YURT-KUR’DA TÜM UNVANLARDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMALIDIR

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının ivedilikle açılması hususunda yaptığımız başvuruya karşılık, kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin bir çalışmanın bulunmadığını bildirmesi üzerine sendikamızca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunulmuş; Kamu Denetçisi Mustafa ÖZYAR tarafından düzenlenen 2017/6436 Başvuru Nolu, 11270 sayılı ve 25.09.2017 tarihli kararda, kurum tarafından 2018 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması hususunda yazılı taahhütte bulunulduğu, 2018 yılı içinde öngörülen sınav yapılmazsa sendikamızca yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu hatırlatılarak dostane çözüm kararı verilmiştir. Ancak tarafımıza 2018 yılı içinde sadece Müdür Yardımcılığı ve Şeflik için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağına dair bilgiler ulaşmaktadır.

Bu sebeple, Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yeniden başvuruda bulunarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2017/6436 Başvuru No’lu, 11270 sayılı ve 25.09.2017 tarihli kararı da dikkate alınarak, 2018 yılı içinde açılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olan tüm unvanlar için açılması hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız

YURTKUR GÖREVDE YÜKSELME İLE İLGİLİ TALEBİMİZE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNDAN KARAR