SEMİNER ÇALIŞMALARININ İKİNCİ HAFTASI İÇİN İL İÇİ TERCİHLER ENGELLENMEMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 08/05/2016 tarihli yazısı doğrultusunda Haziran 2016 döneminde öğretmenlerimizin yapacağı mesleki çalışmalar 20-30 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu yazı doğrultusunda öğretmenlerimiz mesleki çalışmalarının ilk haftasında okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında bu çalışmalarını yapacaklar, ikinci haftasında ise il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belirli merkez / merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulacaklardır.

Her ne kadar öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarının ikinci haftasında il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belirli merkez / merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulacakları belirtilmiş ise de büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan ilçeler arasında seminer yeri değişikliği talepleri reddedilerek Büyükşehir statüsündeki il içerisinde farklı ilçelerde seminer çalışmalarına katılmak isteyen öğretmenlerimiz mağdur edilmektedir.

Büyükşehir statüsündeki il içerisinde ilçeler arasındaki mesafenin bazı yerlerde yüzlerce km olduğu düşünülerek bu durumdaki öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesi ve ilin statüsüne bakılmaksızın ilçeler arası seminer çalışmalarına katılabilmelerinin sağlanması hususunda Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız