MEB, MESLEKİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ YAZI YAYINLADI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih, 8421723 sayılı ve “Mesleki Çalışmalar” konulu yazısı yayımlanmıştır.İlgili yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihinin 28 Eylül 2015 Pazartesi günü olarak değiştirildiği ve valiliklere bildirildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38. ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87. Maddesi gereğince yapılacak mesleki çalışmaların 01-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacağı ve mesleki çalışmaların yürütülmesiyle ilgili olarak;

Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, öncelikle görevli bulundukları okul müdürlüklerini yazılı olarak bilgilendirmek kaydıyla bulundukları yerin il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacakları, çalışma yapılacak okul, alanlar ve/veya okul türlerine göre öğretmenlerin talepleri dikkate alınarak il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından planlanacağı,Başka il veya ilçede mesleki çalışma yapacak olan öğretmenler, çalışma bitiminde çalışmalara katıldıklarını gösteren ilgili okul müdürlüğünden alınacak yazıyla birlikte hazırladıkları raporları görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim etmelerinin gerektiği belirtilerek, mesleki çalışma programı ilgili yazı ekinde sunulmuştur.      

 İlgili yazı için tıklayınız