50/D’Lİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 33/A’YA GEÇİRİLMESİ TALEBİMİZE YÖK’ÜN CEVABI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Sendikamızın 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlilerinin 33/a maddesine geçirilmesi çalışmalarının yapılmasına ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi nezdinde yapmış olduğumuz başvuruya cevap vermiştir.
İlgili cevapta, Yükseköğretim Kurulu’nun 28.05.2015 tarihli Genel Kurul toplantısında, 33/a maddesi kapsamında istihdam edilecek araştırma görevlilerinin geçişlerine üniversitelerin yetkili kurullarının karar vermelerine, bu tercihlerini kadro ilanlarında belirtmelerine, bu geçişlere imkân tanıyan üniversitelerin öğretim üyesi planlamasına dikkat ederek adil, nesnel ve ölçülebilir kriterler ile bunu sağlamalarına, bu tercihlerini araştırma görevlisi ilanlarında karar verildiği belirtilmiştir. Bununla beraber, ilgili hususa ilişkin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca istihdam edilen araştırma görevlilerinin aynı Kanunun 33. maddesi kapsamında öngörülen geçişleri, onaylanan kriterler çerçevesinde ve üniversitelerin teklifi doğrultusunda Yürütme Kurulu’nca değerlendirildiği bildirilmiştir.
Araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuran adayların lisansüstü eğitimlerine müteakip ilişiklerinin kesileceğini bilerek ilgili başvuruları gerçekleştirdiği, araştırma görevlilerinin üniversitelerin ihtiyacı dikkate alınmadan bu kadrolara devam etmelerinin sağlanmasının öğretim üyesi yetiştirilmesine sekte vuracağı; nihayet, Kurul ile üniversitelerin de büyük çoğunluğunun 50/d maddesinin uygulanmasının devam etmesinden yana olduğu belirtilmiştir.


İlgili cevabi yazı için tıklayınız 

50/D MAĞDURİYETİ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİDİR