DANIŞTAY’IN İPTAL KARARINI YOK SAYAN REKTÖRLÜK İŞLEMİ YARGIDAN DÖNDÜ

Yükseköğretim Üst Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ‘‘en az üç yıl hizmeti bulunma’’ ibaresi nedeniyle şef kadrosuna atanamayan üyemize yürütmeyi durdurma

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda memur olarak görev yapmakta iken, 28.12.2014 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olarak  Rektörlük onayıyla Şef kadrosuna atanan üyemizin   atama işlemi Hacettepe Üniversitesi’nce   İç Denetim Birimi Başkanlığı’nın 25/06/2015 tarih ve 660/153 sayılı raporu ve Devlet Personel Başkanlığının 12.11.2014 tarih 6093 sayılı görüşü neden gösterilerek  ‘‘en az üç yıl hizmeti bulunmak şartının sağlanmasında askerlik süresinin dikkate alınamayacağı’’ndan hareketle iptal edilerek, ek ödeme ve tazminatların geri ödenmesine karar verilmişti.

Üyemizin  şef kadrosuna atanma işleminin iptaline dayanak gösterilen 22/01/2014 günlü 28970 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘‘en az üç yıl hizmeti bulunmak’’ ibaresinin Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun  2014/1158 YD itiraz Nolu kararı ile yürütmesinin durdurulması sebebiyle   Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne  açtığı davada;  Ankara  Bölge İdare Mahkemesi    11.11.2015 tarihli 2015/5720 sayılı Y.D. İtiraz Numarasıyla bu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda üyemiz hak ettiği şef kadrosuna geri atanmış ,maddi hak kayıplarını tekrar elde etmiştir. 

İlgili kararı görmek için tıklayınız.