PARÇALANMIŞ EĞİTİMCİ AİLELERİ İÇİN BAŞVURULARDA BULUNDUK

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlerin 2017 Yılı Yaz Tatili aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği işlemleri tamamlanmıştır. Ancak mevzuattaki eksiklikler sebebiyle çok sayıda öğretmenimiz aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği yapamadığı için mağdur olmuştur.  Örneğin, 03/08/2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te mazeret durumuna bağlı yer değişikliği hakkına yer verilmediği için sözleşmeli öğretmenlerimiz aile birliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği yapamamaktadır. Ayrıca aynı ilçe içinde biri ilçe merkezinde diğeri aynı ilçeye bağlı uzak bir köy ya da beldede görev yapan öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı olarak eşinin bulunduğu yere yer değiştirme talebinde bulunamamış ve aile bütünlüklerini sağlayamamışlardır.

Türk Eğitim Sen olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, T.B.M.M. Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarda,  öğretmenlerimizin aile birliği mazeretine dayalı yer değiştirmelerine imkan tanınarak, parçalanmış eğitimci ailelerinin birleştirilmesi ve yaşanan  mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda talepte bulunduk.

 

Cumhurbaşkanlığı Makamına yazdığımız yazı için tıklayınız

Başbakanlık Makamına yazdığımız yazı için tıklayınız

TBMM Başkanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız