30 YILDAN FAZLA HİZMETİN KARŞILIĞI GÜNCELLENEREK ÖDENMELİDİR

30 yıldan fazla hizmet süresi olan kamu çalışanlarına 30 yıl sonrasında çalıştıkları süreler için de emekli ikramiyesi alabilmelerine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. 

Buna göre, 30 yılın üzerindeki hizmetlerine ilişkin olarak ikramiyelerini alamayan kamu görevlisi emeklilerine 30 yılın üzerinde çalıştıkları süreler için ödenecek ikramiye miktarının, emekli olunan tarihteki belirlenmiş katsayılar üzerinden hesaplanması ve geçmişe ilişkin bir faiz ya da güncelleme yapılmaması öngörüldü. Hal böyle olunca 300 bin dolayındaki emeklinin de ikramiye hayalleri suya düşecek gibi görünüyor. 

Geçmişe dönük her türlü borç ve alacaklarda güncelleme yapılarak hak sahiplerinin mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanırken, bu kanunda yıllarca mağdur edilmiş emeklilere güncelleme yapmadan emekli oldukları tarihteki katsayı ve göstergeler üzerinden ödeme yapılacak olması, yıllardır haksızlığa uğramış emeklilerimiz için yeni bir mücadele konusu yaratacak. 

Buna göre kamu görevlileri ne kadar önce emekli oldular ise 30 yıldan fazla süreler için o kadar az ikramiye alacaklar. Öyle ki, yıllar geriye gittikçe emeklilerin alacağı ikramiye miktarı da kuruşlu rakamlara inecek. 

Tasarıya göre üniversite mezunu 2200 ek göstergesi olan ve 1. Derecenin 4. Kademesindeki bir kamu görevlisi bugün emekli olduğunda çalıştığı her bir yıl için 2584,8 TL ikramiyeye hak kazanıyor. Ancak, tasarıya göre aynı durumdaki bu kamu görevlisinin 2005 yılında emekli olduğu varsayıldığında, 30 yılın üzerindeki her bir tam yıllık hizmeti hesaplanırken 2005 yılındaki katsayı ve göstergeler dikkate alınacağı için kendisine yalnızca 914,1 TL ödeme yapılacak. 2002 yılında emekli olan bu şartlardaki bir kamu görevlisine ise 30 yılın üzerinde çalıştığı her yıl için 522,5 TL emekli ikramiyesi ödenecek. 

Emekli olunan tarih geriye gittikçe alınacak emekli ikramiyesi de kademeli olarak düşecek. Yapılan hesaplamalara göre, 1 Ocak 1991 tarihinde emekli olan bir kişi kuruma başvurduğunda, 30 yılın üzerindeki her yıl için yalnızca 93 kuruş, 1 Ocak 1988 tarihinde emekli olan bir kişi ise her yıl 20 kuruş alacak. Tasarıya eklenen bir hüküm ile yapılacak ödemenin 100 TL’nin altında olmayacağının kararlaştırılması, geçmiş yıllarda emekli olan ve 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan kamu görevlilerinin ne denli mağdur edileceğinin en açık örneği olarak göze çarpıyor.

 

KONCUK: YOL YAKINKEN BU HATA TBMM’DE DÜZELTİLMELİ VE 30 YILDAN FAZLA HİZMET SÜRESİNİN KARŞILIĞI GÜNCELLENEREK ÖDENMELİDİR 

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “2016 yılının haziran ayında tasarı ilk olarak kamuoyuna duyurulduğunda bu yanlışlığı gündeme taşıyarak yapılacak düzenlemenin yeni bir mağduriyet yaratmaması gerektiğini ifade etmiştik. Hiç kimse umutla bekleyen emeklilerimizi hayal kırıklığına uğratma hakkına sahip değildir” dedi. Koncuk, "30 yıldan fazla hizmet süresi olan kamu çalışanlarına fazladan çalıştıkları sürelerin karşılığı olarak da emekli ikramiyesi ödenmesine ilişkin kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu konuda yıllardır verdiğimiz mücadele Anayasa Mahkemesi’nin de kararıyla bir nihayete kavuşmak üzere… Ancak tasarının detayları, bu konuda beklenti içinde olan insanlarımızı bir kez daha umutsuzluğa sürüklemiştir.

30 yıldan fazla çalışan emeklilerimize ödenmesi planlanan emekli ikramiyelerinin güncellenmeden ödenecek olması birçok emeklinin yıllarının karşılığını neredeyse kuruş olarak geri almasına neden olacaktır.

Yıllardır bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi noktasında en sonunda bir adım atılması bizleri de memnun etmişken geçmişe dönük ödemelerin güncelleme yapılmadan verileceğine dair bir hüküm konulması adalet ve hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayan bir durumu ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye Kamu-Sen olarak yetkililere bir kez daha sesleniyor ve geçmiş yıllarda emekli olanların alacakları rakamların bugüne göre güncellenmesini ve 30 yıldan fazla çalıştıkları sürelerin karşılığının günün koşullarına göre ödenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Şu an her şey bitmiş değildir. Tasarı TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde yapılacak bir düzeltme ile ya 30 yılın üzerinde hizmeti bulunan bütün emeklilere, fazladan çalıştıkları yıllara ilişkin olarak yapılacak ödemenin hesabında 1 Ocak 2017 itibarı ile mevcut olan katsayı ve göstergeler uygulanmalı ya da emekli oldukları tarih baz alınarak ödemelerde güncelleme yapılması sağlanmalıdır.    

Bu tasarı bu haliyle TBMM Genel Kurulu’ndan da geçerek yasalaşırsa, emeklilerimiz aldıkları geçmişe dönük ikramiyelerin güncellenmesi için yine yargı yoluna başvuracaktır. 

Sorunları kaynağında çözmek temel hedef olmalıdır. Yargının bu yönde vereceği bir karar, yürütmeyi bu konuda yeni bir düzenleme yapmaya mecbur bırakmadan yetkililer bu gerçeği görmeli ve bu yanlışı fırsat varken düzeltmelidir.” dedi.