YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZUNDA TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLARLA İLGİLİ YAZIYA DAVA AÇTIK

2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu “Yöneticilik görev süresinin hesaplanması, tereddüt edilen hususlar-1” konulu 28.03.2016 tarihli yazının 1. Maddesinin ilk cümlesinde; “6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına yönetici olarak atanan ve halen görevine devam edenlerin, aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev süreleri toplanarak hesaplanacaktır” denilmektedir.

06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin; “Yönetici görev süresi hesaplanması” başlıklı 28. Maddesinin 1. Fıkrasında, ; (1) Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Denildiği halde, Yönetmelikte yer alan düzenlemeye aykırı olarak, ilgili yazıda 6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına yönetici olarak atanan ve halen görevlerine devam edenlerin aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplanarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu durum normlar hiyerarşisine aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirme Kılavuzu  “Yöneticilik görev süresinin hesaplanması, tereddüt edilen hususlar-1” konulu 28.03.2016 tarihli yazının 1. Maddesinin ilk cümlesinde yer alan “6528 sayılı Kanundan önce eğitim kurumlarına yönetici olarak atanan ve halen görevine devam edenlerin, aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev süreleri toplanarak hesaplanacaktır” ibaresinin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız