SENDİKA TOPLANTISINA DAVET İÇİN YAZI YAZAN İL MÜDÜRÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Isparta İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Ahmet YILDIRIM  görevinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesine aykırı olarak ; Eğitim Bir-Sen Isparta İl Başkanlığı tarafından   düzenlenen 14 Mayıs 2016 tarihinde saat 18:30’da Merkez Halk eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan  Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mehmet Baki ÖZTÜRK’ün katılacağı ‘‘Herşey Seninle Başlar ’’ konulu konferansa okul müdürleri,stajyer öğretmenler ve rehber öğretmenlerin katılımının sağlanması için 10.05.2016 tarihli 27749142-821-E.5210698 sayılı  Konferans konulu resmi yazıyı Isparta ilindeki tüm okul müdürlüklerine göndermiştir.Görevinin bulunduğu makam gereği objektif ve tarafsız olması, tüm sivil toplum kuruluşlarına eşit seviyede yaklaşması gerekirken,  tarafsızlığını koruyamamış ve kanunlar tarafından belirlenen yetkinin dışına çıkarak, görev ve yetkisini  kötüye kullanarak, Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlali ile nefret ve ayrımcılık suçunu işleyerek bu tavırıyla  bir sendikanın lehine, diğer sendikanın aleyhine tutum içerisine girmiş, emri altındaki çalışanlara adeta adres gösterir gibi psikolojik baskı anlamında bir tavır geliştirmiştir. Bu nedenle Türk Eğitim Sen olarak, Isparta İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Ahmet YILDIRIM hakkında suç teşkil eden fiilleri nedeniyle cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda;  hakkında disiplin soruşturması yapılması hususunda da Bakanlığa talepte bulunduk.  

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

İlgili Suç Duyurusu Dilekçesi için tıklayınız