MEB’DEN KARİYER BASAMAKLARINDA DÜZENLEME İSTEDİK

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 2004/83 E., 2008/107 K. Sayılı ve 21.05.2008 tarihli kararı ile 5204 Sayılı Kanun”un 1. maddesinde yer alan “alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem”….yönetmelikle düzenlenir. ” ibaresi iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararı 18.03.2009 tarih ve 27173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 18.03.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girdiği 18.03.2010 tarihinden itibaren kendiliğinden hükümsüz kalmıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı ile oluşan yasal boşluğun doldurulması için  Bakanlık tarafından bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunulmamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, konuya ilişkin  mağduriyetlerin giderilmesi için Anayasa Mahkemesi kararından sonra oluşan yasal boşluğun ivedilikle giderilmesi hususunda çalışma başlatılmasını, sınavsız olarak 10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmen, 20 yılını dolduran öğretmenlere ise başöğretmen unvanının verilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını talep ettik.                         

 

İlgili yazımız için tıklayınız