ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE, ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ KANUN TEKLİFLERİ TBMM’DE…

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY tarafından; 24 Kasım Öğretmenler Gününde Öğretmenlerimizin problemleri ile ilgili Kanun Teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur.

657     Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına yönelik Kanun Teklifleriyle; 


-    657 sayılı Kanun 152 nci maddesine göre öğretmenlere yüzde 85 ile yüzde 100 arasında eğitim ve öğretim tazminatı verilmektedir.  Öğretmenlerimizin eğitim ve öğretim tazminatlarını yüzde 155’e çıkarılması istenmiştir. 

-    Öğretmenlere saat başına 11,1 lira ek ders ücreti verilmektedir. Bu ücret kesintilerle 9 lira 35 kuruşa düşmektedir. Bu ücret 2 katına çıkarılması istenmiştir. 

-    Öğretmenlerimiz asli görevleri olmamasına rağmen nöbet tutmakta ve karşılığında herhangi bir ücret alamamaktadır. Bu teklifte öğretmenlerimize okullarında yürüttükleri nöbet hizmetleri karşılığında haftalık 6 saat ek ders ücreti ödenmesi istenmiştir. 

-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetveline göre birinci derecedeki öğretmenin ek göstergesi 3.000’dir. Verilen Kanun Teklifi ile birinci derecedeki öğretmenin ek göstergesi 3.600’e çıkarılırken ikinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 2.200’den 3.000’e çıkarılmakta diğer derecelerdeki öğretmenlerin ek göstergeleri de buna paralel olarak artırılması istenmiştir. 


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle;


-    Öğretmenlerin ek ders ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.  Öğretmenlerin hem maaşlarından hem de ek ders ücretlerinden gelir vergisi kesilmektedir. 60 saat ek ders veren bir öğretmen aylık brüt 666 TL ek ders ücreti almaktadır. Ancak bu ek ders ücretinden 110 lira gelir vergisi kesintisi yapıldığı için ele geçen ek ders ücreti 556 liraya düşmektedir. Öğretmenlerimizin reel gelirini artırmak için hazırladığımız bu teklifte; ek ders ücretleri gelir vergisinden istisna tutularak öğretmen maaşlarının reel olarak artırılması, ek ders ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutularak öğretmenlerin üst vergi dilimine daha geç girmesi sonucu öğretmenlerin yıllık maaş toplamının artırılması istenmiştir. 

Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile;


-    Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik ile ilgili sınav her yıl ÖSYM tarafından yapılması gerekirken sadece 2005 yılında yapılmıştır. 2005 yılında sınava girerek uzman öğretmen ve başöğretmen olarak atananlar ile 2005 yılından sonra kariyer öğretmenlik sınavı yapılmadığı için öğretmen olarak mesleğine devam edenler maddi ve manevi olarak mağdur olmuştur. Bu mağduriyeti gidermek için bir defaya mahsus olmak üzere yüz kızartıcı bir suç nedeniyle ceza almamış olan ve kanun yayımlandığı tarih itibariyle mesleğinde on yılını doldurmuş olan öğretmenlerin uzman öğretmen, mesleğinde on beş yılını doldurmuş öğretmenlerin de başöğretmen olarak atanması istenmiştir.  

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile; 


-    Öğretmenlere 90 gün fiili hizmet süresi zammı getirilmesi istenmiştir. 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına yönelik Kanun Teklifi İçin Tıklayınız 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına yönelik Kanun Teklifi İçin Tıklayınız (EK GÖSTERGE)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İçin Tıklayınız

Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İçin Tıklayınız 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi İçin tıklayınız