BAŞBAKANLIK`TAN, YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NDA SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN MÜDAHİLLİĞİNİ TALEP ETTİK

15 Temmuz tarihinde gerçekleşen ülkemize yönelik hain saldırının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında başlayan görevden alma işlemleri, terör örgütü ile bir bağlantısı olmayan bazı çalışanlarımızı da mağdur etmeye başlamıştır.
 
Konuyla ilgili Başbakanlığa bir dilekçe yazarak mağduriyetler hakkında ilgili makama bilgi veren Genel Başkan İsmail Koncuk, somut deliller olmadan yapılan görevden almalara dikkat çekti.
 
Konfederasyon olarak, devletimizin çok kritik süreçten geçtiğinin farkında olduklarının altını çizen Koncuk; bu aşamada dahi adaleti tesis edip, suçlu ve suçsuzu ayırt etmeyi, her alanda adaletli hukuk düzenini kurmayı, devletin kati olarak yerine getirmesi gerektiği görevlerinden biri olduğunu hatırlattı.
 
Dilekçede ayrıca, bazı kendini bilmez mülki amirlerin “bana isim bulun” diyerek kurum amirlerine baskı yaptığı bilgisinin de kendilerine geldiğini anlatan Genel Başkan,  birçok kurumda  tehdit unsurunun arttığına dikkat çekti.
 
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
 
“OHAL KHK’sı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan görevden uzaklaştırma veya işten atma işlemlerinde, kamu görevlisinin Anayasadan ve bağlı bulunduğu kanundan gelen haklarına riayet edilmesi, somut bilgi ve belgeye dayanmayan, suç kastını içermeyen işlemlerin anılan görevden uzaklaştırma ve işten atılma işlemlerine esas alınmaması, işten atılma durumunun ortaya çıktığı hallerde kamu görevlisinin bağlı bulunduğu sendika temsilcisinin de yer aldığı sisteme işlerlik kazandırılmasının yapılan uygulamalarda denge sağlanması açısından faydalı olacağı görüşüyle ilgili hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLEN DİLEKÇE