DEVLET MEMURLARININ DOĞUM İZİNLERİNE DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) tarafından düzenlenen 6 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliği 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Tebliğ kapsamında, analık ve süt izninin kullanılmasına ilişkin hükümler ile ilk defa memurluğa atanacakların durumu düzenlenmekle birlikte; evlat edinme halinde verilecek izinler ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

İlgili tebliğ için tıklayınız