SENDİKAMIZ TBMM ALADAĞ YURT YANGINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU’NUN TOPLANTISINA KATILDI.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan ve 11’i öğrenci, 1’i yurt görevlisi olmak üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili kurulan TBMM “Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu” bir toplantı gerçekleştirdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkanlığında toplanan komisyonda sendikamız ve bazı sivil toplum kuruluşları görüşlerini dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına toplantıya katılan Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri M: Yaşar Şahindoğan, sendikamızın konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu. Ayrıca Şahindoğan, sendikamızın raporuyla ilgili komisyon üyelerinin yönelttiği soruları cevapladı.

Sendikamızın konu ile ilgili raporu şu şekildedir:

 

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI VE ALADAĞ YURDU OLAYI İLE İLGİLİ

TÜRK EĞİTİM-SEN RAPORU

Türk Eğitim Sen, olarak hem ortaöğretimde hem de yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacının önemli boyutlarda olduğunu biliyoruz. Bu barınma ihtiyacının öncelikle devlet tarafından karşılanmasının gerektiğini düşünmekteyiz. Devlet imkanlarıyla bu ihtiyacın karşılanamaması halinde ise eğitime gönül vermiş çeşitli dernek ve vakıflarla gerçek kişilerin oluşturduğu yurtlarla bu alandaki ihtiyacın giderilmesi de mümkündür.

Bizzat devlet tarafından yurt ve barınma ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda bu konuda inisiyatif alan gerçek kişi, dernek ve vakıf gibi kuruluşların yurt açabildiği ve açabileceği bir vakıadır. Bu şekilde yurt açılması durumunda devlet bu yurtların daha kuruluş aşamasında titiz bir şekilde denetim ortaya koymalıdır. Yurt olarak açılacak binaların fiziki yeterliliği, o yurtta barınacak öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verip vermediği değerlendirilmelidir. Yurtta barınan öğrencilerin güvenliği açısından gerekli fiziki tedbirlerin alınıp alınmadığına bakılmalı, bu konuda asla müsamaha gösterilmemelidir. Bu tür binalar eğer eksiklikleri varsa tespit edilmeli, bunlara hiçbir şekilde ruhsat verilmemelidir. Neticede insan hayatı söz konusudur.

Nitekim,  Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda yangında 11 öğrenci, 1 görevli hayatını kaybetmiştir. Burada yurt açılması öncesinde ve yurt işletmesi esnasındaki denetimlerin bir ihmaller silsilesi içinde eksik bırakıldığı anlaşılmaktadır. Yangın merdiveni olmayan yurtlar ya da yangın merdiveninin bir yangın anında kullanılmasını engelleyici şekilde kilitli tutulması bu facialara yol açabilir. Bunu bu facia bize çok açık bir şekilde göstermiştir.

Bu milletin evlatlarının hiç bir tedbir alınmamış bir yurtta, ihtimal tehlikeler bilinerek, denetim yapılmadan barınmasına izin verilmesinin hiçbir izahı yoktur ve olamaz da.

Bu tür yurtlarda denetimsizlik nedeniyle sonu faciaya varabilecek böylesi olayların yaşanmaması için etkin bir denetim sistemi mutlaka kurulmalıdır. Denetim işinin savsaklanmasına müsaade edilmemeli, bunu yapanlar da mutlaka en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Sadece Adana/Aladağ da değil Türkiye’nin pek çok yerindeki benzeri yurtlarda durum içler acısıdır. Eğer tedbir alınmazsa yeni faciaların yaşanılması kaçınılmaz olacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak bu tür yurt facialarıyla karşılaşılmaması adına alınması gereken çeşitli tedbirler olduğu düşüncesindeyiz.

a)Bu tür yurtlarda görevlendirilen kişilerin mutlaka bir pedagojik formasyon eğitimi alan kişilerden olması sağlanmalıdır.

b)Özellikle ortaöğretim yurtlarında barınan, ailelerinden uzakta olan çocuklarımızın fikri ve ahlaki açıdan güvenliklerinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmalıdır.

c)Bu yurtlarda kalan öğrencilerimizin de Türk milli eğitiminin bir parçası olduğundan hareketle bu yurtlarda sık sık Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygunluk denetimi yapılmalıdır.

d) Yurt binalarının tüm yönleriyle denetimi yapılmalı, güvenlik, yangın ve tabii afetlere karşı gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.

e)Yurtlarda kalan çocukların yangın ve tabii afetlere karşı eğitimi sağlanmalı, zaman zaman yapılacak tatbikatlarla bu eğitim verilmelidir.

f)Tüm yurtlarda öğrencilerin pedagojik ihtiyaçlarına uygun olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışman bulundurma zorunluluğu getirilmelidir.

g)Tüm yurtlara mutlaka sağlık ve güvenlik görevlisi kadrosu istihdam etme zorunluluğu getirilmelidir.

h)Yurtlarda görev yapan yöneticiler mutlaka profesyonel olmalı, bu yöneticilerin profesyonelliği denetlenmelidir.