UŞAK VE ESKİŞEHİR TEŞKİLAT TOPLANTILARI YAPILDI

Genel Mali Sekreter Seyit Ali KAPLAN ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Talip GEYLAN Uşak, Eskişehir 1 ve 2 No’lu Şubelerin düzenlediği istişare toplantılarına katıldılar.

7 Nisan Cuma günü Uşak ve 8 Nisan Cumartesi günü Eskişehir’de düzenlenen toplantılara Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Kadın Komisyonu üyeleri, İlçe ve Üniversite temsilcileri katıldılar.

Şube Başkanları Ahmet Gürten, Haydar Urfalı ve Gürol Yer’in açış konuşmalarının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri katılımcılara hitaben birer konuşma yaptılar.

Konuşmalarında sendikal gelişmeler ve çalışma hayatının gündemine dair bilgilendirmelerde bulunan Genel Merkez Yöneticileri sendikal örgütlenmenin öneminin daha da arttığını ifade ettiler.

15 Temmuz ihaneti ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren MYK üyeleri; Türk milletinin her bir ferdinin bütün farklılıklarını bir yana bırakarak ve Devletiyle bütünleşerek hain saldırıyı bertaraf ettiğini, milletimizin cesareti ve inancıyla bir kez daha tarihe iz bıraktığını belirttiler. 15 Temmuz sonrası Devletimizin kendini koruma refleksi ortaya koyduğunu ve kamu kurumları içerisine çöreklenmiş olan ihanet yapılanmasının tasfiye edilmesi için hızlı ve radikal tedbirler aldığını vurgulayan MYK üyeleri, ancak bu süreçte bir kısım masum çalışanların da mağdur edildiğine dikkat çektiler. Devletin her durumda hukuki olma vasfını koruması gerektiğini söyleyen MYK üyeleri, Devletin bekası ve milletin selametine kast eden tüm unsurlara karşı en sert tedbirlerin tavizsizce uygulanması fakat bu yapılırken kurunun içinde yaşın da yanmamasına azami dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Kamudaki her türlü paralel yapılanmanın sökülüp atılması gerektiğini söyleyen konuşmacılar, 15 Temmuz akabinde FETÖ kaynaklı yapılanmanın tasfiye edildiğin fakat kamudaki tek paralel yapılanmanın FETÖ’den ibaret olmadığını söylediler. Özellikle sendika görünümlü bir oluşumun, adeta kamuyu ve kamu yöneticilerini esir aldığını ifade eden konuşmacılar, Hükümetin bu duruma acilen çözüm bulması gerektiğini aksi taktirde önümüzdeki süreçte bu paralel yapılanmanın kamudaki huzuru ve adalet duygusunu katlederek en az FETÖ kadar kamu hayatına zarar vereceğini ifade ettiler.

Önümüzde Ağustos ayında yeni bir toplu sözleşme sürecinin yaşanacağına dikkat çeken MYK üyeleri, 2018 ve 2019’un da kaybedilmemesi için kamu çalışanlarının kendilerini hakkıyla temsil edecek sendikaları yetkili kılmaları gerektiğini söylediler. Memur Sen’in derdinin kamu çalışanlarının kazanımları olmadığı; sendika görünümlü bu yapının, siyasal iktidarın talimatları dışında tavır alamayacağını vurguladılar. Memur Sen’in attığı imzaya bile sahip çıkmadığını belirten konuşmacılar, buna örnek olarak da toplu sözleşme mutabakatının 21 maddesinin uygulanmadığını fakat buna karşın Memur Sen’in bir girişimde bulunmamasını gösterdiler.  Memur Sen’in arkasını toplayanın ve 21 maddenin uygulanmamasını yargıya taşıyanın da Türkiye Kamu Sen olduğunu vurgulayan konuşmacılar, kamu çalışanlarının bu gerçekler doğrultusunda pozisyon alması gerektiğini dile getirdiler.

Toplantılar, konuşmaların akabinde karşılıklı görüş alışverişi yapılması ve soruların cevaplandırılmasıyla tamamlandı.