MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUK

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.07.2015 tarih ve 6336 sayılı görüş yazısında, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 5., 12. ve 13. maddelerinde meslek yüksekokulu müdürlerine ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle, meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının, 2914 sayılı Kanunun 5, 12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanması sırasında yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali haklardan yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı değerlendirilmiştir. Bu görüş yazısı doğrultusunda yapılan uygulama, meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının mağduriyetine neden olmuştur. 
Türk Eğitim Sen olarak,  Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve YÖK Başkanlığına gönderdiğimiz yazılarda, meslek yüksekokulları müdür ve müdür yardımcılarının, 2914 sayılı Kanunun 5, 12 ve 13 üncü maddelerinin uygulanması sırasında yüksekokul müdür ve müdür yardımcılarına sağlanan mali haklardan yararlandırılmamalarına ilişkin uygulamadan vazgeçilerek, mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi için çalışma başlatılması hususunda talepte bulunduk.

Başbakanlık Makamına yazdığımız yazı için tıklayınız 

Devlet Personel Başkanlığı yazdığımız yazı için tıklayınız

Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

YÖK’e yazdığımız yazı için tıklayınız