EĞİTİM UZMANI YAPILAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İLE İLGİLİ DANIŞTAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Sendikamız üyesi Ali YILDIZ’ın İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı dönemde 6528 sayılı Yasa gereğince Eğitim Uzmanı unvanıyla atanmasına ilişkin başvurusunun reddedilmesi  üzerine bu idari işlemin iptali istemiyle açtığı davada üyemizin talebi İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Dava konusu işlemin dayanağı olan yasa maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülerek  İdare Mahkemesinin kararı temyiz edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi; üyemizin Eğitim Uzmanı unvanıyla atanmasına ilişkin idari işlemin dayanağını oluşturan Yasa hükmünü hukuki güvenlik ilkesinin ihlali gerekçesiyle iptal etmiştir.
Temyiz aşamasında Danıştay 2. Dairesi;  Eğitim Uzmanı unvanıyla atanmasına ilişkin idari işlemin dayanağı olan kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yasal dayanaktan yoksun hale geldiğini belirtilerek işlemin iptali istemini reddeden İzmir 5. İdare Mahkemesinin kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

İlgili karar için tıklayınız