ÖYP’LİLERİN KHK İLE YAŞADIKLARI SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEDİK

01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. Maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek 30. Maddesiyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı, bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.  Bu düzenleme ile araştırma görevlilerinin daimi kadro olan (33/a) kadroları ellerinden alınarak; kadroları, burslu öğrenci statüsü taşıyan ve geçici kadro olan (50/d) kadrosuna dönüştürülmüştür. Kendi üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi olmadığı için başka üniversitelere lisansüstü eğitimlerini tamamlamak için görevlendirilen bu akademisyenleri belirsiz bir süreç beklemektedir. Aniden getirilen bu kriterler, özellikle doktorasını almış ve şu an KHK nedeniyle 50/d kadrosuna geçirilen araştırma görevlilerini zor durumda bırakacaktır. Kaldı ki; YÖK’ün son genelgesinde, üniversitelerin araştırma görevlilerini isterse 33/a’ya geçireceği, istemezse 50/d ile çalışmaya devam ettirebileceği, araştırma görevlisi 50/d ile atanmış olsa bile istifa ettiğinde senet yükümlülüğü olacağı belirtilmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak, ÖYP’li üyelerimiz ile yapılan toplantılar sonucunda hazırlanan, mağduriyetleri ve çözüm önerilerini içeren raporu Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Siyasi Parti Grup Başkanvekillerine gönderdik. 
   


İlgili Üst Yazılarımız için tıklayınız


Üst Yazı Ekinde Gönderdiğimiz Rapor İçin Tıklayınız