ENGELLİ ÖĞRETMEN NORM FAZLASI OLARAK RE’SEN YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ TUTULAMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 03/06/2016 tarihli Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği norm fazlası durumunda olan ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmelerle ilgili görüş yazısında; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-3 maddesinin 4.fıkrasındaki; “Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelik’te yer alan diğer hükümler uygulanır.” Hükmüne atıfta bulunmuştur.

Dolayısıyla norm kadro fazlası durumunda olan öğretmenlerimiz engellilik durumu nedeniyle belgelerini ibraz ettiği sürece okulda norm kadro fazlası olarak görevine devam edebilecek ve norm fazlalığı nedeniyle yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Engellilik durumu nedeniyle öğretmenlerin isteğinin dışında yer değişikliğine tabi tutulamayacağına dair bu hükmün atıfta bulunulan çerçeve yönetmelikle birlikte  Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde de yer alması gerekmektedir.

MEB’nın görüş  yazısı için tıklayınız