ÖYP’Lİ AR.GÖR.İLE İLGİLİ DÜZENLEME TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNE YENİ PROBLEMLER EKLEYECEKTİR

02.09.2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı KHK ile bütün ÖYP’li araştırma görevlileri 2547 sayılı kanunun 33/a maddesinden 50/d maddesi kapsamına geçirilmiştir. Daimi statüde çalışan araştırma görevlileri, bu düzenleme ile sadece lisansüstü eğitimleri boyunca iş güvenceleri devam edecek öğretim elemanı durumuna düşürülmüştür.

Ayrıca, bu düzenleme ile yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmakta olan akademisyenlere  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kadrosunun bulunduğu üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamaları iptal edilir. Hükmü yer almaktadır. Kaldı ki kendi üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi olmadığı için başka üniversitelere lisansüstü eğitimlerini tamamlamak için görevlendirilen bu akademisyenleri belirsiz bir süreç beklemektedir. Başlamış oldukları bu eğitimlerinin akıbeti ne olacaktır? Verilen emekler harcanan kaynak ve zaman ülkemizin kaynak israfı olacaktır.

Araştırma görevlilerin yeniden eğitim yaptıkları üniversitelere görevlendirme yapılıp yapılmayacağı belirsizliğine birde mağduriyetler, işsizlik, mobbing ve daha birçok sorunlar eklenecektir.

Türk Eğitim-Sen  olarak genç akademisyenlerin mağduriyetleri giderilinceye kadar problemin takipçisi olacağımız belirterek yöneticileri ve karar merciini sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca her türlü girişimi bütün meşru zeminlerde geçmişte olduğu gibi yine yerine getireceğimizi belirtiriz.