ENGELSİZ BİR DÜNYA!

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

“Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk,  “Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır. Onları anlamak, onlarla bütünleşmek toplum kurallarının bir gereğidir” dedi.

Genel Başkan İsmail Koncuk mesajında şu değerlendirmelere yer verdi; 

Ülkemizde 9 milyon dolayında engelli vatandaşımızın olduğu tahmin edilmektedir. Bu kadar çok engelli vatandaşımız olmasına rağmen ne iş yaşamında ne de sosyal yaşamda engelli vatandaşlarımızın yeterince yer alamadığını görmekteyiz. Bizler, çevremizi ve çalışma ortamımızı engelli vatandaşlarımıza uygun şekilde hazırlayamadığımız için, engelli vatandaşlarımız toplumdan soyutlanmakta ve kaderleriyle baş başa kalmaktadırlar. 

Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır. 

Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bir insanın engelli olmasının; onun diğer insanlar gibi yaşaması, sıkıntı ve zorluklara rağmen başarılı olması için yaşama sevincini hiçbir şekilde kaybetmemesi gerekmektedir. 

Çağdaş dünyanın geldiği ileri noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması sosyal bir devletin asli görevidir.

Bütün vatandaşlarımızdan olduğu gibi engelli bireylerimizin de bilgi birikimlerinden, tecrübelerinden ve yaratıcılıklarından azami düzeyde faydalanmalıyız. Bugün bütün dünyanın fikirlerine büyük saygı duyduğu bilim adamı Stephen Hawking, bırakın hareket etmeyi konuşamayacak derecede engelli iken, insanlığa ve bilime kattıkları yadsınamayacak derecede önemlidir.

Bu bakımdan 9 milyon engelli vatandaşımız bizim önemli bir değerimiz ve iş gücü potansiyelimiz olarak kabul edilmelidir.    

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen %3 engelli çalıştırma zorunluluğu engellilerin işe alınması için azami bir sınır teşkil etmemeli, aksine asgari bir sınır olarak belirlenmelidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 49 bin engelli memur varken, bir o kadar da engelli memur kadrosu açığı bulunmaktadır. Toplam kamu istihdamı ile kıyaslandığında kanun gereği kamuda çalıştırılması gereken %3 oranında engelli sayısı 90 bin dolayında olmalıdır. Kamu istihdamında dahi engelli çalıştırma zorunluluğu, alt sınırdan uygulanırken özel sektörden engelli istihdamını artırmasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır. Onları anlamak, onlarla bütünleşmek toplum kurallarının bir gereğidir. Engelli kamu görevlilerimizi, sorunlarının çözümü için Türkiye Kamu-Sen çatısı altında birleşmeye davet ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli vatandaşlarımızın her türlü sorununun çözüldüğü, önlerine konulan her türlü engelin kaldırıldığı uygulamalara vesile olacak uygulamalara imza atıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımızı hayatımızın her alanında görebilmeyi ümit ediyoruz.