YÜKSEKÖĞRETİM GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞE DAVA AÇTIK

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. 
11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1.Maddesiyle, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin; 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (o) bendine eklenen “ve sözlü sınavı” ibaresinin;  6. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrasında  yapılan değişiklikle yer alan “ve sözlü” ibaresinin; 7. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrasına eklenen “Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.” İbaresi ile Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 4. Fıkrasına değişiklikle eklenen “itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır” ibaresinin; 10. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Cümlesine eklenen “ve sözlü sınav” ibaresinin; 11. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 16. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurula üye ve ya üyeler görevlendirilebilir” ibaresi ile “Sınav kurullarında sınav yapılan kurumda en fazla üyeye sahip üç sendikadan birer temsilci bulunması” na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin; yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.


İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız