ANAYASA MAHKEMESİ KARİYER UZMANLIKLARDA MERKEZ, TAŞRA AYRIMINI İPTAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi, kariyer uzmanlıklara 666 sayılı KHK ile getirilen merkez ve taşra uzmanı ayrımını iptal etti.  Kararın uygulanması bir yıl sonraya ertelendi. Mahkeme’nin 2016/30 sayılı iptal kararı esastan değil, 666 sayılı KHK’nın getirdiği düzenlemelerin KHK’nın dayandığı yetki kanunu kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle verildi. Dolayısıyla idare, bu konu hakkında yeni bir düzenleme yapmazsa, KHK ile ortaya çıkan adaletsizlik giderilmiş olacak ve merkez taşra uzmanı ayrımı ortadan kalkacak. Ancak idarenin önümüzdeki bir yıl içinde yeni bir düzenleme ile merkez taşra uzmanı ayrımını yeniden getirmesi de söz konusu.   
Buna göre bir yıl içinde yani, 24 Mayıs 2017'ye kadar yeni bir düzenleme yapılmazsa 666 sayılı KHK’daki merkez ibaresi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için gelir uzmanları ve bakanlıkların taşra teşkilatlarında görev yapan kariyer uzmanlar da 666 sayılı KHK'ya göre maaş alabilecek ve bu konudaki merkez, taşra ayrımı ortadan kalkmış olacak. 
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan İsmail KONCUK, “Kamu görevlilerine eşit işe eşit ücret getireceği iddiasıyla çıkarılan 666 sayılı KHK’nın yeni adaletsizlikler doğurduğunu, KHK ile kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarında yapılan köklü düzenlemelerin hukuk devleti ilkelerine uymadığını defaten dile getirmiştik. 
Gerek toplu sözleşme görüşmelerinde gerekse yetkililerle yaptığımız toplantılarda bu düzenlemenin doğurduğu sorunların çözümü noktasındaki taleplerimizi de kendilerine ilettik. Ancak, bu konuda bir ilerleme kaydedilemedi. 
Şimdi Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK le getirilen düzenlemelerle idarenin kendisine verilen yetkiyi aştığına hükmetti. Daha önce de üst kurullardaki uzmanlara ilişkin olarak bu yönde bir karar vermişti. Aslında 666 sayılı KHK’nın başlı başına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun konusu olan kamu görevlilerinin mali ve özlük hakları ile emeklilik haklarına bu denli müdahale etmesi doğru değildi. Dolayısıyla 666 KHK ile getirilen bütün mali düzenlemelerde bu tür bir yetki karmaşası bulunuyor. Bu konuda bütün itirazlarımızı dikkate alan, çalışanların ikramiye, prim, fazla mesai, döner sermaye gibi ödemelerinin ek ödemeden mahsup edilmediği yeni bir sistemin taraflarla tartışılarak bir kanunla düzenlenmesi zorunluluğu bulunuyor. 
Temennimiz, idarenin yaptığı bu yanlışı görüp yeni bir düzenleme yaparak merkez, taşra uzmanı ayrımı konusunda ısrar etmemesi ve bu adaletsizliğe bu şekilde bir son verilmesi yönündedir.” dedi.