İŞE GİRİŞ PERİYODİK MUAYENE FORMU İÇİN MEB’E BAŞVURDUK

İşe Giriş Periyodik Muayene Formunun yalnızca işe yeni başlayan öğretmenlere değil hali hazırda çalışan  tüm öğretmenlere uygulandığı yönünde, ve  bu uygulamanın da bazı illerde uygulanıp bazı illerde uygulanmaması sebebiyle öğretmenlerimiz arasında    uygulama birliğinin olmadığına dair Sendikamıza bazı duyumlar gelmektedir.   Oysa ki; 13.09.2017 tarih ve 24301423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı yazısında  bu uygulamanın diğer personellere ancak iş değişikliklerinde, iş kazası ve meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmadan sonra işe dönüşlerinde ve işyeri hekimleri, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerince GEREKLİ GÖRÜLMESİ HALİNDE  yapılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca İşe Giriş Periyodik Muayene Formunun doktor tarafından doldurulacak bölümleri için başvurulduğunda ne yapacaklarını bilmedikleri söylenip, sağlık kuruluşlarına konuyla ilgili talimat gitmediği ifade edilerek sorun çıkarılmakta ve bu durum mağduriyetlere sebep olmaktadır.  

Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından okullara gönderilen İşe Giriş Periyodik Muayene Formunun yeni başlayan öğretmenlerimiz dışında tüm öğretmenlere uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin iptal edilmesini ve bu konuda iller arasında uygulama birliği sağlanması açısından illerin bilgilendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk.

 

            İlgili yazımız için tıklayınız