TÜRKİYE KAMU-SEN YAYINLARIYLA DA SENDİKACILIĞA KATKI SAĞLIYOR

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi, yayınlarıyla Türk memur sendikacılığına katkılarını sürdürüyor.

Hükümetin yıllardan beri kamu görevlilerinin iş güvencesini kaldırma yönünde sürdürdüğü girişimler, son olarak 2016 yılı Eylem Planında Kamu Personel Reformu adıyla yer buldu. Konfederasyonumuz Ar-Ge Merkezi’nin “657’yi Bilenler Konuşsun” adı altında yayınladığı kitapçık, iş güvencemize yönelik tehditlerin arttığı bu dönemde tüm kamu çalışanları tarafından büyük beğeni topladı. Kitapçıkta; Türkiye Kamu-Sen olarak 657 sayılı Kanunun aksayan birçok tarafı olduğu gerçeğinden yola çıkarak Kanunda değişmesi gereken maddeler ve kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek görüş ve önerilerimizi dile getirirken,  memurun iş güvencesinden asla taviz vermeyeceğimizi, iş güvencemize yönelik her türlü girişime karşı dimdik ayakta duracağımızı bir kez daha ilan ettik.

Ar-Ge Merkezi’nin son çalışması olan “Sendikal Gerçekler” kitapçığı ile sendikaların toplu görüşme ve toplu sözleşme süreçlerindeki mücadelesinin kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarına olan katkısı ele alındı. Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olarak masada oturduğu, mutabakat metinlerinin ve Uzlaştırma Kurulu kararlarının uygulanmasının Hükümetin yetkisinde olduğu 2002-2008 döneminde elde ettiği kazanımlar ve toplu sözleşme metninin ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının doğrudan uygulandığı ve kanun hükmünde kabul edildiği, 2009-2016 arasındaki toplu sözleşme sürecinde elde edilen kazanımlar tüm detaylarıyla incelenirken memur maaşlarının yıllar içindeki gelişimi de gözler önüne serildi. Türkiye Kamu-Sen’in yetkili olduğu 7 yıllık dönemde enflasyondan arındırılmış memur maaşlarına katkısının diğer konfederasyonun yetkili olduğu 7 yıllık dönemdekine göre 2 kat daha fazla olduğu ortaya konuldu.

Kamu görevlilerimizin hak mücadelesinde ve gelecekte karşılaşacağı sorunlar karşısında yapacakları sendikal tercihin hayati bir öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, kamu görevlilerimizin sorunlarının çözülmesine ve mücadelesine destek olacağını umduğumuz bu yayınların tüm kamu görevlilerimiz tarafından dikkatle incelenmesini umarken Türkiye Kamu-Sen’in tecrübeli ve donanımlı kadrosunun kamu görevlilerimizin hizmetinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

"SENDİKAL GERÇEKLER" KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ