MAHKEME KAZANAN MÜDÜRLERİN GENEL MÜLAKATA KATILMA HAKKI ENGELLENEMEZ

2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu’nun ekinde yer alan 2016 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimi’ne göre, müdür adaylarının sözlü sınavları 23-31 Mayıs tarihleri arasında yapılmaktadır. İdarenin 06.10.2015 tarihli Yönetmelik’te düzenlenen hükümler doğrultusunda uyguladığı ve yasal haklarını saklı tutmak kaydıyla şerh düşerek sözlü sınava katılan ve mülakat sonucunda tesis edilen işlem ile bu işleme bağlı olarak görev sürelerinin uzatılmamasına ilişkin işleme dava açan müdür adaylarının, ilgili kılavuzda belirtilen sözlü sınava başvuruda bulunabilmeleri, daha önce katıldıkları mülakattan feragat etme şartına bağlanmaktadır. Bu durum, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete aykırıdır. Bu şekilde bir uygulamanın yapılması, yapılan mülakatları şaibeli hale getireceği gibi, bu mülakatların iptali için açılan davalarda, mülakatların tamamının iptali gibi hukuki sonuçlar doğurabilecektir.

Türk Eğitim-Sen olarak, mahkeme kararı gereği daha önce mülakata tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın, tüm müdür adaylarına sözlü sınava başvuruda bulunma hakkının verilmesi hususunda; MEB’e talepte bulunduk.

İlgili yazımızı için tıklayınız