PROJE OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN HAKLARININ KORUNMASINI İSTEDİK.

Bilindiği üzere, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesine “(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.” fıkrası eklenmiştir. Ancak, bu kurumlarda görevlerine devam etmekte olan yönetici ve öğretmenlerimizin durumu ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşılık bazı illerde, bu eğitim kurumlarında görev yapmakta olan mevcut yönetici ve öğretmenlerin istekleri dışında görevlerinden alınarak başka eğitim kurumlarında görevlendirildikleri ve yerlerine başka kişilerin atandığına dair Sendikamıza bilgiler ulaşmıştır. 
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bahsi geçen eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden kendi istekleri ile görevden ayrılmak isteyenlerin haricinde kalanların haklarının korunarak, sadece bu eğitim kurumlarına yapılacak olan yönetici görevlendirmesi ve öğretmen atamalarında yasa ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi ve  mevzuata aykırı davranan illerin yöneticilerinin uyarılması hususunda talepte bulunduk.
İlgili yazımız için tıklayınız