MART AYI ASGARİ GEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2017 Mart ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. 

Araştırmada yılın ilk üç ayı içinde memur ve emekli maaşlarının ailenin zorunlu harcamaları karşısında %3,31 oranında eridiği ortaya çıktı.   

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Mart 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmadaçalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.497,11 TL olarak hesaplandı. 

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5.132,55 Lira olarak belirlendi.Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %1,09 oranında arttığını ortaya koydu. 

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %0,69 oranında yükselmiş ve 1.924,56 Lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Mart ayında 1.976,89 Lira olarak tahmin edildi. 

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Mart 2017 verilerine göre günlük 40,60 TL olduğu belirlenirken, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.217,88 TL oldu. 

Mart 2017 itibarı ile ortalama 2.784,96 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %43,73’ünü oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 759,01 TL olarak belirlenen kira gideri ise Mart 2017 ortalama maaşının %27,25’ine denk geldi. 

Buna göre bir memur, ortalama maaşının %70,98’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken,  diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %29,02’si kaldı. 

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Mart 2017 maaşından geriye yalnızca 808,20 TL kaldı. 

TÜİK’in resmî açıklamasına göre 2017’nin ilk üç ayında enflasyon %4,34 olurken aynı dönemde açlık sınırı %5,68; dört kişilik ailenin asgari geçim haddi %6,31 oranında arttı. 

Hatırlanacağı gibi ocak ayında memur ve emekli maaşlarına %3 oranında zam yapılmıştı.  Buna göre yılın ilk üç ayında memur ve emekli maaşı resmî enflasyona göre %1,34; açlık sınırı karşısında %2,68; dört kişilik ailenin zorunlu harcamalarına göre ise %3,31 oranında erimiş oldu.

 

KONCUK: GÖRMEZDEN GELSENİZ DE GERÇEKLER ORTADADIR

 

Mart ayı Asgari Geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Giderek tırmanan enflasyonla beraber önümüzdeki aylar için de umutlar tükenmiştir” dedi. 

Genel Başkan İsmail Koncuk; 

“Her ay düzenli olarak açıkladığımız asgari geçim endeksi sonuçları çerçevesinde geride bıraktığımız Mart ayında da bir önceki aya göre hayat ve geçim şartlarının biraz daha zorlaştığını görmekteyiz. 

Artan giderler, masraf kalemlerinin çokluğu memur ve emekliyi geçim aczi içine düşürmüş ve ayın sonunu getiremez hale düşürmüştür. 

Tarihi başarı olarak addedilen zam oranı daha yılın ikinci ayında enflasyon karşısında tuş olurken, o zamma imza atanların sesi soluğu çıkmamış, hatta geçtiğimiz günlerde yapılan KPDK toplantısında hükümete teşekkürlerini sunarak övgüler düzme yarışına girmişlerdir. 

Araştırmada memur ve emeklilerimizin maaşlarının üç ay içinde harcamalar karşısında %3,31 oranında eridiği görülmüştür. Zaten resmî enflasyon rakamına göre bile bu erime daha şimdiden %1,34’ü bulmuş durumdadır. Memur maaşlarına altı ay için, aylık ortalama 90 TL, emekli maaşlarına 70 TL zam yapılırken dört kişilik bir ailenin aylık harcama tutarı yılın ilk üç ayında 304,68 TL artmıştır. 

Her evde bir ya da birden fazla işsizin olduğu, enflasyon rakamlarının giderek tırmandığı ve bunların üzerine Maliye Bakanı sayın Naci Ağbal’ın “Enflasyon önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek” söylemlerine bakıldığında gelecek ayların memurlar ve emeklilerimiz açısından hiç de iyi geçmeyeceği netleşmiştir. 

Bilinmelidir ki, mutfak enflasyonu açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerindedir. İnsanların feryadına kulak tıkayan yöneticilerimizin bu tutumlarına anlam vermek mümkün değildir. Görmezden gelseniz de acı gerçekler ortadadır” dedi.