MEB, MTSK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.         Önceden, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi kapsamında sınav ücretleri ödenmekte iken, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, sınav ücretlerinin ödenmesi hususunda  mağduriyet yaşanmaktaydı. Danıştay kararı doğrultusunda, yönetmelikte yapılan ilgili değişiklikle “sınav ücreti” konusu Yönetmelikte düzenlenmiş ve bu konuda yaşanan mağduriyet giderilmiştir.

 

İlgili Yönetmelik Değişikliği için tıklayınız

Ekleri için tıklayınız