ÜCRETLİ ÖĞRETMENE DESTEKLEME KURSLARINDA YAPILAN “ÜCRET GASPINI” YARGIYA TAŞIDIK

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 4728148 sayılı yazısında ilgi tutulan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 27998389-110.01.15/3722 sayılı yazısında; Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında, öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanmasının mümkün olmadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlere, ders görevinin verilmesinin mümkün olduğu ancak, bu kapsamda görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin, kadrolu öğretmenlerde olduğu gibi % 100 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmektedir. 
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9. Maddesi uyarınca, destekleme ve yetiştirme kurslarında, ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen ücretli öğretmenlere, fiilen aynı görevi yerine getirdikleri halde,  ek ders ücretlerinin % 100 fazlasıyla ödenmemesi, eşit işe eşit ücret ilkesi ile Anayasa’da yer alan Angarya yasağına ve eşitlik ilkesine aykırıdır.  
Türk Eğitim Sen olarak, destekleme ve yetiştirme kurslarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 4728148 sayılı işlemi ile bu işleme gerekçe gösterilen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2016 tarih ve 27998389-110.01.15/3722 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için dava açtık. 

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız