YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ İSTEDİK

2016-2017 yıllarına yönelik toplu sözleşme metninin Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel başlıklı 23. Maddesi çerçevesinde ; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Kurumları Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç  normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara,bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere merkezi yönetim bütçe kanunda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi hususunda  bahsi  geçen fazla çalışma ücretinin zamanında ödenmesi veya Toplu Sözleşme metninin yürürlüğe girdiği 2016 yılı ocak ayından itibaren hiç ödenmemesi  sebebiyle yaşanan  mağduriyetlerin giderilerek   geriye yönelik ödemelerin yapılması  ve bundan sonra yapılacak sınavlarda da hak edilen ücretlerin zamanında ödenmesi için Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı talepte bulunduk. 


İlgili yazı için tıklayınız