NOTER TASDİKLİ TORPİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

2017 yılı Görevlendirme Takvimine göre, yönetici adaylarının sözlü sınavları 3-21 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştır. İl mülakat komisyonlarına ulaştırılacağı iddia edilen listelerden biri olan İstanbul İli, Silivri İlçesi için düzenlenmiş olan liste Türk Eğitim Sen  İstanbul 9 No’lu Şube Başkanlığına ihbar olarak ulaşmıştır. Bunun üzerine Şube Yönetim Kurulu tarafından, 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı, henüz sözlü sınavlar yapılmamasına rağmen tüm adaylara sözlü sınav puanı verildiğini belirterek, 3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak yönetici atama mülakatlarında yönetici adaylarına verilen sınav sonuç puanlarının, ekli listedeki sonuçlarla karşılaştırılmasına karar verilmiştir. İlgili kararla ekinde yer alan liste noterde tasdik ettirilmiştir. Akabinde, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimine göre, 24 Temmuzda sözlü sınav sonuçları duyurulmuştur. Sözlü sınav sonuçları açıklandığında, noterden onaylatılan liste ile sözlü sınav sonuçlarının aynı olduğu görülmüştür. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak sözlü sınav komisyonunca yüz tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Dolayısıyla yönetici adaylarının henüz katılmadıkları sözlü sınavdan, kimin ne puan alacağının bilinebilmesi mümkün değildir. Buna karşılık önceden kime ne puan verileceğini belirleyen bir liste hazırlanarak, bu listeye göre yönetici görevlendirmelerinin yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 

Sözlü sınav komisyonunda görev alan kişiler, bulundukları makam gereği objektif ve tarafsız olmak zorundadırlar. Buna karşılık tarafsızlıklarını koruyamamışlardır. Görevleriyle bağdaşmayan taraflı bir davranış göstererek, belirli kişilere çıkar sağlamak suretiyle, görev ve yetkilerini kötüye kullanmışlar, nefret ve ayrımcılık suçunu işlemişlerdir.

Türk Eğitim Sen olarak, sözlü sınav komisyonunda görev alan şüpheliler ve tespit edilecek ilgililer hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na; Sözlü Sınav Komisyonu Üyeleri ve tespit edilecek ilgililer hakkında idari soruşturma yapılması için MEB ve İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduk.

 

İlgili Suç Duyurusu Dilekçesi İçin Tıklayınız

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

İstanbul Valiliğine yazdığımız yazı için tıklayınız