4/C’LİLERİN EK ÖDEME MAĞDURİYETİNE YÖNELİK DİLEKÇE GÖNDERDİK

4/C’li personele ek ödeme verilmemesi üzerine, açılan davalarda mahkemeler çalışan lehine karar vermiş ve söz konusu personele 550 TL ile 670 TL arasında değişen miktarlarda ek ödeme verilmesi hükme bağlanmıştı. Ancak, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan toplu sözleşmede bu gerçeği görmezden gelen sözde yetkili konfederasyonun marifetiyle mahkemelerin en düşük 550 TL olarak belirlediği geçici personele verilecek ek ödeme miktarı brüt 159,8 TL’ye düşürüldü.

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle, yürürlüğe giren bu hüküm sonucunda 4/C’li personelin aylık en az 390 TL kaybı söz konusu oldu. Bütün bu garabet yetmiyormuş gibi, şimdi de bazı kaynaklardan 4/C’li personelin mahkeme kararı ile daha önceki dönemler için almaya hak kazandığı 550-670 TL tutarındaki ek ödemenin geriye dönük olarak iadesinin istenmesi yönünde çalışma yapıldığı duyumları gelmektedir. Bu haberler üzerine, Türkiye Kamu-Sen olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ek ödemelerin iadesinin istenmemesi yönünde dilekçe gönderdik.

Mahkeme yoluyla kazanılmış bir hakkın idari bir kararla geri alınmasının hukuk devleti ve adalet ilkesiyle bağdaşmayacağını vurguladığımız dilekçede, zaten ekonomik olarak zor durumda bulunan ve düşük maaş alan 4/C’li personelin mağduriyet yaşayacağını ifade ettik. Yetkililerden böyle bir iade istenmeyeceğine dair bir genelge yayınlanarak, yaşanacak mağduriyetin önüne geçilmesini talep ettik.

 

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK İMZASIYLA;  BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLEN DİLEKÇE

2015 yılı Ağustos ayında imzalanarak 23.08.2015 tarih, 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 24. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin “C” fıkrası uyarınca çalıştırılan geçici personele 01.01.2016 tarihinden itibaren 1800 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (159,87 TL) kadar ek ödeme verilmesi karara bağlanmıştır.

Bununla birlikte toplu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce kendilerine de ek ödeme verilmesi istemiyle mahkemelere başvuran geçici personele, yargı kararıyla 550-670 TL arasında ek ödeme verilmesi hükme bağlanmıştır. Hâlihazırda haklarında olumlu mahkeme kararı dahi olsa, söz konusu personele mahkemenin öngördüğü miktar yerine Toplu Sözleşme ile belirlenen miktarda ek ödeme verilmesi öngörülmüştür. 

Bununla birlikte tarafımıza; toplu sözleşme öncesinde kendilerine mahkeme kararıyla 550-670 TL arasında ek ödeme verilen personelden, önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan ek ödemelerin geri alınması yönünde çalışmalar yapıldığı yolunda bilgiler ulaşmaktadır. Zaten gerek çalışma şartları gerekse özelleştirmeler yoluyla düşük bir gelirle çalışmak zorunda kalan personelin, yargı yoluyla almaya hak kazandıkları 5000-6000 TL tutarındaki geçmiş ek ödeme tutarını iade etmeleri 4/C’li çalışanlarımızı daha büyük bir ekonomik açmaza iteceği gibi, hukukun üstünlüğü ve adalete olan inancın da yok olmasına neden olacaktır.

Bu bakımdan söz konusu personelin mahkeme yoluyla kazanarak elde ettiği ek ödemelerin iadesinin istenmeyeceği yönünde bir karar alınarak kamuoyuna açıklanması, ortaya çıkan olumsuzlukların ve yaşanması muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi bakımından son derece önem taşımaktadır.

Bu gerekçeler ışığında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin  “C” fıkrası uyarınca çalıştırılan personelden önceki dönemlere ilişkin olarak aldıkları ek ödemelerin geri alınmayacağı yolunda bir genelge yayınlanması hususunu bilgilerinize sunarız.   

 

 

   İsmail KONCUK

    Genel Başkan