SORU ÖNERGESİNE CEVAP: MEB, SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIKMIŞ!..

Bilindiği üzere; Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davalarda, Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E. sayılı ve 06.03.2014 tarihli kararı ve Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı ile; şube müdürü atamalarının sadece sözlü sınav puanına göre yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1634 E. sayılı dosyası ile sözlü sınav sonuçlarına istinaden yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptali istemiyle açtığımız dava ise halen derdest olup, bu süreçte, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2014/955 E., 2015/341 K. sayılı ve 26.02.2015 tarihli kararı ile sözlü sınav puanına dayalı olarak yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptaline karar verilmiş ve bu karar Danıştay 2. Dairesinin 2015/3097 E., 2015/8038 K. sayılı ve 15.10.2015 tarihli kararı ile onanmıştır. Buna karşılık, Milli Eğitim Bakanlığınca yargı kararının gereği yerine getirilmeyerek, sözlü sınav puanına dayalı olarak atanan 1709 şube müdürünün atama işlemleri halen iptal edilmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Sayın Oktay ÖZTÜRK tarafından T.B.M.M. Başkalığına Milli Eğitim Bakanı Eski Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere sunulan 7/1377 Esas Numaralı Soru Önergesinde, 1709 şube müdürü ataması ile ilgili olarak yargı kararlarının uygulanmamasının sebepleri, sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığı, Danıştay kararları gereğince 1709 mevcut şube müdürünün atamalarının iptal edilerek yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması ile yeniden atamaların hangi tarihte yapılacağı,  sınavı kazanan 1709 şube müdürünün hangi eğitim sendikalarına üye oldukları sorulmuştur.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının bahsi geçen soru önergesine cevaben hazırladığı yazıda ise yönetmelikte değişiklik yapılarak yargı kararının gereğinin yerine getirildiği, iptal edilen yönetmelik hükmünden dolayı mağdur olan adayların açtıkları bireysel davaları kazandıkları ve davayı kazananların yeniden değerlendirmeye alındıkları, ayrıca yapılan yönetici atamalarında adayların herhangi bir sendikaya üye olup olmadıklarına bakılmadığı belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu açıklamada “ben yaptım oldu” mantığı ile hareket ettiğini tamamen gözler önüne sermiştir. Yönetmelik değişikliği geriye dönük yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmayacağı gibi yargı kararıyla iptaline hükmedilen 1709 şube müdürünün atamasının neden halen iptal edilmediği de açıklanamamaktadır. Yargı kararını uygulamayan Bakanlık yetkilileri açıkça Anayasayı ihlal etmekte ve suç işlemektedirler. Bakanlık, yargı kararlarını uygulamamak konusundaki inadından vazgeçmeli ve 1709 şube müdürünün hukuka aykırı şekilde yapılan atama işlemlerini derhal iptal etmelidir.

 

Soru önergesi için tıklayınız

Bakanlığın Soru Önergesine Cevabı için tıklayınız