YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KURSTA YAŞANAN SORUNLAR GİDERİLMELİDİR

Bilindiği üzere,  MEB tarafından 12/12/2016 - 20/12/2016 tarihleri arasında, sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlere yönelik olarak Mahalli Hizmetiçi Eğitim kapsamında “Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitimi Kursu” düzenlenmesi planlanmıştır. Sözkonusu eğitime kursiyerlerin katılımı konusunda ise isteğe bakılmamakta ve katılım zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca, bu kurslar bazı yerlerde mesai saatleri içerisinde, bazı yerlerde ise mesai saatleri dışında düzenlenmektedir. Ancak, MEB tarafından yapılan açıklamalarda, faaliyette görev alan eğitim görevlilerinin ek ders ücretlerinin UNICEF tarafından gönderilen ödenekten karşılanacağı belirtilmesine karşılık, eğitime katılan kursiyerlere ek ders ücreti ödenmesi ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemesi sebebiyle, eğitime zorunlu olarak katılmak durumunda olan kursiyer öğretmenlerimiz ek ders ücretinden yararlanamamaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, kurslara katılımın öncelikle isteğe bağlı hale getirilmesi ve kursa katılan kursiyer öğretmenlerin de hak ettikleri ek ders ücretlerinden yararlandırılmaları hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız