SERDİVAN İLÇE M.E.MÜD. VE ŞUBE MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA İZNİ

Serdivan Kaymakamlığı’nın, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü ile iki İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü hakkında soruşturma izni vermemesine ilişkin, Türk Eğitim-Sen Sakarya Şubesi tarafından yapılan itiraz kapsamında Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, 2015/25 E. ve 2015/51 K. sayılı kararıyla Kaymakamlığın soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını bozmuştur. Haklarında, “görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin objektif bir şekilde değerlendirilmediği, ideolojik davranıldığı ve okul müdürlerinin mağduriyetine sebebiyet verildiği” iddia edilen ismi geçen kişiler için yargı yolu açılmıştır.
Mahkeme gerekçeli kararında, “ön inceleme raporu ve eklerinin birlikte değerlendirilmesinden; görev süresi uzatılacak 19 okul müdürünün performans değerlendirilmesine tabi olduğu, 8 okul müdürünün başarısız olduğu, görev süresi uzatılan müdürlerin Eğitim Bir-Sen Sendikası üyesi ağırlıklı olduğu, değerlendirmenin ideolojik nedenlerle nesnel, eşit ve objektif bir şekilde yapılmadığı iddiasını doğrular nitelikte olduğunun sonuç ve kanaatine ulaşılmış olup, hazırlık soruşturması açılmasını gerektirecek yeterlikte bilgi ve bulguya ulaşıldığından haklarında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararda hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde ifadelere yer vermiş, Serdivan Kaymakamlığı’nın soruşturma izni verilmemesi hakkında 10.11.2014 tarih ve 2014/3 sayılı kararının bozulmasına hükmetmiştir.


İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız