KAYSERİ VALİLİĞİNDEN MÜDÜRLERE SORUŞTURMA İZNİ

Kayseri İli Melikgazi İlçesi Hürriyet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi uzatılmayan Muhiddin GÜRLEK tarafından açılan davada, Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2014/898 E. Sayılı dosyasında 03.11.2014 tarihli kararla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Akabinde Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirme yapılmış, ancak birinci değerlendirmede HAYIR olarak değerlendirilen kriterlerin hiçbirisi değiştirilmemiş, somut bilgi ve belge sunulamamıştır. İkinci değerlendirme işlemine karşı açılan davada Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 03.03.2015 tarih ve 2015/26 E. Sayılı kararında ikinci değerlendirme işlemi “mahkeme kararının uygulanmaması niteliğinde bir işlem olarak” görülmüş ve yürütmesi durdurulmuştur. 
Değerlendirmede bulunan Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay DEMİR, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Emin ASLANTÜRK ve Ortaöğretim Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Abdullah KARABULUT hakkında bulunulan suç duyurusunda; Kayseri Valisi Orhan DÜZGÜN tarafından, ilgililerce mahkeme kararının gereği gibi uygulanmadığı ve mahkeme kararını etkisiz kılmaya dönük bir işlem tesis edildiği, ilgililerin bu eyleminin görevi kötüye kullanma suçunun kapsamında olduğu belirtilerek  ilgililer hakkında SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE karar verilmiştir. Kayseri Valisi bu karar ile olması gerekeni yapmış ve suç işleyen kurum yöneticilerinin cezalandırılmasına giden yolu açmıştır. 
        

Ek 1
Ek 2
Ek 3