YANDAŞA YER AÇMAK İÇİN KEYFİ GÖREVLENDİRMEYE YARGI FRENİ…

Kırıkkale İline bağlı Sulakyurt İlçesi’nde Hâkim Mehmet Çakıroğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde hizmetli olarak görev yapmaktayken, kamu yararının sağlanması gerektiğinden bahisle görev yeri değiştirilen ve başka bir personele yer açmak amacı güdüldüğü iddiasıyla Kırıkkale İdare Mahkemesi’ne başvuran Sendika üyemiz Abdullah ÇETİNER, açtığı davayı kazanmıştır. 
Her ne kadar Davalı İdare, ilgili davanın süresinde açılmadığı, bahsi geçen yer değişikliği işleminin yalnızca Davacı hakkında değil, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan tüm kadrolu hizmetliler kapsamında kamu yararı ve hizmetin gereği olarak gerçekleştirildiği ve uzun süre aynı yerde çalışmanın hizmetin gerçekleşmesinde aksaklıklar meydana getirme olasılığının yüksek olduğunu ileri sürse de; Kırıkkale İdare Mahkemesi 01.10.2015 tarihinde vermiş olduğu gerekçeli kararında “Davacının görevini layıkıyla yerine getiremediğine ilişkin somut bilgi ve belgelerin bulunmadığı, uzun süre aynı yede görev yapmış olmanın işlemi haklı kılmadığı ve sırf takdir yetkisinden bahisle yerine getirilen bir işlemin haklı ve hukuka uygun olması anlamına gelemeyeceğini“ vurgulayarak davaya konu işlemin iptaline hükmetmiştir.


İlgili Karar İçin Tıklayınız