YÖNETİCİ OLMA ŞUURUNDAN YOKSUN MÜDÜRLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Hatay İli Belen İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ŞAHAN ve Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İlçe Milli Eğitim Müdür V. Cemal KALAY, görevlerinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı olarak, 01.05.2016 tarihinde Memur-Sen tarafından düzenlenen ve Kahramanmaraş’ta yapılan 1 Mayıs mitingine katılarak, Eğitim Bir-Sen yazısının bulunduğu sendika yeleklerini giyerek, sendika üyeleri ve yetkilileri ile birlikte fotoğraf çektirmişlerdir. Görevlerinin bulunduğu makam gereği objektif ve tarafsız olmaları, tüm sivil toplum kuruluşlarına eşit seviyede yaklaşmaları gerekirken,  tarafsızlıklarını koruyamamışlar ve kanunlar tarafından belirlenen yetkinin dışına çıkarak, görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlali ile nefret ve ayrımcılık suçunu işlemişlerdir. Bu tavırlarıyla bir sendikanın lehine, diğer sendikanın aleyhine tutum içerisine girerek, emri altındaki çalışanlara adeta adres gösterir gibi psikolojik baskı anlamında bir tavır geliştirmişlerdir. Bu nedenle Türk Eğitim Sen olarak, Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir ŞAHAN ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdür V. Cemal KALAY hakkında suç teşkil eden fiilleri nedeniyle cezalandırılmaları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda;  haklarında disiplin soruşturması yapılması hususunda da Bakanlığa talepte bulunduk.   

 

MEB’e yazdığımız yazı  için tıklayınız 

Suç Duyurusu Dilekçesi için tıklayınız 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SENDİKA TEMSİLCİSİ OLARAK MI ÇALIŞIYOR?