OKULLARDA REHBERLİĞİ İŞLEVSİZ HALE GETİREN YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞIDIK

10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete ile Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, bu yönetmeliğin 38.maddesiyle 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, “rehber ve psikolojik danışman” öğretmen yerine yeni bir ders tanımı ile “rehberlik öğretmen” gelmiştir. Yönetmeliğin “Tanımlar” maddesinde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık için hangi alandan mezun olanların bu görevi gerçekleştireceği  tanımlanmamıştır. Eski Yönetmelikte yer alan “Verilemeyecek görevler” maddesi kaldırılarak, Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli “rehberlik öğretmenlerine” yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilebilecektir. Rehber öğretmenin görevleri arasında; Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütmesi söz konusu olup, özellikle pansiyonlarda yürütülen hizmetin mesai saatleriyle sınırlı tutulmamış olması hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğe, sınav tercihlerinin “yaz döneminde” olması nedeniyle öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilmesi amacıyla rehberlik öğretmenlerinin merkezi sınavlara ait tercih dönemlerinde görev almalarına ilişkin madde  eklenmiştir. Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret edeceklerdir. Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alması yaz tatili döneminde çalışacak olması anlamına gelmektedir. Belleticilik ve nöbet görevi yapacaklardır. Rehberlik öğretmenlerine yönelik nöbet görevi, belleticilik, ‘aile rehberliği’ kapsamında ev ve iş yeri ziyaretlerinin yapılması, vb gibi eğitimde rehberlik hizmetlerinin meslek ilkeleriyle çelişen düzenlemeler yapılmıştır. Rehberlik öğretmenliğinin temel özelliklerini göz ardı ederek yapılan bu değişiklikler, okul iklimini ve rehberlik hizmeti veren öğretmenleri olumsuz etkileyecektir. Bu yönüyle de söz konusu düzenlemeler hukuka aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, hakkaniyet, ve hukuk devleti anlayışı gereği yönetmelikte bulunan yukarıda belirttiğimiz hükümlerin iptal edilmesi suretiyle mağduriyetlerin önlenmesi için sendikamızca Danıştay’da iptal davası açılmıştır.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız