MÜLAKATLA 1709 ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMASININ İPTALİ KARARININ UYGULANMASI İÇİN MEB’İ UYARDIK

Bilindiği üzere; Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davalarda, Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E. sayılı ve 06.03.2014 tarihli kararı ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı ile; şube müdürü atamalarının sadece sözlü sınav puanına göre yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Bunun üzerine, Türk Eğitim Sen olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1634 E. sayılı dosyası ile sözlü sınav sonuçlarına istinaden yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptali istemiyle açtığımız dava ise halen devam etmektedir. Bu süreçte, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/955 E., 2015/341 K. sayılı ve 26.02.2015 tarihli kararı ile sözlü sınav puanına dayalı olarak yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar verilmiş ve bu karar Danıştay 2. Dairesinin 2015/3097 E., 2015/8038 K. sayılı ve 15.10.2015 tarihli kararı ile onanmıştır. 
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yargı kararlarının gereğinin ivedilikle yerine getirilerek, sözlü sınav puanına dayalı olarak atanan 1709 şube müdürünün atama işlemlerinin derhal iptal edilmesi hususunda talepte bulunduk.
İlgili yazımız için tıklayınız