YARGIDAN YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ YAPANA NAKLEN ATAMA KARARI

Yozgat İdare Mahkemesinin 2016/295 E., 2017/277 K. sayılı ve 22.02.2017 tarihli kararıyla, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde Mühendis olarak görev yapmakta olan Türk Eğitim Sen üyesi Muhammed Abdulhamid KARABIYIK’ın,  Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi gördüğünden bahisle Isparta İline naklen atanma talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde ise; davacının sürekli yükselen bir eğitim ve başarı grafiğinin olduğu, yürüttüğü görevin önemi ve niteliği ile idarenin bu alanda eleman temin etme olanakları ve atanması durumunda kamusal hizmetlerde aksama oluşmasına olanak bulunmadığı hususları birlikte gözetildiğinde, bitirdiği bölüme göre üst öğrenim niteliğinde olduğu kuşkusuz olan bölümde yüksek lisans ile öğrenim hayatını tamamlayarak, maddi ve manevi varlığını geliştirmesinin sağlanması amacıyla eğitim hayatını devam ettirebileceği bir göreve atanabilmesi için, lisansüstü öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla atanması gerekirken, eğitim hakkının özüne dokunacak şekilde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir. 

İlgili Karar İçin Tıklayınız