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmemesi ile İlgili Karar (Samsun) 05.03.2010 3,171
(324) Sınav Puanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Sonucu Puanı Yükselen Adayların Daha Önce Atanma Haklarını Kullanıp Kullanmadıklarına Bakılmaksızın Atama Hakkının Sağlanması ile İlgili Karar (Sakarya) 05.03.2010 2,986
(323) İlköğretim Müfettişi Yolluklarının Peşin ve Avans Ödenmesi Hakkında Karar (Isparta) 23.02.2010 2,734
(330) Somut Bir Gerekçe Olmadan Müdür Yetkililiğinden Alınamayacağına Dair Yürütmeyi Durdurma Kararı (İstanbul) 17.03.2010 2,953
(322) Özür Grubu Atamalarında Boş Kadronun İlan Edilmemesi İle İlgili Karar (Konya) 23.02.2010 3,241
(321) Sınav Kazanmadan Atatnan Şube Müdürlerine Danıştay'dan İptal Kararı (Samsun) 23.02.2010 2,673
(18) Meslek Lisesinden Liseye Öğrenci Nakli Yaptığı İçin Maaş Kesim Cezası Verilerek İdareciliği Alınan Müdür Yardımcısının İptal Kararıdır. 09.12.2005 3,255
(9) Norm Kadro Fazlalıklarına Ders Verilmesi Hakkında Mahkeme Kararı 11.11.2005 10,700
(8) 105 Sayılı Danıştay Karar Özetleri 11.11.2005 5,304
(7) 104 Sayılı Danıştay Karar Özetleri 11.11.2005 4,854
(6) 103 Sayılı Danıştay Karar Özetleri 11.11.2005 6,360
(5) 102 Sayılı Danıştay Karar Özetleri 11.11.2005 5,059
(4) 101 Sayılı Danıştay Karar Özetleri 11.11.2005 6,513
(123) Yüzyüze Eğitimde Görevlendirilen Yöneticiye Ek Ders Ödenebileceğine Dair Danıştay Kararıdır. 12.06.2006 3,338
(3) Kurslarda görev yapan eğitim görevlileri dışındaki kursiyerlere ücret ödenmesi hakkında karar 11.11.2005 3,670
(478) Yüksek lisans Mülakatında Aleyhte Verilen Kararın İptali İle İlgili Karar (Isparta) 02.12.2011 2,696
(477) Geçici Görevlendirmeyi Çalışma Süresinden Saymama İşlemi ile ilgili Yürütmeyi Durdurma Kararı (Samsun) 18.11.2011 3,193
(333) Atanma Talebi Reddedilen Üyemizin Bu İşleme Karşı Açıp Kazandığı Dava Kararı (Mersin) 23.03.2010 3,237
(332) Anadolu Liselerinde Açık Olduğu Halde İlan Edilmeyen Normlarda Anadolu Kadrosunda Olmayan Öğretmenlerin Çalıştırılması İşlemine Karşı üyemizin Açıp Kazandığı Dava (Isparta) 23.03.2010 3,043
(331) Yaptığı Basın Açıklaması Nedeniyle Valinin Keyfi Olarak Ceza Verdiği Şube Başkanımıza Verilen Cezanın İptali İle İlgili Karar (Trabzon) 17.03.2010 2,809
(329) Norm Fazlası Varken Verilen Norma Özür Grubu Ataması Yapılamaz 06.03.2010 3,101
(474) Bir Siyasi Partinin Tertip Ettiği Panele Katılmak 657 Sayılı Yasa'nın 125. Maddesi Uyarınca Suç Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Yargı Kararı (Trabzon) 03.11.2011 2,697
(505) Hem Soruşturmayı Yapan Hem de Cezayı Verenin Aynı Kişi Olmayacağına Dair Yargı Kararı (Afyonkarahisar) 03.10.2012 2,395
(459) Sözleşmeli Yolluğunda Yeni Bir Yargı Kararı (Yozgat) 27.06.2011 2,860
(458) Rotasyon İle İlgili Karar (Karaman) 27.06.2011 2,966
(457) Mutemet Ücreti Alınamayacağına Dair Danıştay Kararı 25.06.2011 3,037
(456) Sözleşmeli Yolluğunda Yeni Yargı Kararı (Adana) 22.06.2011 2,980
(460) İş Bırakma Eylemine Katılanlara Ceza Verilemez 28.06.2011 2,827
(2) Yolluklarla ilgili Danıştay Kararı 25.10.2005 7,093
(1) 5 yıldan dolayı yeri degiştirilen müdürler hakkında karar 25.10.2005 4,843
Başlık
(8) Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 14.05.2009 tarih ve 2009/519 sayılı kararıyla Genel Merkezimizin şubelere verdiği toplu bilgi edinme iznini kabul ederek, Sendika Şubelerine bilgi verilmesini kabul etmiştir 02.07.2009 3,189
(6) Ataması Yapılan Çalışanlara Ait Bilgilerin Çorum Türk Eğitim Sen Şubesine Verilmesi Gerektiğine Dair Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararı 20.10.2008 3,523
(5) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Sivas Şubemizin İtirazı Üzerine Promosyonlarla İlgili Bilgi Verilmesi Gerektiğine Dair Karar Verdi. 20.10.2008 3,326
(4) T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Üst Kurulunun “takdir, teşekkür, maaşla ödüllendirme alanlarla, atanan yöneticilerin adları, soyadları, görevleri ve görev yeri bilgilerinin verilebileceğine dair karardır. 20.10.2008 3,138
(3) Samsun 1 No’lu Şubemizden Bilgi Edinme Konuları İçin 3149 YTL İsteyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne T.C. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Verdiği Cevabi Karardır. 20.10.2008 3,071
(2) Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şubemizin İl Bilgi Edinme Yasası Doğrultusunda İlgi Vermemesi Nedeniyle 4982 Sayılı Kanunun 29.Maddesi GereğinceBilgi Vermeyenler Hakkında İşlem Yapılmasına Dair Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Kararıdır 20.10.2008 3,258
(1) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Sicil Raporlarının Tastikli Bir suretinin "Gizli Ve Kişiye Özel" Bir Yazı İle Kişiye Verilmesine Dair Karardır. 20.10.2008 3,359
(7) Bilgi Edinme İle İlgili Olumlu Karar 25.04.2009 3,258