ZORUNLU HİZMET ALANINDA FAZLADAN ÇALIŞILAN TÜM SÜRELERE ARTIRIMLI PUAN VERİLMESİ İÇİN EMSAL DAVA AÇTIK

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet Puanları” başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrası “6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Bazı öğretmenlerimiz, bir zorunlu hizmet bölgesinde, Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapmasına karşılık, yukarıda yer alan hükümde belirtilen “..Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere..” ibaresinden dolayı ek hizmet puanlarından yararlanamamaktadır. Eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulamadan dolayı Sendikamıza da çok sayıda şikayet ulaşmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak, bir üyemizin zorunlu hizmet bölgesinde fazladan çalıştığı sürelere ek puan verilmesi ve MEBBİS sistemine işlenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair idari işlem ile bu işlemin gerekçesi olan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet Puanları” başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında geçen “Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere..” ibaresinin iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

 

İlgili Dava Dilekçesi için tıklayınız