NÖBET SÜRESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ MEB YAZISI

Sendikamıza, bazı okullarda öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili farklı uygulamalar yapıldığına dair şikayetler ulaşmaktadır. Söyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin; 44. Maddesinin 4. Fıkrasında geçen “normal eğitim yapan okullarda gün süresince” ifadesi “gün boyu” olarak yorumlanarak,  aynı yönetmelik maddesinin 8. Fıkrasında belirtilen “eğitim-öğretimin sona ermesi” ifadesine bakılmaksızın saat 17:00’ye kadar nöbet tutturulmaktadır. 
Türk Eğitim-Sen olarak; Yönetmeliği’nin; 44. Maddesinin 4. Fıkrasında geçen normal eğitim yapan okullarda “gün süresince” ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği ve eğitim öğretimin bitimi sonrası öğretmenlerin 17:00’ye kadar okulda bekletilmesinin mevzuata uygun olup olmadığına ilişkin olarak sendikamıza bilgi verilmesi hususunda; Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısında; öğretmenlerin nöbet görevini ifa edecekleri sürenin belirlenmesinde 4. Fıkrada normal öğretim yapan okullarda “gün süresince” ifadesi yer almakta ise de bu ifade 8. Fıkrada açıklanarak öğretmenlerin nöbet görevinin ders bitiminden 30 dakika sonra sona ereceği, ayrıca bu sürenin okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabileceği belirtilmektedir. Öğretmenlerin nöbet görevinin der bitiminden en fazla 30 dakika sonra sona ereceği değerlendirilmektedir. Denilmektedir. 

İlgili yazımız için tıklayınız

Cevabi yazı için tıklayınız