TEMMUZ AYI ASGARİ GEÇİM ENDEKSİ AÇIKLANDI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2015 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Temmuz 2015 fiyatlarına göre yapılan araştırmada; çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.112,84 TL olarak hesaplanırken, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 4.284,66 Lira olarak belirlendi.Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre %0,20 oranında yükseldi ve 1.630,23 Lira olarak hesaplandı.Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2015 yılı Temmuz ayında 1.674,58 Lira olarak tahmin edildi.Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Temmuz 2015 verilerine göre günlük 34,26 TL olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.027,77 TL olarak hesaplandı. Temmuz 2015 itibarı ile ortalama 2.407,22 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %42,07’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Temmuz 2015 ortalama maaşının %26,87’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının %69,57’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının % 30,43’i kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Temmuz 2015 maaşından geriye yalnızca 732,5 TL kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “memurlarımızın ve emeklilerimizin ortalama refah seviyesine ulaşması için maaşlarının %78 oranında daha artması gerekmektedir. Bir başka ifade ile, memur maaşları olması gerekenden %78 daha geridedir” dedi.

2016 – 2017 Toplu Sözleşme görüşmelerinin gerçekleştiği bugünlerde, temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan artışa dikkat çeken Genel Başkan, bir ailenin yalnızca aylık gıda harcamasının 1.028 lirayı bulduğunu ifade ederek, yapılacak maaş pazarlığında memurların ve emeklilerin tüketmek zorunda olduğu mal ve hizmet fiyatlarının dikkate alınmasını ve daha sosyal bir yaşam bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Memurların ve emeklilerin gelirlerinin tamamını yurtiçinde harcadığını hatırlatan Koncuk, kamu görevlilerine yapılacak zammı bütçeye yük getirmeyeceğini aksine, iç talebi canlandırarak bir çarpan etkisi yaratacağını ve pamuk ipliğine bağlı ekonominin rahat bir nefes alacağını vurgulayarak şunları belirtti:

“ Geçtiğimiz toplu sözleşme döneminde zaten alınan yanlış kararlar neticesinde maddi kayba uğrayan memurlar ve emekliler, bu toplu sözleşmede zararlarını telafi edilmesini beklemektedir. Biz yaptığımız hesaplamalarda bu zararları kapatacak ve kamu çalışanlarını refah ücretine yaklaştıracak asgari oranı belirledik. Bu bakımdan taleplerimizin dikkate alınması hem ekonominin canlanması, hem de emeklilerin ve memurların yüzünün gülmesi için bir fırsattır. Unutulmamalıdır ki, memurlara bütçeden ayrılan kaynak yalnızca 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emekliye değil, aileleriyle birlikte toplam 20 milyon kişiye verilen bir rakamdır. Bu rakam da nüfusun ¼’ünden fazlası demektir. Alt gelir grubunda yer alan 20 milyon vatandaşın gelir düzeyinde yaşanacak artış, bütün toplumun gelir düzeyini artıracak ve adil bir paylaşımın önünü açacaktır.”