TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ SONA ERDİ.

Türk Eğitim-Sen ve  Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin, 01-04 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlediği “2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” sona erdi.

Kongre kapanış programı, Uluslararası “Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Kapanış ve Değerlendirme Oturumu” ile başladı. Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK’in başkanlığında yapılan Değerlendirme Oturumunda; Prof. Kilishbay SUNGETOLU, Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU, Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Prof. Dr. Ali KAFKASYALI, Prof. Dr. Salim GÖKÇEN, Prof. Dr. Adnan BAKİ, Doç. Şahin İSMAYİLOV kongrede sunulan bildiriler ve kongrenin icrası ile ilgili değerlendirmelerde bulundular.

Kapanış ve Değerlendirme Oturumunun sonunda, kongreye katılan katılımcılar adına sonuç bildirgesi Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK tarafından okundu. Sonuç bildirgesinin ardından UAESEB Yönetim Kurulu tarafından bilimsel çalışmalarıyla Türk Dünyası'na, Türk kültürüne, Türk eğitimine ve Türk düşünce hayatına hizmet eden akademisyenlere Hoca Ahmet Yesevi Türk Dünyası Hizmet Ödülü, Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, Hoca Ahmet Yesevi Türk Eğitimine Hizmet Ödülü, Hoca Ahmet Yesevi Hikmet Ödülü takdim edildi.

Genel Başkanımız İsmail KONCUK’a da Türk Dünyası Akademisyenleri adına, Türk Akademisyenler Platformu tarafından “Türk Dünyası'na, Türk Kültürüne ve Türk Akademisine Hizmet Ödülü” verildi. Bu ödülü Genel Başkan Koncuk’a, Prof. Dr. Ali YAKICI takdim etti.

Dünya Liderlik Akademisi üniversite öğrencileri arasında bir anket gerçekleştirmişti. Bu ankete göre Genel Başkan İsmail Koncuk, yüzde 91 oy oranı ile “Lider Türk Sendikacı” seçildi. “Lider Türk Sendikacı Ödülü” de Genel Başkan Koncuk’a Dünya Liderlik Akademisi Başkanı Talu BİLGİLİ tarafından takdim edildi.

“2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi” Türkiye Kamu-Sen, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı İsmail KONCUK’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Genel Başkan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Türk Eğitim Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliğince, çok önemli bir organizasyonun kapanış oturumunu yaparak, Uluslararası Kongremizi tamamlamış olduk. Türk Eğitim Sen'in misyonu ile örtüşen büyük bir çalışmayı başarı ile tamamlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kırım, Kosova, Makedonya olmak üzere tam 22 ülkeden katılan akademisyenler eğitim ve sosyal bilimleri alanlarında, 9 ayrı salonda tam 77 oturumda 430 bildiri sundular, büyük emek mahsulü olan bildirilerin Türk Dünyası'nın problemlerine ışık tutmasını diliyorum. Bu bildiriler, tabi ki, kitap haline de getirilecektir.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin, günlerce süren hazırlık aşamasında gerek bini aşan bildiriyi değerlendiren gerekse sıfır hatayla, başarılı bir organizasyon yapan tüm arkadaşlarıma, katılım sağlayan bütün akademisyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah, bundan sonra da benzeri çalışmaları yapmaya gayret göstereceğiz. Türk Dünyası'nın yakınlaşmasına katkı sağlayacak her çalışma bizim için önemli ve vazgeçilmezdir. Ahlaksızlığın, kirliliğin revaçta olduğu günümüzde, böylesine ulvi bir misyonu üstlenen bir kuruluşun üyesi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız.”

Kongrenin Sonuç Bildirgesi şu şekildedir:

Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz yüzyıl, ‘bilgi çağı’ olarak adlandırılmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojisinde yaşanan ve hızına yetişmenin zorlaştığı gelişmeler, bilgiye ulaşmanın maliyetini düşürmüş; bilgiye ulaşılması, önceki yüzyıllarla kıyaslandığında ciddi bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte bu ulaşılabilir bilgi ağları içinde, stratejik bilgi niteliği taşımayan ürünler elenmektedir. Dolayısıyla stratejik bilgi üretmek, artık ayırt edici bir vasıf kazanmıştır.

Günümüzde stratejik bilgi üretmenin değişik zeminleri bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlisi de akademik çerçeve içinde üretilen bilgidir. Akademik seviyede üretilen bilginin bilimsel kuruluşlar ve bilim adamları tarafından paylaşılmasını sağlamak, bilgi üretiminin bir sonraki safhasını oluşturmaktadır. Bu paylaşım ise yalnızca akademik kuruluşlar eliyle değil sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, alanında Türkiye’nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından düzenlenen kongre, temelde bu amaçla toplanmıştır.

Öte yandan küreselleşme olgusu, millî kültürleri doğrudan veya dolaylı olarak kendi çekim alanı içine almakta, eritmekte ve tek tipleştirmektedir. Bu etkilere karşı yeterli direnç göstermenin ve ayakta kalmanın yolu, kök değerlerine bağlı stratejik bilgi üretme çabasıdır. Sibirya’dan Avrupa’ya, Kuzey Buz Denizi’nden Güney Türkistan’a kadar oldukça geniş bir coğrafî alanı yayılmış olan Türk kültür sahası da aynı etkilere açık durumdadır. Düzenlenen bu kongrenin Türk kültür değerlerinin korunmasına ve geliştirilmesine ciddi bir katkı yapması da hedeflenmektedir.

Bahsedilen amaçlar ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası’ndaki sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmelere yeni bakış açıları getiren çalışmaların sunulduğu bilimsel bir toplantı olmuştur. Muhtelif disiplinler çerçevesinde sunulan tebliğler, üretilen bilgilerin tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca Türk Dünyası’nın muhtelif coğrafyalarına ve boylarına mensup bilim adamları arasında yeni işbirliği imkânları sunması bakımından da ciddi bir kazanıma hizmet etmiştir.

Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından gerçekleştirilen, Türk Milleti’nin manevî mimarlarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi anısına düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, bahsi geçen amaçlara ve hedeflere ulaşılması yönünde önemli bir adım niteliğindedir. Bu bağlamda Sendikamız, kuruluş misyonuna uygun olarak benzeri akademik organizasyonların devam etmesi noktasında kararlılığını bir kez daha vurgulamakta ve Türk Dünyası’nın ‘dilde-fikirde-işte birlik’ ülküsü hedefine odaklanması konusunda, sivil toplum kuruluşları içinde öncü rol üstlenmeyi bir görev kabul etmektedir.